Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 28 - 41 2019-12-11

THE PERFORMANCE COMPARISON OF THREE METAHEURISTIC ALGORITHMS ON THE SIZE, LAYOUT AND TOPOLOGY OPTIMIZATION OF TRUSS STRUCTURES
ÜÇ SEZGİSEL YÖNTEMİN KAFES SİSTEMLERİN TOPOLOJİ, GEOMETRİ VE BOYUT OPTİMİZASYONU ÜZERİNDE PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

Ali MORTAZAVİ [1]


The structural optimization problem mostly deals with the weight minimization of the structural system. This issue can be assessed from the size, layout and topology aspects. No matter which of these aspects are targeted, to solve them an optimization technique is required. In the last decades the metaheuristic techniques, as the non-gradient optimization algorithms, are widely applied on solving these classes of problems. In the structural optimization, the most time consuming part of the process is the objective function evaluation. Based on this fact, in the current work, these techniques are divided into three main groups as single phase, double phase and multi-phase algorithms. Then based on the author knowledge, three representative methods are picked for each group and their search performance comparatively inspected on solving size, shape and topology optimization of truss structures. To meet this aim, Integrated Particle Swarm Optimization (iPSO), Teaching and Learning Based Optimization (TLBO) and Drosophila Food-Search Optimization (DSO) algorithms are selected, respectively. Different properties like accuracy, convergence rate and complexity of the algorithms are investigated. The outcomes are provided via illustrative diagrams and tables. Based on the achieved results, DSO shows the most complexity level among the other algorithm while the iPSO and TLBO can outperform it on both accuracy and convergence rate. Consequently, iPSO presents a higher accuracy level on finding optimal solutions and TLBO with the lowest standard deviation value through the process shows the highest level of stability on finding optimal solutions.

Bir yapısal optimizasyonda elemanların topolojisi, geometrisi veya kesitlerin boyutları dikkate alınarak sistemin ağırlığının minimize edilmesi amaçlanmaktadır. Çözüm tekniği olarak bu alanda son yıllarda üzerinde oldukça sık çalışılan sezgisel (metaheuristic) yöntemler geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Yapısal optimizasyonda, amaç fonksiyonunun değerlendirmesi her iterasiyonda bir (ya da birden fazla)  yapısal analiz gerektirmektedir ve dolaysıyla çözüm sürecinin en çok zaman alan kısmını oluşturmaktadır. Bu gerçeği dikkate alarak, mevcut çalışmada bu yöntemler, tek fazlı, çift fazlı ve çok fazlı algoritmalar olarak üç ana gruba ayrılmış ve her gruptan bir yöntem seçilmiştir. Daha sonra bu yöntemlerin arama performansları kafes yapıların boyut, geometri ve topoloji optimizasyonu üzerinde karşılaştırılmıştır. Entegre edilmiş Partikül Sürüsü Optimizasyon (EPSO), Öğretme ve Öğrenme esaslı Optimizasyon (ÖÖO) ve Derosofila Yiyecek arama Optimizasyon (DYO) sırasıyla seçilen algoritmalardır. Algoritmaların, yakınsama hızı, dikkati ve karmaşıklığı gibi farklı özellikleri değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, DYO diğer algoritmalara kıyasen en yüksek karmaşıklık indeksine sahiptir, ayrıca EPSO ve ÖÖO dikkat ve yakınsama hızı açısından daha iyi performans göstermektedirler. Üstelik, EPSO, optimum çözümler bulma konusunda daha yüksek bir dikkat seviyesine sahiptir. Optimizasyon sürecinde ÖÖO en düşük standart sapma değerine sahiptir ve dolaysıyla optimum çözümler bulma konusunda en yüksek kararlılık seviyesini göstermektedir.

