Diğer
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 45, Sayı 45, 0 - 0, 30.06.2018

Öz

Kaynakça

 • AHİ EVREN, İmanın Boyutları (Metâli’u’l-îmân), İlave Notlarla Terc. Mikail Bayram, Damla Matbaacılık ts.
 • BAYRAM, Mikail, “Ahi Evren Kimdir? (Gerçek Şahsiyeti ve Eserleri)”, Diyanet Dergisi, Cilt XVII, sy. 1, Ocak-Şubat 1978, s. 24-32. Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, Konya 1991. “Ahi Evran”, Ahilik Ansiklopedisi, I-II, Ankara 2014, s. 81. “Ahi Teşkilatı”, Ahilik ve Meslek Ahlakı, Konya 2016.
 • GÖKMENOĞLU, Mehmet Hacı Ali, “Ahi Evren ve Ahiliğin Doğuşu”, Ahilik ve Meslek Ahlakı, Konya 2016.
 • ODABAŞI, Zehra, “Gıyaseddin Keyhusrev I”, Ahilik Ansiklopedisi, I-II, Ankara 2014, s. 427-428.
 • SEVİM, Ali, “Gıyaseddin Keyhusrev I”, DİA, XXV, 347-349.
 • ŞAHİN, İlhan, “Ahi Evran”, Ahilik Ansiklopedisi, I-II, Ankara 2014, I, 80-81. “Ahi Evran”, DİA, I, 529-530.

AHİ EVRAN’IN “LETÂİFU’L-GIYASİYYE” ESERİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Yıl 2018, Cilt 45, Sayı 45, 0 - 0, 30.06.2018

Öz

Ahi Evran, Anadolu’nun kültürünü şekillendiren manevi mimarlarımızdandır. İlmi, mesleği ve Anadolu’da kurduğu Ahi Teşkilatıyla adını ve etkisini günümüze taşıyan, kültür, ahlak ve iktisadi bakımdan İslam mirasının oluşumuna önemli katkı sağlayan biridir. Ahi Evran, olgunlaşan düşüncesi neticesinde kaleme aldığı eserleriyle de İslam’a hizmet eden seçkin bir âlimdir. Ahi Evran, eserlerinde İslam düşünce yapısını iman, amel ve ahlak bütünlüğü içinde yansıtmaya çalışmıştır. Eserleri, ilim ve düşünce dünyamıza zenginlik katar niteliktedir.

Araştırmamda Ahi Evran’ın Farsça yazdığı ve henüz Türkçeye tercüme edilmemiş “Letâifu’l-Gıyâsiyye” adlı eserini inceledim. Hedefim eseri ve eserde yer alan konuların tanıtımını ve de değerlendirmesini yapmaktır. Eserin sadece birinci cildini temin edebildim. Çalışmamı da Konya ve Edirne kütüphanelerinden elde ettiğim iki farklı mahtutası üzerinden yaptım. Ansiklopedilerde ve Ahi Evran hakkında yazılan kitaplarda özellikle eserin birinci cildi hakkında yapılan tanıtım, tashihe ihtiyaç duymaktadır. Eserin elimizde mevcut olan birinci cildi üzerinde yapacağım tanıtımla bu ihtiyacı gidermeye çalışacağım.

Allah’ın sıfatları ve akaidle ilgili diğer konuların da yer aldığı ilk cildin, ilim dünyasının dikkatine sunulması ile istifadesinin daha kapsamlı olacağını, müellifi ve Anadolu’da Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ın ilmi ve fikri yapısının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Kaynakça

