Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

An Evaluation of Hînker Based on Criteria by Cunningsworth

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 7, 66 - 77, 01.01.2017

Öz

Numerious different materials are used in the process

of language teaching. One of those materials, and maybe

the most common used is language coursbook. As

there are more than one courbooks in the bazaar, their

evaluation and selection has become a phenomenon

and a huge literature has emerged. Among others Jeremy

Harmer, Alan Cunningsworth, Alan Tucker are there presentatives and pioneers of this field. In this study we have made an external

and an internal evaluation of a set of Kurmancî Kurdish coursbooks named Hînker

based on criteria by Cunningsworth. As results, we found that as a set of language

teaching coursebooks, Hînker has deficiencies in terms of language content,

language skills and teachers’ role, however it is sufficient in terms of non-lingustic

content such as social values and also in terms of methodology.

Kaynakça

 • Akış, S. (2006). A Comparative Study of Coursebook Evaluation and Selection Principles of EFL Teachers at State and Private Schools, (Teza lîsansa bilind a çapnebûyî), Ankara: Hacettepe University. Institute of Social Sciences.
 • Ansary, H., Babaii, E. (2002). “Universal Characteristics of EFL/ESL Textbooks: A Step Towards Systematic Textbook Evaluation”. The Internet TESL Journal, Vol. VIII, No. 2, (ketina malperê 10.12.2014). http://iteslj.org/Articles/Ansary-Textbooks/
 • Arıkan, G. (2008). Textbook Evaluation in Foreign Language Teaching: Time For English, Grade 4 Teachers’ And Students’ Views, (Teza lîsansa bilind a çapnebûyî), Adana: Tukurova University. Institute of Social Sciences.
 • Awasthi, J. R. (2006) “Textbook and its evaluation” Journal of NELTA, V.11, I.1-2.
 • İnal, B. (2006). “Coursebook Selection Process and Some of the Most Important Criteria to be Taken into Consideration in Foreign Language Teaching”, Journal of Arts and Sciences, I.5, (ketina malperê 30.12.2014). http://jas.cankaya.edu.tr/gecmisYayinlar/yayinlar/ jas5/03-bulent.pdf
 • Cunningsworth, A. (1995). Choosing your Coursebook, Oxford: Macmillan Heinman. Çakmak, M. (2001). “Yabancı Dil Öğretimi”, Konualanı Ders Kitabı İncelem Klavuzu/Yabancı Dil 4-8, (ed.) Leyla Küçükahmet. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching. (3rd Edition). İlköğretim Okulları Ders Kitaplarının Değerlendirmesi. (2008) Ankara: MEB.
 • Kurt, Ş. (2015). Nirxandina Hînkirina Pirtûka Kurdî: Hînker, Li Gorî Nêrînên Xwendekar û Mamosteyan. (Teza lîsansa bilind a çapnebûyî). Mardin: Zanîngeha Artukluyê. Enstîtûya Zimanên Zindî yên li Tirkiyeyê.
 • Masahura, H., Tomlinson, B. (2008). “Materials for General English”, English Language Le-arning Materials, (ed.) Brian Tomlinson. New York: Continuum. Oruç, N., Yavuz, B. (2013). “Yabancı Dil Öğretiminde Ders Kitabı Seçimi”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c.6. s.27.
 • Özeş, D. (2012). Textbook Evaluation in Foreign Language Teching: Spot on, Greade 8 from Student’s and Teacher’s Perspectives. (Teza lîsansa bilind a çapnebûyî). Bursa: Uludağ Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Petter,Wolfgang. (2000). A Coursebook Evaluation. (ketina malperê 20.12.2014). http:// www.birmingham.ac.uk/Documents/college-artslaw/cels/essays/sylabusandmaterials/ petter3.pdf
 • Pingel, F. (2004). Ders Kitaplarını Araştırma ve Düzeltme Rehberi –Unesco”. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Richards, J.C. (2001). Curriculam Development in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.

