Yıl 2019, Cilt 41 , Sayı 2, Sayfalar 432 - 452 2020-01-06

YENİ TEKNOLOJİLER, DEĞİŞEN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İŞÇİ SENDİKALARINDAKİ DÖNÜŞÜM

Gökhan GÜLLÜ [1]


Yeni teknolojilerin üretim süreçlerinde özellikle de iletişim tabanlı hizmetler sektöründe yoğun olarak kullanılması, mal ve hizmet piyasalarında üretim süreçlerini değiştirerek yeni bir endüstri ilişkileri dönüşümüne neden olmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte bu çalışma dönüşen endüstri ilişkileri çerçevesinde işçi sendikalarında var olan ve hedeflenen dönüşümü yeni işçi tipi üzerinden açıklamaya çalışacaktır. Bu yeni işçi tipinin sendikalardan ve toplu pazarlık sürecinden beklentileri ve bu beklentiler çerçevesinde yeni işçi tipinin sendikalara ve sendikacılığa olan ilgileri ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Sendikaların bu süreçteki yol ayrımları ve kıstasları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Diğer bir ifade ile bu çalışmada sendikaların ücret sendikacılığı gibi klasik anlayıştan hizmet sendikacılığı gibi modern bir anlayışa geçiş süreci incelenmiştir.
Yeni teknolojiler, endüstri ilişkileri, işçi sendikaları, yeni işçi tipi
 • ACEMOGLU, Daron, ve Autor David, (2011) “Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings” In Handbook of Labor Economics, ed. D. Card and O. Ashenfelter, Vol. 4, Part B, 1043–1171.
 • ACEMOGLU, Daron, Gancia Gino ve Zilibotti Fabrizio (2015), “Offshoring and Directed Technical Change.American”, Economic Journal: Macroeconomics 7, no. 3: 84-122.
 • AUF, İpek.(2017), “Japonya’da Robotlar Yolcuların Bavullarını Taşıyacak” http://inovasyon101.com/ inovasyon-japonyada-robotlar-yolcularin-bavullarini-tasiyacak/ (11.03.2019)
 • BUYRUK, Halil (2018). “Gelişen Teknolojiler, Değişen İşgücü Nitelikleri Ve Eğitim” OPUS – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14), 599 – 632. DOI: 10.26466/opus.404223.
 • ÇOBAN, Bilge (2013), “Sendikal Örgütlenmede Yeni Deneyimler ve Değişen Stratejiler”, https://www.academia.edu/7145281/_Sendikal_%C3%96rg%C3%BCtlenmede_Yeni_Deneyimler_ve_De%C4%9Fi%C5%9Fen_Stratejiler_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma_ve_Toplum_Dergi (Erişim Tarihi: 08.03.2019)
 • ERBESLER, Ayer (1987), İstanbul İmalat Sanayinde İşgücünün Eğitim Yapısı ve Teknolojik Değişmeye Uyum Sorunları, MPM, Ankara,1987.
 • ERDUT, Tijen (1997), “Yeni Teknolojilerin İş İlişkilerinin Yapısı Üzerindeki Etkisi”, Çimento İşveren, Cilt 11, Sayı 5, Eylül 1997, s.13-28.
 • FIRAT, Saniye Ümit ve Fırat Oktay Zihni (2017). “Sanayi 4.0 devrimi üzerine karşılaştırmalı bir inceleme: Kavramlar, küresel gelişmeler ve Türkiye” Toprak İşveren Dergisi (114).
 • FORD, Martin, (2015), “Rise of the Robots: Technology and the Threat of Mass Unemployment”, New York: Basic Books.
 • FREY, Carl ve Osborne Michael (2013), “The future of employment: how susceptible jobs are to computerisation?”
 • FRİEDMAN, Gerald (2014), Workers without employers: shadow corporations and the rise of the gig economy. Review of Keynesian Economics 2, no 2: 171-188.
 • GELŞIL, Gülşen (2004), “Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmelerin Çalışma İlişkilerine Etkileri”, “Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”, İzmir, C.6, S.147-157.
 • GREENE, Hogan ve Grieco (2003); “Revolition in the Making of the Modern World” ISBN-13: 978.041.5771825.
 • HODGKİNSON, Tom (2001), Yönetim Felsefesi: Örgütsel Yaşamda Değerler ve Motivasyon, ÇeviriEditörleri: İ. Anıl ve B. Doğan, (İstanbul: Beta, 1. Baskı, 2001)
 • http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
 • https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robots-china-breaks-historic-records-in-automation (Erişim Tarihi:15.03.2019).
 • https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000.494.419103500207 (ErişimTarihi:15.03.2019).
 • İNANÇ, Bade (2018), “2017’nin Yapay Zekâ Gelişmeleri. 2 Ocak 2018. https://www.dunyahalleri.com/2017nin-yapay-zeka-gelismeleri/ (11.03.2019)
 • KOCABAŞ, Fatma (2004), ‘Endüstri İlişkilerindeki Dönüşüm’, ‘Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’, C.10, s. 33-53, (Erişim Tarihi: 08.03.2019)
 • KORAY, Meryem (1994), Değişen Koşullarda Sendikacılık, TÜSES, Temmuz,1994.
