Olgu Sunumu
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Sekiz Haftalık Missed Gebeliği Olan Hastada Uterus Didelfis Varlığı: Bir Olgu Sunumu

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 2, 19 - 21, 01.08.2018

Öz

Mülleryan kanal anomalileri infertilite ve kötü obstetrik öykü nedenleri arasında yer almakta ve obstetrik komplikasyon oranlarını artırmaktadır. Uterin anomalilerin insidansı %0.1-3.8 olarak bildirilmekle birlikte, bu anomaliler arasında uterus didelfis sıklığı %5 olarak tahmin edilmektedir. Sekiz haftalık missed gebeliği olan hastamıza dilatasyon ve küretaj yapılırken uterin kavite içerisindeki fetal materyale ulaşılamaması sebebi ile aynı seansda histereskopi de uygulandı. Histereskopide uterin kavitede tek horn saptanması üzerine vajen ve serviks daha dikkatli incelendi. Sonuçta hastanın bir vajinal septumu ve çift serviksi olduğu böylece uterin didelfise sahip olduğu saptandı. Biz burada gelişimsel uterus anomalilerinin hastalarda görülen değişik bulgularını literatür eşliğinde tartışacağız.

Kaynakça

 • 1. Stassart JP, Nagel TC, Prem KA, Phipps WR. Uterus didelphys, obstructed hemivagina, and ipsilateral renal agenesis: the University of Minnesota experience. Fertil Steril. 1992;57:756-61.
 • 2. Fatum M, Rojansky N, Shushan A. Septate uterus with cervikal duplication: rethinking the development of mullerian anomalies. Gynecol Obstet Invest. 2003;55:186-8.
 • 3. Simon C, Martinez L, Pardo F, Tortajada M, Pellicer A. Mullerian defects in women with normal reproductive outcome. Fertil Steril. 1991;56:1192-3.
 • 4. Akar ME, Selam B, Yılmaz Z. Tek taraflı renal agenez ve obstrükte hemivajen beraberinde izlenen uterus didelfisin idrar retansiyonuna yol açması. Türk Fertilite Derg. 2005;13:70-2.
 • 5. Narlavar RS, Chavhan GB, Bhatgadde VL, Shah JR. Twin gestation in one horn of a bicornuate uterus. J Clin Ultrasound. 2003;31:167-9.
 • 6. Kanakas N, Boos R, Schmidt W. Twin pregnancy in the right horn of a uterus didelphys: a case report. Eur J Obstet Gyenecol Reprod Biol. 1989;32:287-92.
 • 7. Folch M, Pigem I, Konje JC.Mullerian agenesis: etiology, diagnosis and management. Obstet Gynecol Surv. 2000;55:644-9.
 • 8. Wai CY, Zekam N, Sanz LE. Septate uterus with double cervix and longitudinal vaginal septum. A case report. J Reprod Med. 2001;46:613-7.
 • 9. Pellerito JS, McCarthy SM, Doyle MB, Glickman MG, DeCherney AH. Diagnosis of uterine anomalies: relative accuracy of MR imaging, endovaginal sonography and histerosalpingography. Radiology 1992;183:795-800.
 • 10. Wilson JS. A case of double uterus and vagina with unilateral hematocolpos and hematometra. J Obstet Gynecol Br Emp. 1925;32:127-8.

The Presence of Uterus Didelphis in the Patient Who Has Eight Weeks Missed Abortus: A Case Report

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 2, 19 - 21, 01.08.2018

Öz

Mullerian duct anomalies are one of the causes of infertility and poor obstetric history and increase rates of obstetric complications. The incidence of uterine abnormalities is reported as 0.1-3.8%, as well as the incidence of uterus didelphis is estimated as 5% between these abnormalities. When dilation and curettage was performed to our patient who had eight weeks missed abortus, hysteroscopy was applied too in the same seance because of inability to reach the fetal material in the uterine cavity during the procedure. When a single horn was detected in the uterine cavity by hysteroscopy, the vagina and cervix were examined more carefully. Finally, it is determined that the patient had a vaginal septum and double cervix therefore; she had a uterine didelphis. Herein we will discuss the different symptoms presented with uterine congenital abnormalities in patients with literature.