 • [1]Mortazavi, A., Toğan V., Nuhoğlu A., "An integrated particle swarm optimizer for optimization of truss structures with discrete variables", Structural Engineering and Mechanics, Vol. 61, pp. 359-370, 2017.
 • [2]Shon, S.-D., Hwang K.-J., Lee S.-J., "Numerical evaluation of buckling behavior in space structure considering geometrical parameters with joint rigidity", Journal of Central South University, Vol. 21 No. 3, pp. 1115-1124, 2014.
 • [3]Hasançebi, O., Kazemzadeh Azad S., "Discrete size optimization of steel trusses using a refined big bang–big crunch algorithm", Engineering Optimization, Vol. 46 No. 1, pp. 61-83, 2014.
 • [4]Hasançebi, O., Çarbaş S., Doğan E., Erdal F., Saka M.P., "Performance evaluation of metaheuristic search techniques in the optimum design of real size pin jointed structures", Computers & Structures, Vol. 87 No. 5, pp. 284-302, 2009.
 • [5]Chen, D., Zhao C., "Particle swarm optimization with adaptive population size and its application", Applied Soft Computing, Vol. 9 No. 1, pp. 39-48, 2009.
 • [6]Dede, T., Ayvaz Y., "Combined size and shape optimization of structures with a new meta-heuristic algorithm", Applied Soft Computing, Vol. 28, pp. 250-258, 2015.
 • [7]Mortazavi, A., Toğan V., "Sizing and layout design of truss structures under dynamic and static constraints with an integrated particle swarm optimization algorithm", Applied Soft Computing, Vol. 51, pp. 239-252, 2017.
 • [8]Gholizadeh, S., "Layout optimization of truss structures by hybridizing cellular automata and particle swarm optimization", Computers & Structures, Vol. 125, pp. 86-99, 2013.
 • [9]Hasançebi, O., Erbatur F., "Layout optimization of trusses using improved GA methodologies", Acta Mechanica, Vol. 146 No. 1, pp. 87-107, 2001.
 • [10]Mortazavi, A., Toğan V., "Simultaneous size, shape, and topology optimization of truss structures using integrated particle swarm optimizer", Structural and Multidisciplinary Optimization, Vol. 54 No. 4, pp. 715-736, 2016.
 • [11]Savsani, V.J., Tejani G.G., Patel V.K., "Truss topology optimization with static and dynamic constraints using modified subpopulation teaching–learning-based optimization", Engineering Optimization, Vol. 48 No. 11, pp. 17, 2016.
 • [12]Frans, R., Arfiadi Y., "Sizing, Shape, and Topology Optimizations of Roof Trusses Using Hybrid Genetic Algorithms", Procedia Engineering, Vol. 95, pp. 185-195, 2014.
 • [13]Rahami, H., Kaveh A., Gholipour Y., "Sizing, geometry and topology optimization of trusses via force method and genetic algorithm", Engineering Structures, Vol. 30 No. 9, pp. 2360-2369, 2008.
 • [14]Mortazavi, A., Toğan V., "Triangular units based method for simultaneous optimizations of planar trusses", Advances in Computational Design, Vol. 2 No. 3, pp. 195-210, 2017.
 • [15]Kennedy, J., Eberhart R., Particle swarm optimization, in: Neural Networks, 1995. Proceedings., IEEE International Conference on, 1995, pp. 1942-1948.
 • [16]Storn, R., Price K., "Differential Evolution – A Simple and Efficient Heuristic for global Optimization over Continuous Spaces", Journal of Global Optimization, Vol. 11 No. 4, pp. 341-359, 1997.
 • [17]Dorigo, M., Blum C., "Ant colony optimization theory: A survey", Theoretical Computer Science, Vol. 344 No. 2, pp. 243-278, 2005.
 • [18]Oftadeh, R., Mahjoob M.J., Shariatpanahi M., "A novel meta-heuristic optimization algorithm inspired by group hunting of animals: Hunting search", Computers & Mathematics with Applications, Vol. 60 No. 7, pp. 2087-2098, 2010.
 • [19]Das, K.N., Singh T.K., "Drosophila Food-Search Optimization", Applied Mathematics and Computation, Vol. 231, pp. 566-580, 2014.
 • [20]Gonçalves, M.S., Lopez R.H., Miguel L.F.F., "Search group algorithm: A new metaheuristic method for the optimization of truss structures", Computers & Structures, Vol. 153, pp. 165-184, 2015.
 • [21]Merrikh-Bayat, F., "The runner-root algorithm: A metaheuristic for solving unimodal and multimodal optimization problems inspired by runners and roots of plants in nature", Applied Soft Computing, Vol. 33, pp. 292-303, 2015.