 • AHİ EVREN, İmanın Boyutları (Metâli’u’l-îmân), İlave Notlarla Terc. Mikail Bayram, Damla Matbaacılık ts.
 • BAYRAM, Mikail, “Ahi Evren Kimdir? (Gerçek Şahsiyeti ve Eserleri)”, Diyanet Dergisi, Cilt XVII, sy. 1, Ocak-Şubat 1978, s. 24-32. Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, Konya 1991. “Ahi Evran”, Ahilik Ansiklopedisi, I-II, Ankara 2014, s. 81. “Ahi Teşkilatı”, Ahilik ve Meslek Ahlakı, Konya 2016.
 • GÖKMENOĞLU, Mehmet Hacı Ali, “Ahi Evren ve Ahiliğin Doğuşu”, Ahilik ve Meslek Ahlakı, Konya 2016.
 • ODABAŞI, Zehra, “Gıyaseddin Keyhusrev I”, Ahilik Ansiklopedisi, I-II, Ankara 2014, s. 427-428.
 • SEVİM, Ali, “Gıyaseddin Keyhusrev I”, DİA, XXV, 347-349.
 • ŞAHİN, İlhan, “Ahi Evran”, Ahilik Ansiklopedisi, I-II, Ankara 2014, I, 80-81. “Ahi Evran”, DİA, I, 529-530.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İsmail BİLGİLİ (Sorumlu Yazar)
0000-0002-8738-5948
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Başvuru Tarihi 19 Aralık 2017
Kabul Tarihi 19 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 45, Sayı 45

Kaynak Göster

Bibtex @diğer { neuifd368877, journal = {Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-9890}, eissn = {2149-0015}, address = {}, publisher = {Necmettin Erbakan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {45}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {AHİ EVRAN’IN “LETÂİFU’L-GIYASİYYE” ESERİ VE DEĞERLENDİRMESİ}, key = {cite}, author = {Bilgili, İsmail} }
APA Bilgili, İ. (2018). AHİ EVRAN’IN “LETÂİFU’L-GIYASİYYE” ESERİ VE DEĞERLENDİRMESİ . Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 45 (45) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/neuifd/issue/38532/368877
MLA Bilgili, İ. "AHİ EVRAN’IN “LETÂİFU’L-GIYASİYYE” ESERİ VE DEĞERLENDİRMESİ" . Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 45 (2018 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/neuifd/issue/38532/368877>
Chicago Bilgili, İ. "AHİ EVRAN’IN “LETÂİFU’L-GIYASİYYE” ESERİ VE DEĞERLENDİRMESİ". Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 45 (2018 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - AHİ EVRAN’IN “LETÂİFU’L-GIYASİYYE” ESERİ VE DEĞERLENDİRMESİ AU - İsmail Bilgili Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 45 IS - 45 SN - 2148-9890-2149-0015 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi AHİ EVRAN’IN “LETÂİFU’L-GIYASİYYE” ESERİ VE DEĞERLENDİRMESİ %A İsmail Bilgili %T AHİ EVRAN’IN “LETÂİFU’L-GIYASİYYE” ESERİ VE DEĞERLENDİRMESİ %D 2018 %J Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2148-9890-2149-0015 %V 45 %N 45 %R %U
ISNAD Bilgili, İsmail . "AHİ EVRAN’IN “LETÂİFU’L-GIYASİYYE” ESERİ VE DEĞERLENDİRMESİ". Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 45 / 45 (Haziran 2018): 0-0 .
AMA Bilgili İ. AHİ EVRAN’IN “LETÂİFU’L-GIYASİYYE” ESERİ VE DEĞERLENDİRMESİ. NEÜİFD. 2018; 45(45): 0-0.
Vancouver Bilgili İ. AHİ EVRAN’IN “LETÂİFU’L-GIYASİYYE” ESERİ VE DEĞERLENDİRMESİ. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018; 45(45): 0-0.
IEEE İ. Bilgili , "AHİ EVRAN’IN “LETÂİFU’L-GIYASİYYE” ESERİ VE DEĞERLENDİRMESİ", Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 45, sayı. 45, ss. 0-0, Haz. 2018
 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Adres: Aşkan Mh. Yeni Meram Cd. No: 136 Meram / KONYA  E-posta: akifdergisi@erbakan.edu.tr
ISSN: 2148-9890  e-ISSN: 2149-0015

Sosyal Medya Hesapları:
Twitter: @akifdergisi 
 Instagram: @akifdergisi  Facebook: @akifdergisi