Kaynakça

 • 1. Stassart JP, Nagel TC, Prem KA, Phipps WR. Uterus didelphys, obstructed hemivagina, and ipsilateral renal agenesis: the University of Minnesota experience. Fertil Steril. 1992;57:756-61.
 • 2. Fatum M, Rojansky N, Shushan A. Septate uterus with cervikal duplication: rethinking the development of mullerian anomalies. Gynecol Obstet Invest. 2003;55:186-8.
 • 3. Simon C, Martinez L, Pardo F, Tortajada M, Pellicer A. Mullerian defects in women with normal reproductive outcome. Fertil Steril. 1991;56:1192-3.
 • 4. Akar ME, Selam B, Yılmaz Z. Tek taraflı renal agenez ve obstrükte hemivajen beraberinde izlenen uterus didelfisin idrar retansiyonuna yol açması. Türk Fertilite Derg. 2005;13:70-2.
 • 5. Narlavar RS, Chavhan GB, Bhatgadde VL, Shah JR. Twin gestation in one horn of a bicornuate uterus. J Clin Ultrasound. 2003;31:167-9.
 • 6. Kanakas N, Boos R, Schmidt W. Twin pregnancy in the right horn of a uterus didelphys: a case report. Eur J Obstet Gyenecol Reprod Biol. 1989;32:287-92.
 • 7. Folch M, Pigem I, Konje JC.Mullerian agenesis: etiology, diagnosis and management. Obstet Gynecol Surv. 2000;55:644-9.
 • 8. Wai CY, Zekam N, Sanz LE. Septate uterus with double cervix and longitudinal vaginal septum. A case report. J Reprod Med. 2001;46:613-7.
 • 9. Pellerito JS, McCarthy SM, Doyle MB, Glickman MG, DeCherney AH. Diagnosis of uterine anomalies: relative accuracy of MR imaging, endovaginal sonography and histerosalpingography. Radiology 1992;183:795-800.
 • 10. Wilson JS. A case of double uterus and vagina with unilateral hematocolpos and hematometra. J Obstet Gynecol Br Emp. 1925;32:127-8.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Cerrahi
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Buğra ŞAHİN


Gizem CURA


Fatih ÇELİK


Banuhan ŞAHİN

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2018
Gönderilme Tarihi 27 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
ŞAHİN, B., CURA, G., ÇELİK, F., ŞAHİN, B. (2018). Sekiz Haftalık Missed Gebeliği Olan Hastada Uterus Didelfis Varlığı: Bir Olgu Sunumu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, 5(2), 19-21.
MLA
ŞAHİN, Buğra vd. “Sekiz Haftalık Missed Gebeliği Olan Hastada Uterus Didelfis Varlığı: Bir Olgu Sunumu”. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, c. 5, sy. 2, 2018, ss. 19-21.
Chicago
ŞAHİN, Buğra, Gizem CURA, Fatih ÇELİK, ve Banuhan ŞAHİN. “Sekiz Haftalık Missed Gebeliği Olan Hastada Uterus Didelfis Varlığı: Bir Olgu Sunumu”. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi 5, sy. 2 (Ağustos 2018): 19-21.
EndNote
ŞAHİN B, CURA G, ÇELİK F, ŞAHİN B (01 Ağustos 2018) Sekiz Haftalık Missed Gebeliği Olan Hastada Uterus Didelfis Varlığı: Bir Olgu Sunumu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi 5 2 19–21.
ISNAD
ŞAHİN, Buğra vd. “Sekiz Haftalık Missed Gebeliği Olan Hastada Uterus Didelfis Varlığı: Bir Olgu Sunumu”. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi 5/2 (Ağustos 2018), 19-21.
AMA
ŞAHİN B, CURA G, ÇELİK F, ŞAHİN B. Sekiz Haftalık Missed Gebeliği Olan Hastada Uterus Didelfis Varlığı: Bir Olgu Sunumu. MMJ. Ağustos 2018;5(2):19-21.
Vancouver
ŞAHİN B, CURA G, ÇELİK F, ŞAHİN B. Sekiz Haftalık Missed Gebeliği Olan Hastada Uterus Didelfis Varlığı: Bir Olgu Sunumu. MMJ. 2018;5(2):19-21.
IEEE
B. ŞAHİN, G. CURA, F. ÇELİK, ve B. ŞAHİN, “Sekiz Haftalık Missed Gebeliği Olan Hastada Uterus Didelfis Varlığı: Bir Olgu Sunumu”, MMJ, c. 5, sy. 2, ss. 19–21, 2018.
JAMA
ŞAHİN B, CURA G, ÇELİK F, ŞAHİN B. Sekiz Haftalık Missed Gebeliği Olan Hastada Uterus Didelfis Varlığı: Bir Olgu Sunumu. MMJ. 2018;5:19–21.