BibTex RIS Kaynak Göster

MODERN DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜNDE BİR ARA DÖNEM: SOSYAL REFAH DEVLETİ

Yıl 2009, Sayı: 22, 37 - 50, 01.12.2009

Öz

Bir kavram ve kurum olarak devletin nitelikleri, kökeni, biçimi, sınırları vs. tartışılagelmiştir. Bu tartışmalara devletin tanımı da dahildir ve farklı tarihsel dönemlerde farklı devlet tanımları da bu nedenlerle kabul edilmiştir. Devlet biçimleri arasında 20. yüzyılda en fazla üzerinde tartışmalar olan Sosyal refah devleti olmuştur. Modern devletin dönüşümünde önemli bir evre olarak 1945-1975 arası gelişmiş Batı toplumlarında hakim olan refah devleti, kapitalizmin eşitsizliklerini azaltmış, sosyal güvenlik sistemini yerleştirmiş, vatandaşlarına koruyucu bir şemsiye görevi görmüştür. Ancak 1970’li yıllarla birlikte dünya ekonomisindeki krizler ve siyasal değişmeler refah devleti politikalarının da terk edilmeye başlanmasına neden olmuştur.

Kaynakça

 • Beriş, Hamit Emrah, (2006), Küreselleşme Çağında Egemenlik, Ankara, Lotus Yayınları.
 • Bottomore, Tom, (2001), (Haz.), Marksist Düşünce Sözlüğü, çev: M. Tunçay, İstanbul, 2. baskı, İletişim Yayınları.
 • Eroğul, Cem, (1999), Devlet Nedir?, Ankara, 2. Baskı, İmge Kitabevi.
 • Güçlü, A. Uzun, E., Uzun, S., Hüsrev Yolsal, Ü., (Haz.), (2003), Felsefe Sözlüğü, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Gül, Songül Sallan, (2004), Sosyal Devlet Bitti, Yaşasın Piyasa!, İstanbul, Etik Yayınları.
 • Habermas, Jürgen, (2002), Öteki Olmak, Öteki‟yle Yaşamak, çev: İ. Aka, İstanbul, YKY.
 • Hard, M& Negri, A, (2001), İmparatorluk, Çev: A. Yılmaz, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Kapani, Münci, (1983), Politika Bilimine Giriş, Ankara, 3. baskı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.
 • Marcuse, Herbert, (1968), Tek Boyutlu İnsan, Çev: S. Çağan, İstanbul, May Yayınları.
 • Marx, Karl, Engels, Friedrich, (1987), Alman İdeolojisi [Feurbach], çev: S. Belli, Ankara, 2. baskı, Sol Yayınları.
 • Marx, Karl, Engels, Friedrich, (1997), Komünist Manifesto, çev: Gaybiköylü, Ankara, 8. baskı, Bilim ve Sosyalizm Yayınları.
 • Özdemir, Süleyman (2007), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul, 2. baskı, İstanbul, İTO Yayınları.
 • Rosanvallon, Pierre, (2004), Refah Devletinin Krizi, Çev: B. Şahinli, Ankara, Dost Kitabevi.
 • Savaş, Vural Fuat, (1999), İktisatın Tarihi, Ankara, 3. baskı, Siyasal Kitabevi. Schulze, Hagen, (2005), Avrupa‟da Ulus ve Devlet, Çev: T. Binder, İstanbul, Literatür Yayınları.
 • Şenkal, Abdülkadir, (2005), Küreselleşme Çağında Sosyal Politika, İstanbul, Alfa Yayınları.
 • Weber, Max, (1995), Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, çev: Ö. Ozankaya, Ankara, İmge Kitabevi.
 • http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Refah_Devleti (erişim tarihi 21.07.2009)
 • http://www.canaktan.org/politika/anti_leviathan/diger- yazilar/gungor-refahdevleti.pdf- erişim tarihi 12.10.2009

An Interim Period in Transformation of Modern State: Social Welfare State

Yıl 2009, Sayı: 22, 37 - 50, 01.12.2009

Öz

The characteristics, the origin, the model, the borders, etc of the state had always been discussed as a concept and as an institution. This discussion includes the definition of the state and different historical periods, so that different states definition was accepted. Among the state models, in the 20th century the debates concentrated on social welfare state. Between 1945-1975 as an important term in the transformation of modern state in western societies the dominant welfare state, reduced the effects of inequalities caused by capitalism, replaced the social security system and a protect citizens rights as a whole. However, the crisis in the 1970s in the world economy and political changes of the welfare state policies led to the abandonment to be introduced.

