Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 14, 47 - 59, 31.12.2020

Öz

Kaynakça

 • Akin, S. (2013). Rêzimana Zimanekî Bindest Çawa Tê Nivîsîn? S. Akin içinde, Lêkolînên Zimnnasiya Kurdî (s. 39-54). Stembol: Avesta.
 • Aktuğ, H. (2013). Gramera Kurdî. Stembol: Avesta.
 • Aydogan, Î. S. (2013). Guman 1: Zimanê Kurdî. Diyarbekir: Lîs.
 • Aydogan, M. (2012). Rêbera Rastnivîsînê. Stembol: Rûpel.
 • Baran, B. (2012). Rêzimana Kurmancî. Diyarbekir: Belkî.
 • Bedir-Xan, C. A. (1998). Elfabeya kurdî-Bingehên gramera kurdmancî. Stembol: Doz.
 • Garzoni, M. (1787). Grammatica e Vocabulario della lingua kurda. Rome: Sacra Congregazione di Propoganda Filde.
 • Hagemann, J. A. (2002). Teaching Grammar: A Reader and Workbook. Allyn and Bacon.
 • Hartwell, P. (1985). Grammar, Grammars, and the Teaching of Grammar. College English, 105-127.
 • Kurt, Ş. (2017). Li Gorî Pîvanên Cunningsworth Nirxandinek li Ser Hînkerê. Nûbihar Akademî, 2(7), 66-77.
 • Kurt, Ş. (2020). Türkiye'de Kürtçe Öğretim Deneyinin İncelenmesî (1968-2018). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı, Diyarbakır.
 • Nunan, D. (1998). Teaching grammar in context. ELT Journal, 101-109.
 • Samur, A. (2014). Rêziman û Rastnivîsa Kurdiya Kurmancî. Stembol: Nûbihar.
 • Taş, Ç. (2013). Waneyên Rêziman û Rastnivîsa Kurmancî. Stembol: Dîwan.
 • Tan, S. (2011). Rêziman Kurmancî. Stenbol: Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê.
 • Teremaxî, M. E. (2018). Tesrîfa Kurmancî: Yekem Gramera Kurdiya Kurmancî. (Metn û Analîz: M. Newayî) Stenbol: Nûbihar.
 • Weaver, C. (1996). Teaching Grammar in Context. Westport: Heinemann.
 • Yıldırım, K. (2012). Kürtçe Dilbilgisi (Kurmancî Lehçesi). Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi TYDE Yayınları.

Hilsengandinek Li Ser Pirtûkên Rêzimana Kurmancî Ji Aliyê Rêbazên Hînkirina Rêzimanê Ve

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 14, 47 - 59, 31.12.2020

Öz

Armanca vê vekolînê nirxandina pirtûkên rêzimana Kurdiya Kurmancî ye ji aliyê rêbazên sereke yên hînkirina rêzimanê ve. Ji bo vê armancê heft pirtûkên rêzimana Kurmancî yên ku li Tirkiyeyê hatine çapkirin hatine hilbijartin û nasandin. Piştî nasandina şeklî û naverokî ew pirtûk li gorî rêbazên hînkirina rêzimanê yên berbelav ve hatine nirxandin û berawirdkirin. Di encamê da derdikeve pêşiya me ku pirtûkên li ser rêzimana Kurmancî bi motivasyon û hewlên cuda ve hatine amadekirin. Herçend hinek ji wan pirtûkan bi armancên zimannasîyê hatibin amadekirin jî hinekên dîtir bi armanca hînkirina rêzimana Kurmancî bo kesên cuda hatine amadekirin. Lewma dîyar e pirtûkên ku bûne mijara lêkolîna me ji aliyê rêbazên hînkirina rêzimanê ve xwedan rêbazên jêk cuda ne.

