Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hz. Peygamber’in Zenginliğe Yaklaşımı ve Zenginlerle Olan İlişkileri

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 9, 203 - 219, 30.06.2018
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.441662

Öz

Tarihin pek çok döneminde zenginler, servetlerini yanlış yöntemlerle kazandıkları ve dezavantajlı grupları desteklemekten kaçındıkları için toplumda farklı kesimlerin, özellikle yoksulların tepkisini üzerlerine çekmişlerdir. Bunun sonucunda büyük toplumsal olaylar, isyanlar meydana gelmiştir. Hz. Peygamber, risaletinin Medine döneminde yeni bir medeniyetin temellerini atmıştır. Bunu yaparken yüksek düzeyde sermaye sahibi olan zenginlerin imkânlarından yararlanmıştır. Hz. Peygamber, zenginliğin bir imtihan vesilesi olduğunu belirtmiş, zenginlerin topluma karşı sorumlulukları olduğunu vurgulamıştır. Bu yaklaşım, toplumda zengin ile fakirin birbirine düşman olmasını önlemiştir. Hz. Peygamber, zenginliğin insanı azgınlığa sürükleyebilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulamakla birlikte çalışıp kazanmayı, insanlara malıyla faydalı olmayı da teşvik etmiştir. Bu yolda sarf edilecek gayretin, kişinin kendisini kurtarmasından başka iki temel amacı vardır. Bunlardan birincisi, İslâm’ın tebliğ edilmesi ve yayılması; diğeri ise, toplumda dezavantajlı konumda olan fakirler, yetimler, dul kadınlar, miskinler, kısacası yardıma muhtaç bütün toplum gruplarının desteklenmesidir. Bu çalışmada Hz. Peygamber’in, Mekke ve Medine dönemlerinde, Müslüman zenginler ve müşrik sermaye sahipleri ile olan ilişkileri, tarihi bilgiler ışığında ele alınacaktır.

Kaynakça

  • .

The Prophet's Approach to Wealth and Relations With Richs

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 9, 203 - 219, 30.06.2018
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.441662

Öz

Throughout the history, the rich have been target to the reactions of different groups, especially the poor, in the society, because they have earned their wealth from the wrong ways and avoided to support the disadvantaged groups. As a result, great social events, rebellions have taken place. The Prophet has laid the foundations of a new civilization in the Medina period of prophet hood. In doing so he has benefited from the opportunities of the wealthy people whom have a great deal of capital. The Prophet stated that your wealth is a test, and emphasized that the rich have responsibilities towards society. This approach has prevented the rich and the poor from being hostile to each other in society. Prophet Muhammad has said that richness can lead mankind to being stray. However he encourages people to work and gain, and to be useful to people. There are two other main aims in this effort other than to make a living for one’s self. First one is the need for capital to convey and spread of Islam. The second one is the will of the Prophet to support the poor, orphans, widows and others who are in a disadvantaged position in society. In this study, the relationship of the Prophet with Muslim riches and polytheist capital owners will be discussed in the light of historical information during Mecca and Medina eras.

Kaynakça

  • .

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Yılmaz ÇELİK>

0000-0002-5038-575X

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 8 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 23 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 9

Kaynak Göster

ISNAD Çelik, Yılmaz . "Hz. Peygamber’in Zenginliğe Yaklaşımı ve Zenginlerle Olan İlişkileri". Mütefekkir 5 / 9 (Haziran 2018): 203-219 . https://doi.org/10.30523/mutefekkir.441662

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.