Kaynakça

 • Beriş, Hamit Emrah, (2006), Küreselleşme Çağında Egemenlik, Ankara, Lotus Yayınları.
 • Bottomore, Tom, (2001), (Haz.), Marksist Düşünce Sözlüğü, çev: M. Tunçay, İstanbul, 2. baskı, İletişim Yayınları.
 • Eroğul, Cem, (1999), Devlet Nedir?, Ankara, 2. Baskı, İmge Kitabevi.
 • Güçlü, A. Uzun, E., Uzun, S., Hüsrev Yolsal, Ü., (Haz.), (2003), Felsefe Sözlüğü, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Gül, Songül Sallan, (2004), Sosyal Devlet Bitti, Yaşasın Piyasa!, İstanbul, Etik Yayınları.
 • Habermas, Jürgen, (2002), Öteki Olmak, Öteki‟yle Yaşamak, çev: İ. Aka, İstanbul, YKY.
 • Hard, M& Negri, A, (2001), İmparatorluk, Çev: A. Yılmaz, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Kapani, Münci, (1983), Politika Bilimine Giriş, Ankara, 3. baskı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.
 • Marcuse, Herbert, (1968), Tek Boyutlu İnsan, Çev: S. Çağan, İstanbul, May Yayınları.
 • Marx, Karl, Engels, Friedrich, (1987), Alman İdeolojisi [Feurbach], çev: S. Belli, Ankara, 2. baskı, Sol Yayınları.
 • Marx, Karl, Engels, Friedrich, (1997), Komünist Manifesto, çev: Gaybiköylü, Ankara, 8. baskı, Bilim ve Sosyalizm Yayınları.
 • Özdemir, Süleyman (2007), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul, 2. baskı, İstanbul, İTO Yayınları.
 • Rosanvallon, Pierre, (2004), Refah Devletinin Krizi, Çev: B. Şahinli, Ankara, Dost Kitabevi.
 • Savaş, Vural Fuat, (1999), İktisatın Tarihi, Ankara, 3. baskı, Siyasal Kitabevi. Schulze, Hagen, (2005), Avrupa‟da Ulus ve Devlet, Çev: T. Binder, İstanbul, Literatür Yayınları.
 • Şenkal, Abdülkadir, (2005), Küreselleşme Çağında Sosyal Politika, İstanbul, Alfa Yayınları.
 • Weber, Max, (1995), Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, çev: Ö. Ozankaya, Ankara, İmge Kitabevi.
 • http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Refah_Devleti (erişim tarihi 21.07.2009)
 • http://www.canaktan.org/politika/anti_leviathan/diger- yazilar/gungor-refahdevleti.pdf- erişim tarihi 12.10.2009
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA52VY37FU
Bölüm Makaleler
Yazarlar

ZAFER Durdu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA Durdu, Z. (2009). MODERN DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜNDE BİR ARA DÖNEM: SOSYAL REFAH DEVLETİ. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(22), 37-50.
AMA Durdu Z. MODERN DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜNDE BİR ARA DÖNEM: SOSYAL REFAH DEVLETİ. İLKE. Aralık 2009;(22):37-50.
Chicago Durdu, ZAFER. “MODERN DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜNDE BİR ARA DÖNEM: SOSYAL REFAH DEVLETİ”. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy. 22 (Aralık 2009): 37-50.
EndNote Durdu Z (01 Aralık 2009) MODERN DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜNDE BİR ARA DÖNEM: SOSYAL REFAH DEVLETİ. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 37–50.
IEEE Z. Durdu, “MODERN DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜNDE BİR ARA DÖNEM: SOSYAL REFAH DEVLETİ”, İLKE, sy. 22, ss. 37–50, Aralık 2009.
ISNAD Durdu, ZAFER. “MODERN DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜNDE BİR ARA DÖNEM: SOSYAL REFAH DEVLETİ”. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (Aralık 2009), 37-50.
JAMA Durdu Z. MODERN DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜNDE BİR ARA DÖNEM: SOSYAL REFAH DEVLETİ. İLKE. 2009;:37–50.
MLA Durdu, ZAFER. “MODERN DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜNDE BİR ARA DÖNEM: SOSYAL REFAH DEVLETİ”. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy. 22, 2009, ss. 37-50.
Vancouver Durdu Z. MODERN DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜNDE BİR ARA DÖNEM: SOSYAL REFAH DEVLETİ. İLKE. 2009(22):37-50.