 • [22]Pavithr, R.S., Gursaran. "Quantum Inspired Social Evolution (QSE) algorithm for 0-1 knapsack problem", Swarm and Evolutionary Computation, Vol. 29, pp. 33-46, 2016.
 • [23]Liang, Y.-C., Cuevas Juarez J.R., "A novel metaheuristic for continuous optimization problems: Virus optimization algorithm", Engineering Optimization, Vol. 48 No. 1, pp. 73-93, 2016.
 • [24]Rao, R.V., Savsani V.J., Vakharia D.P., "Teaching–learning-based optimization: A novel method for constrained mechanical design optimization problems", Computer-Aided Design, Vol. 43 No. 3, pp. 303-315, 2011.
 • [25]Mortazavi, A., Toğan V., Nuhoğlu A., "Weight minimization of truss structures with sizing and layout variables using integrated particle swarm optimizer AU - Mortazavi, Ali", Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 23 No. 8, pp. 985-1001, 2017.
 • [26]Kaveh, A., Zolghadr A., "Democratic PSO for truss layout and size optimization with frequency constraints", Computers & Structures, Vol. 130, pp. 10-21, 2014.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6089-7046
Yazar: Ali MORTAZAVİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { muglajsci593482, journal = {Mugla Journal of Science and Technology}, issn = {2149-3596}, address = {}, publisher = {Mugla Sitki Kocman University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {28 - 41}, doi = {10.22531/muglajsci.593482}, title = {THE PERFORMANCE COMPARISON OF THREE METAHEURISTIC ALGORITHMS ON THE SIZE, LAYOUT AND TOPOLOGY OPTIMIZATION OF TRUSS STRUCTURES}, key = {cite}, author = {MORTAZAVİ, Ali} }
APA MORTAZAVİ, A . (2019). THE PERFORMANCE COMPARISON OF THREE METAHEURISTIC ALGORITHMS ON THE SIZE, LAYOUT AND TOPOLOGY OPTIMIZATION OF TRUSS STRUCTURES. Mugla Journal of Science and Technology , 5 (2) , 28-41 . DOI: 10.22531/muglajsci.593482
MLA MORTAZAVİ, A . "THE PERFORMANCE COMPARISON OF THREE METAHEURISTIC ALGORITHMS ON THE SIZE, LAYOUT AND TOPOLOGY OPTIMIZATION OF TRUSS STRUCTURES". Mugla Journal of Science and Technology 5 (2019 ): 28-41 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/muglajsci/issue/49054/593482>
Chicago MORTAZAVİ, A . "THE PERFORMANCE COMPARISON OF THREE METAHEURISTIC ALGORITHMS ON THE SIZE, LAYOUT AND TOPOLOGY OPTIMIZATION OF TRUSS STRUCTURES". Mugla Journal of Science and Technology 5 (2019 ): 28-41
RIS TY - JOUR T1 - THE PERFORMANCE COMPARISON OF THREE METAHEURISTIC ALGORITHMS ON THE SIZE, LAYOUT AND TOPOLOGY OPTIMIZATION OF TRUSS STRUCTURES AU - Ali MORTAZAVİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.22531/muglajsci.593482 DO - 10.22531/muglajsci.593482 T2 - Mugla Journal of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 41 VL - 5 IS - 2 SN - 2149-3596- M3 - doi: 10.22531/muglajsci.593482 UR - https://doi.org/10.22531/muglajsci.593482 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mugla Journal of Science and Technology THE PERFORMANCE COMPARISON OF THREE METAHEURISTIC ALGORITHMS ON THE SIZE, LAYOUT AND TOPOLOGY OPTIMIZATION OF TRUSS STRUCTURES %A Ali MORTAZAVİ %T THE PERFORMANCE COMPARISON OF THREE METAHEURISTIC ALGORITHMS ON THE SIZE, LAYOUT AND TOPOLOGY OPTIMIZATION OF TRUSS STRUCTURES %D 2019 %J Mugla Journal of Science and Technology %P 2149-3596- %V 5 %N 2 %R doi: 10.22531/muglajsci.593482 %U 10.22531/muglajsci.593482
ISNAD MORTAZAVİ, Ali . "THE PERFORMANCE COMPARISON OF THREE METAHEURISTIC ALGORITHMS ON THE SIZE, LAYOUT AND TOPOLOGY OPTIMIZATION OF TRUSS STRUCTURES". Mugla Journal of Science and Technology 5 / 2 (Aralık 2019): 28-41 . https://doi.org/10.22531/muglajsci.593482
AMA MORTAZAVİ A . THE PERFORMANCE COMPARISON OF THREE METAHEURISTIC ALGORITHMS ON THE SIZE, LAYOUT AND TOPOLOGY OPTIMIZATION OF TRUSS STRUCTURES. Mugla Journal of Science and Technology. 2019; 5(2): 28-41.
Vancouver MORTAZAVİ A . THE PERFORMANCE COMPARISON OF THREE METAHEURISTIC ALGORITHMS ON THE SIZE, LAYOUT AND TOPOLOGY OPTIMIZATION OF TRUSS STRUCTURES. Mugla Journal of Science and Technology. 2019; 5(2): 41-28.