ISSN: 2687-2757
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

YDÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi (YDÜ-MFD), Yakın Doğu Üniversitesi’nin senede iki kez basılan hakemli ve bilimsel bir yayınıdır. Dergiye Mimarlık Fakültesi kurum olarak ev sahipliği yapmaktadır. Mimarlık, iç mimarlık, kent planlama ve tasarım, peyzaj planlama ve tasarım alanlarının yanı sıra kent kavramının analizi bağlamında tarih, sosyoloji, sanat tarihi, ekoloji, coğrafya ve arkeoloji ile semiyotik konularında orijinal bilimsel makaleleri yayımlamaktadır.

2022 - Cilt: 4 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. Yerel veya Modern; Fark Etmez, Önemli Olan Doğa Dostu Mimarlık için Doğru Uygulamaları Seçebilmektir

Araştırma Makalesi

2. Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde “Sasalı Biolab Projesi”

Araştırma Makalesi

3. Evaluation of Environmental Challenges of Jordan

Araştırma Makalesi

4. Context and Concept in Architectural Design Studio: Design Studio IV

Tüm Hakları Saklıdır  - Yakındoğu Üniversitesi 

88x31.pngCreative Commons MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, CC-BY-NC lisansı altında Açık Erişimli bir dergidir.