Konferans Bildirisi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİ: BOOTSTRAP TAHMİNLİ İKİ AŞAMALI DEA ANALİZİ

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 189 - 206, 30.12.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet göstermekte olan 21 elektrik dağıtım firmasının 2013-2018 dönemi için göreli etkinliğini belirlemek ve etkinsizliğe yol açan faktörleri modellemektir. Çalışmada iki aşamalı analiz yöntemi belirlenmiştir. Analizin ilk aşamasında Charnes, Cooper ve Rhodes (1978) tarafından geliştirilen ve etkinlik ölçme yaklaşımlarından biri olan Nan-Parametrik Veri Zarflama Analizi kullanılmıştır. Elde edilen etkinlik skorlarının dirençli olup olmadığı bootstrap testleri ile sınanmıştır. Analizin ikinci aşamasında etkinlik skorları bağımlı değişken olarak kullanılmış ve etkinsizliğe yol açan içsel/dışsal değişkenler, Simar-Wilson (2007) metodolojisi kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 2018 yılında Uludağ, Gediz ve Sakarya elektrik dağıtım şirketlerinin hizmet sunumunda en etkin şirketler olduğu görülmüştür. Kayıp kaçakla mücadelede Uludağ, Çamlıbel ve ADM elektrik dağıtım şirketleri etkin iken Dicle, Aras ve Akedaş’ın en etkinsiz dağıtım şirketleri olduğu belirlenmiştir. Hizmet sunulan coğrafi bölgenin genişliği ve hizmet bölgesindeki yatırımların artması etkinlik düzeyini arttırırken, trafo kapasitesinin artması ve kayıp kaçak oranında meydana gelen artışların elektrik dağıtım şirketlerinin etkinliğini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akgül, Ş. A. (2007). Özelleştirme Sürecindeki Tedaş’ın (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) Yeniden Yapılandırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management science, 30(9), 1078-1092.
 • Börü, E. (2009). Türkiye Elektrik Sektörü Serbestleştirmesi ve Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmeleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring The Efficiency Of Decision Making Units. European Journal Of Operational Research, 2(6), 429-444.
 • Cullmann, A., & von Hirschhausen, C. (2008). Efficiency Analysis of East European electricity Distribution İn Transition: Legacy Of The Past?. Journal of Productivity Analysis, 29(2), 155
 • Çelen, A. (2013). Efficiency And Productivity (TFP) Of The Turkish Electricity Distribution Companies: An Application Of Two-Stage (DEA&Tobit) Analysis. Energy Policy, 63, 300-310.
 • Çetin, A. (2018). Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Enerji Tedarik Sürekliliği Performansı Analizi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Dönmezçelik, O. (2014), Türkiye'deki Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Düzgün, M. (2011), Veri Zarflama Analiziyle Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Etkinlik Ve Verimlilik Analizi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Ekinci, R. İstenmeyen Çıktı Altında Etkinlik Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Analiz. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(43).
 • EPDK, 2019 Yılı Elektrik Piyasası Gelişim Raporu, https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-24/yillik-sektor-raporu
 • Ertilav, M. (2014), Türkiye'de Özelleştirme: TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Hattori, T., Jamasb, T., & Pollitt, M. (2005). Electricity Distribution İn The UK and Japan: A Comparative Efficiency Analysis 1985-1998. The Energy Journal, 26(2).
 • Jebali, E., Essid, H., & Khraief, N. (2017). The analysis of energy efficiency of the Mediterranean countries: A two-stage double bootstrap DEA approach. Energy, 134, 991-1000.
 • Koçak, İ., & Boran, K. (2016). Türkiye’deki İllerin Elektrik Tüketim Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi. Politeknik Dergisi, 22(2), 351-365.
 • Odabaşoğlu, E.A., (2016), Türkiye'deki elektrik dağıtım sektörünün özelleştirilmesi ve dağıtım sektörü faaliyetlerinin incelenmesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Odyakmaz, N. (2009). Türkiye’deki Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Performansa Dayalı Düzenleme Çerçevesinde Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Oleg Badunenko, & Harald Tauchmann. (2018). Simar and Wilson two-stage efficiency analysis for Stata. Discussion Papers in Economics, 1-37.
 • Özdemir, N. (2018). Cumhuriyet Dönemi Enerji Politikaları Çerçevesinde Türkiye Elektrik Kurumu. Doktora Makalesi.
 • Pérez-Reyes, R., & Tovar, B. (2009). Measuring efficiency and productivity change (PTF) in the Peruvian electricity distribution companies after reforms. Energy Policy, 37(6), 2249-2261.
 • Ramanathan, R. (2003). An introduction to data envelopment analysis: a tool for performance measurement. Sage.
 • Ramos-Real, F. J., Tovar, B., Iootty, M., De Almeida, E. F., & Pinto Jr, H. Q. (2009). The Evolution And Main Determinants Of Productivity İn Brazilian Electricity Distribution 1998–2005: An Empirical Analysis. Energy Economics, 31(2), 298-305.
 • Sadjadi, S. J., & Omrani, H. (2008). Data Envelopment Analysis With Uncertain Data: An Application For Iranian Electricity Distribution Companies. Energy Policy, 36(11), 4247-4254.
 • Scalzer, R. S., Rodrigues, A., da Silva Macedo, M. Á., & Wanke, P. (2018). Insolvency of Brazilian electricity distributors: a DEA bootstrap approach. Technological and Economic Development of Economy, 24(2), 718-738.
 • Simar, L., & Wilson, P. W. (2002). Non-parametric tests of returns to scale. European Journal of Operational Research, 139(1), 115-132.
 • Simar, L., & Wilson, P. W. (2007). Estimation and İnference İn Two-Stage, Semi-Parametric Models Of Production Processes. Journal Of Econometrics, 136(1), 31-64.
 • Senyücel, O. (2012). Türkiye'de Elektrik Dağıtımında Hizmet Kalitesi Ve Etkinlik Ölçümü. Rekabet Kurumu.
 • TEDAŞ (2020). 2019 Yılı Türkiye Elektrik Dağıtımı Sektör Raporu.
 • Ulucan, A., & Atıcı, K. B. (2010). Enerji Ve Çevre Konularında Parametrik Olmayan Etkinlik Analizi Ve Türkiye Elektrik Sanayii Uygulaması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 173-203.
 • 6446 Sayılı, Elektrik Piyasası Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6446.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm DERGİNİN TAMAMI
Yazarlar

