Dergi Kurulları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Adına İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Recep ÇİÇEK NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6112-8575 Türkiye Web
Pazarlama

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Öğretim Görevlisi Ahmet TEMEL NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-3272-7007 Türkiye
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat

Editörler

Doç. Dr. Yılmaz ÇELİK NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-5038-575X Türkiye
İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Sosyal Hizmet
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KIRANATLIOĞLU NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-7609-3093 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Arslan KARAOĞLAN NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-0411-3750 Türkiye
Tefsir
Doç. Dr. Bayram AYHAN NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-1851-0204 Türkiye
Tefsir
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Berat CAN NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-5811-9958 Türkiye
Arap Dili ve Belâgati

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Recep YARTAŞI NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-7933-051X Türkiye
Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı, Arap Dili ve Belâgati, Tefsir, Dilbilimi
Arş. Gör. A. İskender SARICA NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI 0000-0003-1546-5022 Türkiye
İlahiyat
Arş. Gör. Mahmut YILDIZ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-8560-9899 Türkiye
Felsefe
Arş. Gör. Serkan ÇETİN NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-2476-6882 Türkiye
Temel İslam Bilimleri, İslam Mezhepleri, Kelam

Etik Editörü

Doç. Dr. Yılmaz ÇELİK NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-5038-575X Türkiye
İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Sosyal Hizmet

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ulvi Murat KILAVUZ Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-5095-9522 Türkiye
Kelam
Doç. Dr. Ömer ÖZBEK Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0001-7668-1701 Türkiye Web
İlahiyat, Din Eğitimi, Temel İslam Bilimleri, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat, Tefsir
Doç. Dr. Harun ABACI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-2259-5722 Türkiye
Tefsir
Prof. Dr. Abdullah ÖZBOLAT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-6100-4289 Türkiye
Din Sosyolojisi
Prof. Dr. Mahmut AY Ankara Üniversitesi 0000-0003-3990-1044 Türkiye
İlahiyat
Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı 0000-0002-8369-3388 Türkiye
Arap Dili ve Belâgati
Prof. Dr. Murat ŞİMŞEK MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI ENSTİTÜSÜ Türkiye
İlahiyat, Temel İslam Bilimleri, İslam Hukuku, islam Ekonomisi, İslami Sigortacılık
Hukuk Tarihi, İslam Hukuku, İslami Finans, İslam Ekonomisi
Dr. Öğr. Üyesi Ali TEMEL Çukurova Ü. İlahiyat Fakültesi 0000-0003-0569-8527 Türkiye
İlahiyat, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat
Prof. Dr. Ramazan ADIBELLİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-7398-0017 Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Selami ŞİMŞEK GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Tasavvuf
Prof. Dr. Abdürrezzak TEK Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Tasavvuf
Prof. Dr. Mithat ESER Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-7738-9611 Türkiye
İlahiyat, İslam Tarihi

Danışma Kurulu

Hukuk, İslam Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Muhammad Akram HAKIM Jawzjan University Afganistan
İslam Hukuku
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Nasi ASLAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0871-5102 Türkiye Web
İslam Hukuku
Prof. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-7282-846X Türkiye
İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Sosyoloji
Prof. Dr. Saffet SANCAKLI İnonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-4365-6275 Türkiye
İlahiyat
Prof. Hüseyin AYDIN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-8285-5181 Türkiye
Kelam
Doç. Dr. Mohamad ALAHMAD GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İlahiyat, Arap Dili ve Belâgati
Prof. Dr. Hasan KAYIKLIK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0002-4708-9167 Türkiye
İlahiyat
Doç. Dr. Mehmet KAYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0066-5232 Türkiye Web
İlahiyat
Prof. Dr. Ahmet GÜZEL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Eğitim Tarihi, Felsefe ve Din Bilimleri
Prof. Dr. Asım YAPICI Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 0000-0002-7041-9064 Türkiye
Din Eğitimi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Sosyal Psikoloji, Kültürlerarası Psikoloji
Dr. Öğr. Üyesi Zhakhangir NURMATOV HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ, AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Kazakistan
İlahiyat

Alan Editörleri (Felsefe ve Din Bilimleri)

Arş. Gör. Esra KODAL NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7160-8038 Türkiye
İslam Felsefesi
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman DOĞANAY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0003-2665-8479 Türkiye
Din Eğitimi, Din Psikolojisi
Prof. Dr. Ali Ulvi MEHMEDOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8546-9614 Türkiye
Din Psikolojisi
Prof. Dr. Süleyman DÖNMEZ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4251-6665 Türkiye
Felsefe Tarihi, Din Felsefesi, Türk İslam Düşüncesi
Din Psikolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KIRANATLIOĞLU NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-7609-3093 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Alan Editörü (Temel İslam Bilimleri)

Dr. Öğr. Üyesi Yakup HAFIZOĞLU NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-2008-9060 Türkiye
Kelam
Dr. Öğr. Üyesi Hamza SADAN NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0002-3448-3691 Türkiye
Tefsir
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut GURBET Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0001-7136-7123 Türkiye
Hadis
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜNAL Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Kelam Anabilim Dalı 0000-0003-0949-8565 Türkiye
Kelam
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet VURAL Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-3378-496X Türkiye
İlahiyat, Tasavvuf
Doç. Dr. Muhammed Bahaeddin YÜKSEL KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ, DEVELİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-3356-7786 Türkiye Web
Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi
İlahiyat, Tefsir
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOÇ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0002-2443-1652 Türkiye
İslam Hukuku
Doç. Dr. Adem ÇATAK NEVSEHIR UNIVERSITY Türkiye
Tasavvuf
Doç. Dr. Mustafa HAYTA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. 0000-0002-9165-8232 Türkiye
İslam Hukuku

Alan Editörü (İslam Tarihi ve Sanatları)

Arş. Gör. Ahmet GÜMÜŞTOP NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9580-2759 Türkiye Web
İslam Tarihi ve Sanatları
Dr. Öğr. Üyesi Kübra YILMAZ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9540-4352 Türkiye
Türk İslam Edebiyatı
Dr. Öğr. Üyesi Yasin KURNAZ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ 0000-0001-5930-8382 Türkiye
İslam Tarihi

Arapça Dil Editörleri

Arş. Gör. Akın İŞLEME ORDU ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3775-5787 Türkiye
Arap Dili ve Belâgati
Arş. Gör. Müfide AĞIRKAN NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7754-6066 Türkiye
Arap Dili ve Belâgati

İngilizce Dil Editörü

Öğretim Görevlisi Mahmut Metin AKSAN NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8144-1710 Türkiye
İngilizce

İngilizce Dil Editörleri

Arş. Gör. Hicret KARADUMAN NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0391-5444 Türkiye
Tasavvuf

Mizanpaj ve Dizgi Editörü

Dr. Arş. Gör. Kerim YILMAZ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TEFSİR ANABİLİM DALI 0000-0003-0712-6725 Türkiye
Tefsir

İndeks Editörü

Havva ÖZGÜN Yazım Desteği Akademik Yayıncılık ve Danışmanlık 0000-0002-2905-5326 Türkiye
Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri

Ön İnceleme Editörü

Doç. Dr. Bayram AYHAN NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-1851-0204 Türkiye
Tefsir