Nicel Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2667-8993 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |


Nicel Bilimler Dergisi (NBD) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ESİMER) denetimi ve sorumluluğunda olup ilk olarak 2019 yılında yayın hayatına başlamıştır. Nicel Bilimler Dergisi (NBD) Haziran ve Aralık ayı olmak üzere yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir

Dergimiz TR DİZİN ULAKBİM'de taranmak üzere incelenme başvurusu onaylanmış ve inceleme aşamasına geçilmiştir. 

DergiPark DOI numarası başvurunuz kabul edilmiştir ve kabul edilen yayınlarda DOI numarası kullanılmasına geçilmiştir. 

NİCEL BİLİMLER DERGİSİ HAZİRAN 2021 SAYISI İÇİN YAYIN KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR.

Nicel Bilimler Dergisinin (NBD) amacı, nicel bilimlere yönelik meslek dallarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimine katkı sağlamaktır. Nicel Bilimler Dergisi (NBD) istatistiksel yöntemlerin  kullanıldığı fen, mühendislik, sosyal ve sağlık bilimleri alanlarında yapılan çalışmaları kapsayan disiplinler arası bir dergidir. İstatistik bilim dalı kapsamında istatistik teorisi, uygulamalı istatistik, istatistik bilgi sistemleri, yöneylem araştırması ve risk analizi alanlarında yapılan teorik ve uygulamalı çalışmalar derginin yayın alanındadır. Ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar en az iki hakem tarafından incelenir. Çalışmanın kabul edilip yayımlanması durumunda yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemekte, ayrıca yazar veya yazarlardan yayın ücreti talep edilmemektedir.

Nicel Bilimler Dergisi

ISSN 2667-8993 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Nicel Bilimler Dergisi (NBD) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ESİMER) denetimi ve sorumluluğunda olup ilk olarak 2019 yılında yayın hayatına başlamıştır. Nicel Bilimler Dergisi (NBD) Haziran ve Aralık ayı olmak üzere yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir

Dergimiz TR DİZİN ULAKBİM'de taranmak üzere incelenme başvurusu onaylanmış ve inceleme aşamasına geçilmiştir. 

DergiPark DOI numarası başvurunuz kabul edilmiştir ve kabul edilen yayınlarda DOI numarası kullanılmasına geçilmiştir. 

NİCEL BİLİMLER DERGİSİ HAZİRAN 2021 SAYISI İÇİN YAYIN KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR.

Nicel Bilimler Dergisinin (NBD) amacı, nicel bilimlere yönelik meslek dallarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimine katkı sağlamaktır. Nicel Bilimler Dergisi (NBD) istatistiksel yöntemlerin  kullanıldığı fen, mühendislik, sosyal ve sağlık bilimleri alanlarında yapılan çalışmaları kapsayan disiplinler arası bir dergidir. İstatistik bilim dalı kapsamında istatistik teorisi, uygulamalı istatistik, istatistik bilgi sistemleri, yöneylem araştırması ve risk analizi alanlarında yapılan teorik ve uygulamalı çalışmalar derginin yayın alanındadır. Ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar en az iki hakem tarafından incelenir. Çalışmanın kabul edilip yayımlanması durumunda yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemekte, ayrıca yazar veya yazarlardan yayın ücreti talep edilmemektedir.

Indeksler
  • Asos (Akademia Sosyal Bilimler Indeksi)
  • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
  • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
  • SIS (Scientific Indexing Services)
  • Google Scholar 

Nicel Bilimler Dergisi

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.