Kaynakça

 • Akin, S. (2013). Rêzimana Zimanekî Bindest Çawa Tê Nivîsîn? S. Akin içinde, Lêkolînên Zimnnasiya Kurdî (s. 39-54). Stembol: Avesta.
 • Aktuğ, H. (2013). Gramera Kurdî. Stembol: Avesta.
 • Aydogan, Î. S. (2013). Guman 1: Zimanê Kurdî. Diyarbekir: Lîs.
 • Aydogan, M. (2012). Rêbera Rastnivîsînê. Stembol: Rûpel.
 • Baran, B. (2012). Rêzimana Kurmancî. Diyarbekir: Belkî.
 • Bedir-Xan, C. A. (1998). Elfabeya kurdî-Bingehên gramera kurdmancî. Stembol: Doz.
 • Garzoni, M. (1787). Grammatica e Vocabulario della lingua kurda. Rome: Sacra Congregazione di Propoganda Filde.
 • Hagemann, J. A. (2002). Teaching Grammar: A Reader and Workbook. Allyn and Bacon.
 • Hartwell, P. (1985). Grammar, Grammars, and the Teaching of Grammar. College English, 105-127.
 • Kurt, Ş. (2017). Li Gorî Pîvanên Cunningsworth Nirxandinek li Ser Hînkerê. Nûbihar Akademî, 2(7), 66-77.
 • Kurt, Ş. (2020). Türkiye'de Kürtçe Öğretim Deneyinin İncelenmesî (1968-2018). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı, Diyarbakır.
 • Nunan, D. (1998). Teaching grammar in context. ELT Journal, 101-109.
 • Samur, A. (2014). Rêziman û Rastnivîsa Kurdiya Kurmancî. Stembol: Nûbihar.
 • Taş, Ç. (2013). Waneyên Rêziman û Rastnivîsa Kurmancî. Stembol: Dîwan.
 • Tan, S. (2011). Rêziman Kurmancî. Stenbol: Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê.
 • Teremaxî, M. E. (2018). Tesrîfa Kurmancî: Yekem Gramera Kurdiya Kurmancî. (Metn û Analîz: M. Newayî) Stenbol: Nûbihar.
 • Weaver, C. (1996). Teaching Grammar in Context. Westport: Heinemann.
 • Yıldırım, K. (2012). Kürtçe Dilbilgisi (Kurmancî Lehçesi). Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi TYDE Yayınları.

An Evaluatîon on Kurdish Grammar Books in Terms of Grammar Teaching Methodologies

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 14, 47 - 59, 31.12.2020

Öz

This study aims to evaluate Kurmanjî Kurdish grammar books in terms of leading grammar teaching methodologies. For that purpose, seven Kurmanji grammar books published in Turkey have been chosen and introduced. After formal and contentwise introduction, the books have been evaluated in reference to the commonest grammar teaching methodologies. At the end of the evaluations made on the books, it has been seen that Kurmanji grammar books have been prepared with different motivations and aims in mind. Although some of them have been prepared for linguistics purposes, others have been prepared to teach Kurmanji grammar to different groups. Henceforth it is clear that the books evaluated in this study differ in terms of grammar teaching methods.

Kaynakça

 • Akin, S. (2013). Rêzimana Zimanekî Bindest Çawa Tê Nivîsîn? S. Akin içinde, Lêkolînên Zimnnasiya Kurdî (s. 39-54). Stembol: Avesta.
 • Aktuğ, H. (2013). Gramera Kurdî. Stembol: Avesta.
 • Aydogan, Î. S. (2013). Guman 1: Zimanê Kurdî. Diyarbekir: Lîs.
 • Aydogan, M. (2012). Rêbera Rastnivîsînê. Stembol: Rûpel.
 • Baran, B. (2012). Rêzimana Kurmancî. Diyarbekir: Belkî.
 • Bedir-Xan, C. A. (1998). Elfabeya kurdî-Bingehên gramera kurdmancî. Stembol: Doz.
 • Garzoni, M. (1787). Grammatica e Vocabulario della lingua kurda. Rome: Sacra Congregazione di Propoganda Filde.
 • Hagemann, J. A. (2002). Teaching Grammar: A Reader and Workbook. Allyn and Bacon.
 • Hartwell, P. (1985). Grammar, Grammars, and the Teaching of Grammar. College English, 105-127.
 • Kurt, Ş. (2017). Li Gorî Pîvanên Cunningsworth Nirxandinek li Ser Hînkerê. Nûbihar Akademî, 2(7), 66-77.
 • Kurt, Ş. (2020). Türkiye'de Kürtçe Öğretim Deneyinin İncelenmesî (1968-2018). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı, Diyarbakır.
 • Nunan, D. (1998). Teaching grammar in context. ELT Journal, 101-109.
 • Samur, A. (2014). Rêziman û Rastnivîsa Kurdiya Kurmancî. Stembol: Nûbihar.
 • Taş, Ç. (2013). Waneyên Rêziman û Rastnivîsa Kurmancî. Stembol: Dîwan.
 • Tan, S. (2011). Rêziman Kurmancî. Stenbol: Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê.
 • Teremaxî, M. E. (2018). Tesrîfa Kurmancî: Yekem Gramera Kurdiya Kurmancî. (Metn û Analîz: M. Newayî) Stenbol: Nûbihar.
 • Weaver, C. (1996). Teaching Grammar in Context. Westport: Heinemann.
 • Yıldırım, K. (2012). Kürtçe Dilbilgisi (Kurmancî Lehçesi). Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi TYDE Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Kürtçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şehmus KURT (Sorumlu Yazar)
Mardin Artuklu Üniversitesi
0000-0003-1083-8133
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Kurt, Ş. (2020). Hilsengandinek Li Ser Pirtûkên Rêzimana Kurmancî Ji Aliyê Rêbazên Hînkirina Rêzimanê Ve . Nubihar Akademi , 4 (14) , 47-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nubihar/issue/59514/877673