Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İDİM - Devlet İşletmeciliği Merkezi ve UNDP/ILO İşbirliği İle Bir Ülkenin Muhasebe Düzenini İyileştirme Projesi – Somali (1987-89)

Yıl 2021, Cilt , Sayı 21, 1 - 20, 22.07.2021

Öz

Devlet İşletmeciliği Merkezi (İDİM), Türkiye’deki devlet işletmelerinin faaliyet veriminin artırılması amacıyla 1980 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde kurulmuş bir araştırma, danışmanlık ve eğitim kurumu idi. Yirmi yıl süreyle hemen her alanda çok başarılı faaliyetler sürdürmüş, konferans, yayın, özel eğitim programları, reorganizasyon ve özelleştirme projeleri gerçekleştirmiş, uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmış, bir ülkenin muhasebe düzenini geliştirmek gibi önemli bir projeye imza atmış, ancak 2000 yılında faaliyetleri son bulmuştur. Bu incelemenin amacı, günümüzde eksikliği hissedilen bu bilimsel kurumun yirmi yıllık ömründe yaptıklarının günümüz akademisyenlerine ve iş hayatına hatırlatılmasıdır.

Kaynakça

 • Ali, F. İ. (2017). Garodi Hotel Vak’ası (Göksel Yücel'in sunuşu ile). M. A.Aysan, G. Yücel, & R. Pekdemir içinde, Vak’alar 2017 (s. 92-102). İstanbul: İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü.
 • Aysan, M. A. (1980). Atatürk’ün Ekonomi Politikası. İstanbul: İ.Ü.Atatürk Devrimleri Araştırma Enstitüsü.
 • Aysan, M. A. (1981). Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Uluslararası Pazarlar. İstanbul: İ.Ü.İ.F.Devlet İşletmeciliği Enstitüsü.
 • Aysan, M. A. (2014). Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları. İstanbul: Minval Yayınları.
 • Aysan, M. A., & Özmen, S. (1981). Türkiye’de ve Dünya’da Kamu İktisadi Teşebbüsleri. İstanbul: Kardeşler Basımevi.
 • Aysan, M. A., Yücel, G., & Adiloğlu, B. (2020, Temmuz). Türkiye’de Lisansüstü Eğitiminde Bir Kuyruklu Yıldız: “İşletmecilik İhtisas Programı”. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi(19), 3-24.
 • Devlet İşletmeciliği Enstitüsü. (1981). Devlet İşletmelerinin Halka Açılması – Volkswagen Örneği. Konferans Kitabı (17 Ekim 1981). İ.Ü.İ.F.Devlet İşletmeciliği Enstitüsü.
 • Malche, A. (1939). İstanbul Üniversitesi Hakkında Rapor (1932). Maarif Vekaleti, Devlet Basımevi.
 • Taylan, N. (1987). Somali Tarihine Kısa Bir Bakış ve Geçmişte ve Bugün Türk – Somali İlişkileri. İstanbul: İ.Ü.İşletme Fakültesi Devlet İşletmeciliği Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • TÜSİAD. (1982). KİT Raporu. Türk Sanayi ve İş Adamları Derneği.
 • Walstedt, B. (1980). State Manufacturing Enterprises in a Mixed Economy – The Turkish Case. Washington: A World Bank Research Publication.
 • İDİE, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Devlet İşletmeciliği Enstitüsü Broşürü, 1980
 • İstanbul Darülfünunun İlgasına ve Maarif Vekaletince Yeni Bir Üniversite Kurulmasına Dair Kanun (2252), 31.5.1933
 • İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Devlet İşletmeciliği Enstitüsü Yönetmeliği, 8.2.1980
 • ISEE, Institute of State Economic Enterprises, broşür, 1980
 • ISEE, Institute of State Economic Enterprises, broşür, 1991
 • Üniversiteler Kanunu (4936), 13.6.1946, Resmi Gazete, Sayı: 6336, Tarih: 18.06.1946.
 • Üniversiteler Kanunu (1750), 20.6.1973, Resmi Gazete, Sayı: 14587, Tarih: 07.07.1973.
 • Yükseköğretim Kanunu (2547), 4.11.1981, Resmi Gazete, Sayı: 17506, Tarih: 06.11.1981.
 • Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809), 28.3.1983, Resmî Gazete Sayı: 18003, Tarih: 30.03.1983.

