Yıl 2018, Cilt 40 , Sayı , Sayfalar 7 - 30 2018-12-31

BİR SOSYAL POLİTİKA ALANI OLARAK YAŞLILIK VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
AGING AS A SOCIAL POLICY AREA AND SOCIAL WORK PRACTICES

Aziz ŞEKER [1] , Gökhan KURT [2]


Bir toplumsal olgu olarak yaşlılık toplumsal yapıyı ilgilendiren önemli bir sosyal sorundur. Bu açıdan sosyal politikanın ilgi alanlarından
birini oluşturmaktadır. Yaşlıların, yaşlılık döneminde yalnızca sağlık sorunlarıyla değil yaşlılık dönemi ile ilişki içinde bulunan sorunlarla
da karşılaşma olasılıkları artmaktadır. Bu sorunların bir kısmı yaşlının kendi fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sosyal durumundan bir kısmı ise
yaşlının dışındaki çevresel ve toplumsal koşullardan kaynaklanmaktadır.
Günümüzde yaşlılık olgusunun “bireysel” bir sorun olmanın ötesinde “toplumun” sorunu olduğu gerçeği kabul edilmiştir. Dolayısıyla farklı ülkelerin geliştirmiş oldukları sosyal politika ve
sosyal hizmet uygulamaları kısaca sosyal devlet anlayışları yaşlıların yaşlanma döneminde karşılaşmış oldukları sorunları azaltmakta ya da arttırmaktadır. Günümüzde uygulanmaya çalışılan yaşlı sosyal politikaları kamusal/hak temelli anlayışlarla birlikte yaşlıların aile içinde bakılması-gözetilmesi şeklinde ön plana çıkmaktadır.
Bu çalışmada sosyal politika açısından yaşlılık refahı alanıyla ilgili genel durum irdelenecek ve bu sosyal hizmet alanına ilişkin uygulamalara
yönelik önerilerde bulunulacaktır.

As a social phenomenon, aging is an important social problem that concerns social structure. In this respect, it is one of the areas that social policy interests. Elders are increasingly confronted with not only health problems but also problems related to the old age during their old age period.

While some of those problems are the consequenses of the old-aged’s own physical, psychological, economic and social situation, some others are caused by the environmental and social conditions outside of the them. The fact that the old age phenomenon is now a problem of “society” rather than the problem of an “individual” is now acknowledged.

Therefore, the social policy and social service practices developed by different countries, in short their social state understandings, reduce or increase the problems that the elderly people encounter in aging period. The recently implemented social old age policies are in the form of public / rights-based understandings as well as the care of the elders within the family. In this study, general situation related to the field of old-aged people welfare will be examined from the perspective of social policy and the suggestions about the implementations related to this social service field will be presented.

  • Arun, Ö. (2008). Yaşlı Bireyin Türkiye Serüveni: Kaliteli Yaşlanma İmkânı Üzerine Senaryolar, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, ss. 313-330.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aziz ŞEKER (Sorumlu Yazar)
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK
Ülke: Turkey


Yazar: Gökhan KURT
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { nufusbilim625898, journal = {Nüfusbilim Dergisi}, issn = {0259-6334}, address = {Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü D Blok Kat 5 Sıhhıye Ankara}, publisher = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {40}, pages = {7 - 30}, doi = {}, title = {BİR SOSYAL POLİTİKA ALANI OLARAK YAŞLILIK VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {Şeker, Aziz and Kurt, Gökhan} }
APA Şeker, A , Kurt, G . (2018). BİR SOSYAL POLİTİKA ALANI OLARAK YAŞLILIK VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI . Nüfusbilim Dergisi , 40 , 7-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nufusbilim/issue/49380/625898
MLA Şeker, A , Kurt, G . "BİR SOSYAL POLİTİKA ALANI OLARAK YAŞLILIK VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI" . Nüfusbilim Dergisi 40 (2018 ): 7-30 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nufusbilim/issue/49380/625898>
Chicago Şeker, A , Kurt, G . "BİR SOSYAL POLİTİKA ALANI OLARAK YAŞLILIK VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI". Nüfusbilim Dergisi 40 (2018 ): 7-30
RIS TY - JOUR T1 - BİR SOSYAL POLİTİKA ALANI OLARAK YAŞLILIK VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI AU - Aziz Şeker , Gökhan Kurt Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Nüfusbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 30 VL - 40 IS - SN - 0259-6334- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Nüfusbilim Dergisi BİR SOSYAL POLİTİKA ALANI OLARAK YAŞLILIK VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI %A Aziz Şeker , Gökhan Kurt %T BİR SOSYAL POLİTİKA ALANI OLARAK YAŞLILIK VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI %D 2018 %J Nüfusbilim Dergisi %P 0259-6334- %V 40 %N %R %U
ISNAD Şeker, Aziz , Kurt, Gökhan . "BİR SOSYAL POLİTİKA ALANI OLARAK YAŞLILIK VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI". Nüfusbilim Dergisi 40 / (Aralık 2018): 7-30 .
AMA Şeker A , Kurt G . BİR SOSYAL POLİTİKA ALANI OLARAK YAŞLILIK VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI. Nüfusbilim Dergisi. 2018; 40: 7-30.
Vancouver Şeker A , Kurt G . BİR SOSYAL POLİTİKA ALANI OLARAK YAŞLILIK VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI. Nüfusbilim Dergisi. 2018; 40: 7-30.
IEEE A. Şeker ve G. Kurt , "BİR SOSYAL POLİTİKA ALANI OLARAK YAŞLILIK VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI", Nüfusbilim Dergisi, c. 40, ss. 7-30, Ara. 2019