 • MARGİNSON, Simon (1991) ; “Productivity and Efficiency in Education” https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000.494.419103500207?journalCode=aeda (Erişim Tarihi: 08.03.2019)
 • OECD, (2017). “OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017:TheDigitalTransformation” https://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-20725345.htm (Erişim Tarihi: 15.03.2019)
 • ÖZTUNA, Barış (2017), “Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) İle Çalışma Yaşamının Geleceği” Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara.
 • ÖZTÜRK, Mustafa (2007), ‘Türkiye ve Dünyada Yeni Sendikal Perspektifler’, ‘Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi’, C.0, S.53, s. 477-514, (Erişim Tarihi: 08.03.2019) Petrol-İş Sendikası, ‘90 Petrol-İş, Yayın No 26, İstanbul,1990.
 • SELAMOĞLU Ahmet (2003) “İşçi Sendikalarında Yeniden Yapılanma ve Örgütlenme Modeli”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 63-98.
 • SEYMEM, Oya ve Çeken, Hüseyin (2004), ‘Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmelerin Çalışma İlişkileri Üzerindeki Etkileri: Makro ve Mikro Bir Boyutta Değerlendirme’, ‘Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’, C.9, S.2, s. 53-77, (Erişim Tarihi: 08.03.2019)
 • SEZAL, İhsan (1999), “İkinci Bin Yıl ve İkinci Toplumdan Üçüncü Bin Yıl ve Üçüncü Topluma”, Bilgi Toplum, Sayı 1, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı No 161, İstanbul,1999. www.eurostat.com
 • YILDIRIM, Engin ve Uçkan, Banu (2010), “İşverenlerin Sendikasızlaştırma Örneği ve Türkiye Modelleri”, http://calismatoplum.org/sayi25/yildirim.pdf, (Erişim Tarihi: 08.03.2019).
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gökhan GÜLLÜ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { muiibd665106, journal = {Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-7262}, eissn = {2587-2672}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {41}, pages = {432 - 452}, doi = {10.14780/muiibd.665106}, title = {YENİ TEKNOLOJİLER, DEĞİŞEN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İŞÇİ SENDİKALARINDAKİ DÖNÜŞÜM}, key = {cite}, author = {GÜLLÜ, Gökhan} }
APA GÜLLÜ, G . (2020). YENİ TEKNOLOJİLER, DEĞİŞEN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İŞÇİ SENDİKALARINDAKİ DÖNÜŞÜM. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 41 (2) , 432-452 . DOI: 10.14780/muiibd.665106
MLA GÜLLÜ, G . "YENİ TEKNOLOJİLER, DEĞİŞEN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İŞÇİ SENDİKALARINDAKİ DÖNÜŞÜM". Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 41 (2020 ): 432-452 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/muiibd/issue/50936/665106>
Chicago GÜLLÜ, G . "YENİ TEKNOLOJİLER, DEĞİŞEN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İŞÇİ SENDİKALARINDAKİ DÖNÜŞÜM". Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 41 (2020 ): 432-452
RIS TY - JOUR T1 - YENİ TEKNOLOJİLER, DEĞİŞEN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İŞÇİ SENDİKALARINDAKİ DÖNÜŞÜM AU - Gökhan GÜLLÜ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.14780/muiibd.665106 DO - 10.14780/muiibd.665106 T2 - Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 432 EP - 452 VL - 41 IS - 2 SN - 1300-7262-2587-2672 M3 - doi: 10.14780/muiibd.665106 UR - https://doi.org/10.14780/muiibd.665106 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi YENİ TEKNOLOJİLER, DEĞİŞEN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İŞÇİ SENDİKALARINDAKİ DÖNÜŞÜM %A Gökhan GÜLLÜ %T YENİ TEKNOLOJİLER, DEĞİŞEN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İŞÇİ SENDİKALARINDAKİ DÖNÜŞÜM %D 2020 %J Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-7262-2587-2672 %V 41 %N 2 %R doi: 10.14780/muiibd.665106 %U 10.14780/muiibd.665106
ISNAD GÜLLÜ, Gökhan . "YENİ TEKNOLOJİLER, DEĞİŞEN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İŞÇİ SENDİKALARINDAKİ DÖNÜŞÜM". Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 41 / 2 (Ocak 2020): 432-452 . https://doi.org/10.14780/muiibd.665106
AMA GÜLLÜ G . YENİ TEKNOLOJİLER, DEĞİŞEN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İŞÇİ SENDİKALARINDAKİ DÖNÜŞÜM. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2020; 41(2): 432-452.
Vancouver GÜLLÜ G . YENİ TEKNOLOJİLER, DEĞİŞEN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İŞÇİ SENDİKALARINDAKİ DÖNÜŞÜM. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2020; 41(2): 452-432.