Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fanatizmin ve Nefretin Bir Yansıması Olarak Futbol Fan Sayfaları

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2, 52 - 60, 03.12.2019

Öz

Sosyal ağların geleneksel yaşam pratikleri üzerindeki rolünün gün geçtikçe çok daha belirleyici olmaya başladığı ortada olan bir gerçektir. Sosyal ağlar doğası gereği “bize benzeyen, bizim gibi düşünen” çok daha fazla insana, kolay yoldan ulaşmayı sağladığı gibi kendimizi çok daha rahat ifade edebilmemize olanak tanıyan korunaklı bir ortam da sağlamaktadır. Sosyal ağların insanlardaki dışa vurumu kolaylaştıran bu yapısı fanatizmin doğasına da uygun düşmektedir. Sosyal medyanın en aktif, en popüler uygulamaları arasında yer alan fan sayfaları spordan, sanata, siyasetten edebiyata hemen her alanda fanatiklerin kendini ifade etme olanağı bulduğu elverişli ortamlar olarak kendini göstermektedir. Bir aidiyet ruhuyla bir araya toplanan fanatiklerin nefret söylemleriyle zaman zaman hararetli tartışmalar içine girdiği gözlemlenen bir olgudur. Nefret söylemi yeni medyada geleneksel medya üzerinde olduğundan çok daha hızlı ve aktif bir süreçte yayılmaktadır. Yeni medya üzerinden yayılan nefret söylemi fan sayfalarında hayranlık ve aidiyet duygularıyla birleşmektedir. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen uygulamalar ile insanlar mesaja anında geribildirimde bulunurken nefret söylemine ilişkin içerikler geliştirebilir ve bu içeriklere katılım sağlayabilir hale gelmiştir.

Kaynakça

 • Alğan, T. C.- Şensever, F.L. (2010). Ulusal Basında Nefret Suçları : 10 Yıl, 10 Örnek. İstanbul: (www.sosyaldegisim.org).
 • Alptekin, D. (2011). Toplumsal Aidiyet ve Gençlik: Üniversite Gençliğinin Aidiyeti Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma .(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ayan, S. (2006). “ŞİDDET VE FANATİZM”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 191-209
 • Aygül, E. (2013). Yeni Medyada Nefret Söyleminin Üretimi: Bir Toplumsal Paylaşım Ağı Olarak Facebook Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Bauman, Z. (2012). Akışkan Aşk, İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair. (Çev.: Işık Ergüden). İstanbul: Versus Kitap
 • Binark, M.- Bayraktutan, G. (2013). Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Castells, M. (2013).Enformasyon Çağı: Ekonomi,Toplum ve Kültür Cilt 1 Ağ Toplumunun Yükselişi. (Çev.: Ebru Kılıç) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Fiske, J. (2012).Popüler Kültürü Anlamak. (Çev.: Süleyman İrvan). İstanbul: Parşömen Yayıncılık
 • Güllüoğlu, Ö. (2012). İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Ütopya.
 • Haberli, M. (2012). “Yeni Bir Örgütlenme Biçimi Olarak Sanal Cemaatler”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(3), 118-134.
 • İnceoğlu, Y.- Sözeri, C. (2012). “Nefret Suçlarında Medyanın Sorumluluğu: “Ya sev ya terk et ya da….” ”, Nefret Söylemi ve Nefret Suçları, (Der.) Yasemin İnceoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 23-38.
 • Kocaman, A.- Ruhi, Ş.- Zeyrek, D.- Doltaş, D.- Öner, B. Ö. – Doğan G.-(2009). Söylem Üzerine. Ankara ODTÜ Yayıncılık.
 • Rigel, N.- Batuş, G.-Yücedoğan, G.-Çoban, B.(2005). Kadife Karanlık: 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar. İstanbul: Su Yayınevi
 • Weber, A. (2009). Nefret Söylemi El Kitabı. (Çev. : Metin Çulhaoğlu). Avrupa Konseyi Yayınları
 • Yılmaz, S.H. (2013). Siyasal Nefret Söylemi ve Medya: Haberden Söyleme Kısa Bir Yolculuk. Konya: Literatürk Yayıncılık.

FANATİZMİN VE NEFRETİN BİR YANSIMASI OLARAK FUTBOL FAN SAYFALARI

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2, 52 - 60, 03.12.2019

Öz

Sosyal ağların geleneksel yaşam pratikleri üzerindeki rolünün gün geçtikçe çok daha belirleyici olmaya başladığı ortada olan bir gerçektir. Sosyal ağlar doğası gereği “bize benzeyen, bizim gibi düşünen” çok daha fazla insana, kolay yoldan ulaşmayı sağladığı gibi kendimizi çok daha rahat ifade edebilmemize olanak tanıyan korunaklı bir ortam da sağlamaktadır. Sosyal ağların insanlardaki dışa vurumu kolaylaştıran bu yapısı fanatizmin doğasına da uygun düşmektedir. Sosyal medyanın en aktif, en popüler uygulamaları arasında yer alan fan sayfaları spordan, sanata, siyasetten edebiyata hemen her alanda fanatiklerin kendini ifade etme olanağı bulduğu elverişli ortamlar olarak kendini göstermektedir. Bir aidiyet ruhuyla bir araya toplanan fanatiklerin nefret söylemleriyle zaman zaman hararetli tartışmalar içine girdiği gözlemlenen bir olgudur. Nefret söylemi yeni medyada geleneksel medya üzerinde olduğundan çok daha hızlı ve aktif bir süreçte yayılmaktadır. Yeni medya üzerinden yayılan nefret söylemi fan sayfalarında hayranlık ve aidiyet duygularıyla birleşmektedir. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen uygulamalar ile insanlar mesaja anında geribildirimde bulunurken nefret söylemine ilişkin içerikler geliştirebilir ve bu içeriklere katılım sağlayabilir hale gelmiştir.

