Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Günümüz Tefsir Problemleri

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 9, 222 - 228, 30.06.2018
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.441663

Öz

Her ilim dalı gibi tefsir ilminin de problemleri bulunmaktadır. Bunların başında da Kur’an yorumlama metodolojisine ilişkin olanlar gelmektedir. Türkiye’de yaklaşık otuz yıl önce bu problemler dile getirilmeye başlanmış, konuya ilişkin çeşitli bildiri, makale ve kitaplar yayımlanmıştır. Tefsir problemlerine ilişkin en yeni eser ise Muhsin Demirci’nin geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yayımlanan Günümüz Tefsir Problemleri adlı eseridir. Bu alanda bir başka eseri daha bulunan müellifin önceki eserinden farklı olarak bu eserinde Kur’an’ı anlamaya yönelik sorunlara odaklandığı görülmektedir. Bu çalışmada müellifin bu eseri değerlendirilecektir.

Kaynakça

  • .

Today’s Tafsir Problems

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 9, 222 - 228, 30.06.2018
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.441663

Öz

Like every science, Tafseer has problems too. At the top of these problems there come the ones that are related to Qur'anic interpretation methodology. About thirty years ago, these problems have started to be talked about in Turkey and since then, various declarations, articles and books have been published. The latest study on tafseer problems is Muhsin Demirci's Today’s Tafsir Problems and it was published at the end of 2017. The author who has another book about this issue, -unlike his previous work- seems to be focused on the problems of understanding the Quran in this book. In this study, the book titled "Today’s Tafsir Problems" by Muhsin Demirci will be reviewed.

Kaynakça

  • .

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Kitap Tanıtımı
Yazarlar

Mehmet KAYA>

0000-0003-0066-5232

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 1 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 1 Mayıs 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 9

Kaynak Göster

ISNAD Kaya, Mehmet . "Günümüz Tefsir Problemleri". Mütefekkir 5 / 9 (Haziran 2018): 222-228 . https://doi.org/10.30523/mutefekkir.441663

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.