Yıl 2019, Cilt 14 , Sayı 3, Sayfalar 214 - 226 2019-07-08

Classroom Teachers' Opinions on Their Level of Fullfillment of The Competencies Required in Music Classes

SONER OKAN [1] , ESRA DALKIRAN [2]


The purpose of this research is to reveal the opinions of classroom teachers related to their levels of fullfillment of the competiencies in music classes. To this aim, screening model was used. The sample of the research consists of 300 classroom teachers working in primary schools in Diyarbakır -central province- during the acedemic year of 2008-2009. In order to obtain the data required, a questionnaire prepared by scanning the related literature and taking expert opinions was used. According to the results of the survey; it has been found that fullfillment level of competencies related to the planning phase is low and the lack of use of materials in the application phase is also noteworthy. It has also been determined that instrument training takes place at an "occasional" level and classroom teachers do not spend enough time on extracurricular activities such as organizing musical events and taking students to concerts, and organizing trips to the musical institutions and organizations within the surrounding area.

Music Classes, Classroom Teacher, Competency, Instrument, Diyarbakır
  • • Gembris, H., (1995). Entwicklungspsychologie musikalischer Faehigkeiten. S. Helms, /R. Schneider /R. Weber (Ed.): Kompendium der Musikpaedagogik, Kassel: Gustav Bosse, 281-332.
  • • Göğüş, G., (2008). İlkogretim I. Kademe Müzik Egitiminde Öğretmenin Etkinliği. Uludağ Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi XXI (2), 369-382.
  • • Kalaycı, Ş., (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, İstanbul: Asil Yayınları.
  • • Kalyoncu, N. ve Öztürk, Ö., (2009). “Müzik” ve “Müzik Öğretimi” Derslerinin İçerikleri. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, 23-25 Eylül 2009.
  • • Karasar, N., (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (11. Edition.) Ankara: Nobel Yayınları.
  • • Uçan, A., (1993). Ülkemizde Müzik Öğretimine Genel Bir Bakış. Müzik Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • • Uçan, A., (1997). Müzik Eğitimi: Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar, İkinci Basım, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • • Ünal, S., (1989). Orta Öğretim Kurumlarında Müzik Öğretimi ve Sorunları. Müzik Öğretimi Nasıl Geliştirilebilir? Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
  • • Yıldız, G., (2002). İlköğretimde Müzik Öğretimi. Birinci Kademe. Ankara: Anı Yayıncılık.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6749-8163
Yazar: SONER OKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, MÜZİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6829-7216
Yazar: ESRA DALKIRAN
Kurum: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK EĞİTİMİ ANASANAT DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { nwsafine533092, journal = {Fine Arts}, issn = {}, eissn = {1308-7290}, address = {}, publisher = {NWSA Akademik Dergiler}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {214 - 226}, doi = {}, title = {Classroom Teachers' Opinions on Their Level of Fullfillment of The Competencies Required in Music Classes}, key = {cite}, author = {OKAN, SONER and DALKIRAN, ESRA} }
APA OKAN, S , DALKIRAN, E . (2019). Classroom Teachers' Opinions on Their Level of Fullfillment of The Competencies Required in Music Classes. Fine Arts , 14 (3) , 214-226 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsafine/issue/46935/533092
MLA OKAN, S , DALKIRAN, E . "Classroom Teachers' Opinions on Their Level of Fullfillment of The Competencies Required in Music Classes". Fine Arts 14 (2019 ): 214-226 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsafine/issue/46935/533092>
Chicago OKAN, S , DALKIRAN, E . "Classroom Teachers' Opinions on Their Level of Fullfillment of The Competencies Required in Music Classes". Fine Arts 14 (2019 ): 214-226
RIS TY - JOUR T1 - Classroom Teachers' Opinions on Their Level of Fullfillment of The Competencies Required in Music Classes AU - SONER OKAN , ESRA DALKIRAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Fine Arts JF - Journal JO - JOR SP - 214 EP - 226 VL - 14 IS - 3 SN - -1308-7290 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Fine Arts Classroom Teachers' Opinions on Their Level of Fullfillment of The Competencies Required in Music Classes %A SONER OKAN , ESRA DALKIRAN %T Classroom Teachers' Opinions on Their Level of Fullfillment of The Competencies Required in Music Classes %D 2019 %J Fine Arts %P -1308-7290 %V 14 %N 3 %R %U
ISNAD OKAN, SONER , DALKIRAN, ESRA . "Classroom Teachers' Opinions on Their Level of Fullfillment of The Competencies Required in Music Classes". Fine Arts 14 / 3 (Temmuz 2019): 214-226 .
AMA OKAN S , DALKIRAN E . Classroom Teachers' Opinions on Their Level of Fullfillment of The Competencies Required in Music Classes. Fine Arts. 2019; 14(3): 214-226.
Vancouver OKAN S , DALKIRAN E . Classroom Teachers' Opinions on Their Level of Fullfillment of The Competencies Required in Music Classes. Fine Arts. 2019; 14(3): 226-214.