Oğuz KARA (Sorumlu Yazar)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8934-5608
Türkiye


Mustafa USLU Bu kişi benim
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8154-9032
Türkiye

Destekleyen Kurum EFE (2020)
Proje Numarası 123
Teşekkür Bu makale 14-15 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen 4. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi'nde (EFE'2020) bildiri olarak sunulmuştur.
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 21 Kasım 2020
Kabul Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { nohusosbil829288, journal = {Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2687-5306}, address = {Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Merkez Yerleşke Bor Yolu Üzeri, Niğde}, publisher = {Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {2}, number = {2}, pages = {189 - 206}, title = {ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİ: BOOTSTRAP TAHMİNLİ İKİ AŞAMALI DEA ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Kara, Oğuz and Uslu, Mustafa} }
APA Kara, O. & Uslu, M. (2020). ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİ: BOOTSTRAP TAHMİNLİ İKİ AŞAMALI DEA ANALİZİ . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (2) , 189-206 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nohusosbil/issue/59391/829288
MLA Kara, O. , Uslu, M. "ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİ: BOOTSTRAP TAHMİNLİ İKİ AŞAMALI DEA ANALİZİ" . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2020 ): 189-206 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nohusosbil/issue/59391/829288>
Chicago Kara, O. , Uslu, M. "ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİ: BOOTSTRAP TAHMİNLİ İKİ AŞAMALI DEA ANALİZİ". Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2020 ): 189-206
RIS TY - JOUR T1 - ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİ: BOOTSTRAP TAHMİNLİ İKİ AŞAMALI DEA ANALİZİ AU - Oğuz Kara , Mustafa Uslu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 206 VL - 2 IS - 2 SN - -2687-5306 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİ: BOOTSTRAP TAHMİNLİ İKİ AŞAMALI DEA ANALİZİ %A Oğuz Kara , Mustafa Uslu %T ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİ: BOOTSTRAP TAHMİNLİ İKİ AŞAMALI DEA ANALİZİ %D 2020 %J Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2687-5306 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Kara, Oğuz , Uslu, Mustafa . "ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİ: BOOTSTRAP TAHMİNLİ İKİ AŞAMALI DEA ANALİZİ". Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 2 (Aralık 2020): 189-206 .
AMA Kara O. , Uslu M. ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİ: BOOTSTRAP TAHMİNLİ İKİ AŞAMALI DEA ANALİZİ. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 2(2): 189-206.
Vancouver Kara O. , Uslu M. ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİ: BOOTSTRAP TAHMİNLİ İKİ AŞAMALI DEA ANALİZİ. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 2(2): 189-206.
IEEE O. Kara ve M. Uslu , "ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİ: BOOTSTRAP TAHMİNLİ İKİ AŞAMALI DEA ANALİZİ", Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 189-206, Ara. 2020
Creative Commons Lisansı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.