IDIM - Project for Improving the Accounting System of a Country in Cooperation with the Center for State Management and UNDP/ILO – Somalia (1987-89)

Yıl 2021, Cilt , Sayı 21, 1 - 20, 22.07.2021

Öz

Institute of State Economic Enterprises (ISEE) was founded in Turkey in 1980 within the Istanbul University Faculty of Business to increase the efficiency of operations of state economic enterprises. ISEE was a research, consulting, and educational institution. It carried out very successful activities in almost every field for twenty years, executed conferences, publications, special education programs, reorganization projects, privatization plan developments, cooperated with international organizations, undertook an important project such as improving the accounting system of a country. Unfortunately ISEE’s activities ceased in 2000. The purpose of this study is to remind the academicians and business life of what this institution has done in its twenty-year life, which is lacking today.

Kaynakça

 • Ali, F. İ. (2017). Garodi Hotel Vak’ası (Göksel Yücel'in sunuşu ile). M. A.Aysan, G. Yücel, & R. Pekdemir içinde, Vak’alar 2017 (s. 92-102). İstanbul: İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü.
 • Aysan, M. A. (1980). Atatürk’ün Ekonomi Politikası. İstanbul: İ.Ü.Atatürk Devrimleri Araştırma Enstitüsü.
 • Aysan, M. A. (1981). Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Uluslararası Pazarlar. İstanbul: İ.Ü.İ.F.Devlet İşletmeciliği Enstitüsü.
 • Aysan, M. A. (2014). Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları. İstanbul: Minval Yayınları.
 • Aysan, M. A., & Özmen, S. (1981). Türkiye’de ve Dünya’da Kamu İktisadi Teşebbüsleri. İstanbul: Kardeşler Basımevi.
 • Aysan, M. A., Yücel, G., & Adiloğlu, B. (2020, Temmuz). Türkiye’de Lisansüstü Eğitiminde Bir Kuyruklu Yıldız: “İşletmecilik İhtisas Programı”. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi(19), 3-24.
 • Devlet İşletmeciliği Enstitüsü. (1981). Devlet İşletmelerinin Halka Açılması – Volkswagen Örneği. Konferans Kitabı (17 Ekim 1981). İ.Ü.İ.F.Devlet İşletmeciliği Enstitüsü.
 • Malche, A. (1939). İstanbul Üniversitesi Hakkında Rapor (1932). Maarif Vekaleti, Devlet Basımevi.
 • Taylan, N. (1987). Somali Tarihine Kısa Bir Bakış ve Geçmişte ve Bugün Türk – Somali İlişkileri. İstanbul: İ.Ü.İşletme Fakültesi Devlet İşletmeciliği Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • TÜSİAD. (1982). KİT Raporu. Türk Sanayi ve İş Adamları Derneği.
 • Walstedt, B. (1980). State Manufacturing Enterprises in a Mixed Economy – The Turkish Case. Washington: A World Bank Research Publication.
 • İDİE, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Devlet İşletmeciliği Enstitüsü Broşürü, 1980
 • İstanbul Darülfünunun İlgasına ve Maarif Vekaletince Yeni Bir Üniversite Kurulmasına Dair Kanun (2252), 31.5.1933
 • İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Devlet İşletmeciliği Enstitüsü Yönetmeliği, 8.2.1980
 • ISEE, Institute of State Economic Enterprises, broşür, 1980
 • ISEE, Institute of State Economic Enterprises, broşür, 1991
 • Üniversiteler Kanunu (4936), 13.6.1946, Resmi Gazete, Sayı: 6336, Tarih: 18.06.1946.
 • Üniversiteler Kanunu (1750), 20.6.1973, Resmi Gazete, Sayı: 14587, Tarih: 07.07.1973.
 • Yükseköğretim Kanunu (2547), 4.11.1981, Resmi Gazete, Sayı: 17506, Tarih: 06.11.1981.
 • Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809), 28.3.1983, Resmî Gazete Sayı: 18003, Tarih: 30.03.1983.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa A. AYSAN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
0000-0001-7439-7192
Türkiye


Göksel YÜCEL Bu kişi benim
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
0000-0003-1940-8789
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 21

Kaynak Göster

APA Aysan, M. A. & Yücel, G. (2021). İDİM - Devlet İşletmeciliği Merkezi ve UNDP/ILO İşbirliği İle Bir Ülkenin Muhasebe Düzenini İyileştirme Projesi – Somali (1987-89) . Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi , (21) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/muftad/issue/64219/973766