Li Gorî Pîvanên Cunningsworth Nirxandinek li Ser Hînkerê

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 7, 66 - 77, 01.01.2017

Öz

Di pêvajoya hînkirina zimanekî de gelek materyalên ji hev cuda tên bikaranîn. Ji

wan materyalan û bi îhtimaleke mezin yên herî zêde têne bikar anîn, hînkerên

zimanî ne. Ji ber ku di bazarê de ji yekê zêdetir hînkerên zimanî hene, êdî nirxandin

û hilbijartina wan bûye diyardeyeke aşkere û li ser nirxandin û hilbijartina hînkeran

lîteratureke têra xwe mezin û berfirah pêk hatiye. Ligel gelek zanyarên dî Jeremy

Harmer, Alan Cunningsworth, Alan Tucker wek nûner û pêşengên qada nirxandin

û hilbijartina hînkeran tên hesibandin. Di vê gotarê de me li gorî pîvanên Cunningsworth,

seteke hînkirina Kurdiya Kurmancî ya bi navê Hînker nirxandineke rûxalî

û hûrgilî pêk anî. Di encamê de me dît ku wek seta hînkirinê di naveroka zimanî,

çar şiyanwerî û rola mamosteyan de kêmasiyên Hînkerê

hene lê belê ji hinek aliyên wekî naveroka nezimanî û

nirxên civakî û metodolojîyê de Hînker serkeftî ye.


Kaynakça

 • Akış, S. (2006). A Comparative Study of Coursebook Evaluation and Selection Principles of EFL Teachers at State and Private Schools, (Teza lîsansa bilind a çapnebûyî), Ankara: Hacettepe University. Institute of Social Sciences.
 • Ansary, H., Babaii, E. (2002). “Universal Characteristics of EFL/ESL Textbooks: A Step Towards Systematic Textbook Evaluation”. The Internet TESL Journal, Vol. VIII, No. 2, (ketina malperê 10.12.2014). http://iteslj.org/Articles/Ansary-Textbooks/
 • Arıkan, G. (2008). Textbook Evaluation in Foreign Language Teaching: Time For English, Grade 4 Teachers’ And Students’ Views, (Teza lîsansa bilind a çapnebûyî), Adana: Tukurova University. Institute of Social Sciences.
 • Awasthi, J. R. (2006) “Textbook and its evaluation” Journal of NELTA, V.11, I.1-2.
 • İnal, B. (2006). “Coursebook Selection Process and Some of the Most Important Criteria to be Taken into Consideration in Foreign Language Teaching”, Journal of Arts and Sciences, I.5, (ketina malperê 30.12.2014). http://jas.cankaya.edu.tr/gecmisYayinlar/yayinlar/ jas5/03-bulent.pdf
 • Cunningsworth, A. (1995). Choosing your Coursebook, Oxford: Macmillan Heinman. Çakmak, M. (2001). “Yabancı Dil Öğretimi”, Konualanı Ders Kitabı İncelem Klavuzu/Yabancı Dil 4-8, (ed.) Leyla Küçükahmet. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching. (3rd Edition). İlköğretim Okulları Ders Kitaplarının Değerlendirmesi. (2008) Ankara: MEB.
 • Kurt, Ş. (2015). Nirxandina Hînkirina Pirtûka Kurdî: Hînker, Li Gorî Nêrînên Xwendekar û Mamosteyan. (Teza lîsansa bilind a çapnebûyî). Mardin: Zanîngeha Artukluyê. Enstîtûya Zimanên Zindî yên li Tirkiyeyê.
 • Masahura, H., Tomlinson, B. (2008). “Materials for General English”, English Language Le-arning Materials, (ed.) Brian Tomlinson. New York: Continuum. Oruç, N., Yavuz, B. (2013). “Yabancı Dil Öğretiminde Ders Kitabı Seçimi”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c.6. s.27.
 • Özeş, D. (2012). Textbook Evaluation in Foreign Language Teching: Spot on, Greade 8 from Student’s and Teacher’s Perspectives. (Teza lîsansa bilind a çapnebûyî). Bursa: Uludağ Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Petter,Wolfgang. (2000). A Coursebook Evaluation. (ketina malperê 20.12.2014). http:// www.birmingham.ac.uk/Documents/college-artslaw/cels/essays/sylabusandmaterials/ petter3.pdf
 • Pingel, F. (2004). Ders Kitaplarını Araştırma ve Düzeltme Rehberi –Unesco”. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Richards, J.C. (2001). Curriculam Development in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şehmuz KURT
0000-0003-1083-8133

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Kurt, Ş. (2017). Li Gorî Pîvanên Cunningsworth Nirxandinek li Ser Hînkerê . Nubihar Akademi , 2 (7) , 66-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nubihar/issue/35696/548051