Danışma Kurulu

Prof. Dr. A. Hayri Durmuş (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Güzel (Kadir Has Üniversitesi)
Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Helmut Persteiner (Johannes Kepler Üniversitesi)
Prof. Dr. Jean Marcou (Grenoble Institute)
Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel (İstanbul Ticaret Üniversitesi) 
Prof. Dr. Ramon Avila (Ball State Üniversitesi) 

Prof. Dr. Şevket Pamuk (Boğaziçi Üniversitesi) 
Prof. Dr. Taner Berksoy (Okan Üniversitesi) 
Prof. Dr. Tunç Erem (Marmara Üniversitesi)