Kaynakça

 • Alğan, T. C.- Şensever, F.L. (2010). Ulusal Basında Nefret Suçları : 10 Yıl, 10 Örnek. İstanbul: (www.sosyaldegisim.org).
 • Alptekin, D. (2011). Toplumsal Aidiyet ve Gençlik: Üniversite Gençliğinin Aidiyeti Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma .(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ayan, S. (2006). “ŞİDDET VE FANATİZM”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 191-209
 • Aygül, E. (2013). Yeni Medyada Nefret Söyleminin Üretimi: Bir Toplumsal Paylaşım Ağı Olarak Facebook Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Bauman, Z. (2012). Akışkan Aşk, İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair. (Çev.: Işık Ergüden). İstanbul: Versus Kitap
 • Binark, M.- Bayraktutan, G. (2013). Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Castells, M. (2013).Enformasyon Çağı: Ekonomi,Toplum ve Kültür Cilt 1 Ağ Toplumunun Yükselişi. (Çev.: Ebru Kılıç) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Fiske, J. (2012).Popüler Kültürü Anlamak. (Çev.: Süleyman İrvan). İstanbul: Parşömen Yayıncılık
 • Güllüoğlu, Ö. (2012). İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Ütopya.
 • Haberli, M. (2012). “Yeni Bir Örgütlenme Biçimi Olarak Sanal Cemaatler”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(3), 118-134.
 • İnceoğlu, Y.- Sözeri, C. (2012). “Nefret Suçlarında Medyanın Sorumluluğu: “Ya sev ya terk et ya da….” ”, Nefret Söylemi ve Nefret Suçları, (Der.) Yasemin İnceoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 23-38.
 • Kocaman, A.- Ruhi, Ş.- Zeyrek, D.- Doltaş, D.- Öner, B. Ö. – Doğan G.-(2009). Söylem Üzerine. Ankara ODTÜ Yayıncılık.
 • Rigel, N.- Batuş, G.-Yücedoğan, G.-Çoban, B.(2005). Kadife Karanlık: 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar. İstanbul: Su Yayınevi
 • Weber, A. (2009). Nefret Söylemi El Kitabı. (Çev. : Metin Çulhaoğlu). Avrupa Konseyi Yayınları
 • Yılmaz, S.H. (2013). Siyasal Nefret Söylemi ve Medya: Haberden Söyleme Kısa Bir Yolculuk. Konya: Literatürk Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm DERGİNİN TAMAMI
Yazarlar

Erdem ÇİLTAŞ> (Sorumlu Yazar)
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
0000-0001-5650-5970
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 18 Kasım 2019
Kabul Tarihi 3 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { nohusosbil647926, journal = {Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2687-5306}, address = {Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Merkez Yerleşke Bor Yolu Üzeri, Niğde}, publisher = {Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, number = {2}, pages = {52 - 60}, title = {FANATİZMİN VE NEFRETİN BİR YANSIMASI OLARAK FUTBOL FAN SAYFALARI}, key = {cite}, author = {Çiltaş, Erdem} }
APA Çiltaş, E. (2019). FANATİZMİN VE NEFRETİN BİR YANSIMASI OLARAK FUTBOL FAN SAYFALARI . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi Özel Sayısı , 52-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nohusosbil/issue/50445/647926
MLA Çiltaş, E. "FANATİZMİN VE NEFRETİN BİR YANSIMASI OLARAK FUTBOL FAN SAYFALARI" . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2019 ): 52-60 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nohusosbil/issue/50445/647926>
Chicago Çiltaş, E. "FANATİZMİN VE NEFRETİN BİR YANSIMASI OLARAK FUTBOL FAN SAYFALARI". Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2019 ): 52-60
RIS TY - JOUR T1 - FANATİZMİN VE NEFRETİN BİR YANSIMASI OLARAK FUTBOL FAN SAYFALARI AU - ErdemÇiltaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 60 VL - 1 IS - 2 SN - -2687-5306 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi FANATİZMİN VE NEFRETİN BİR YANSIMASI OLARAK FUTBOL FAN SAYFALARI %A Erdem Çiltaş %T FANATİZMİN VE NEFRETİN BİR YANSIMASI OLARAK FUTBOL FAN SAYFALARI %D 2019 %J Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2687-5306 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Çiltaş, Erdem . "FANATİZMİN VE NEFRETİN BİR YANSIMASI OLARAK FUTBOL FAN SAYFALARI". Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 2 (Aralık 2019): 52-60 .
AMA Çiltaş E. FANATİZMİN VE NEFRETİN BİR YANSIMASI OLARAK FUTBOL FAN SAYFALARI. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 1(2): 52-60.
Vancouver Çiltaş E. FANATİZMİN VE NEFRETİN BİR YANSIMASI OLARAK FUTBOL FAN SAYFALARI. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 1(2): 52-60.
IEEE E. Çiltaş , "FANATİZMİN VE NEFRETİN BİR YANSIMASI OLARAK FUTBOL FAN SAYFALARI", Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 52-60, Ara. 2019
Creative Commons Lisansı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.