Yıl 2020, Cilt 15 , Sayı 2, Sayfalar 62 - 80 2020-04-23

İç Mimarlıkta Yapay Zekâ Uygulamalarının Tasarım Sürecine Faydalarının Değerlendirilmesi

Burcu YILDIRIM [1] , Deniz DEMİRARSLAN [2]


        Yapay zekâ kavramını, “zeki” olarak atfedilen canlıların gerçekleştirdiklerini, makinelerin yerine getirebilmesi amacı taşıyan çalışma alanı olarak tanımlamak mümkündür. Yapay zekâ sistemleri gelişen teknoloji ile birlikte birçok alanda yeni açılımlar göstermektedir. Bu alanlardan biri de iç mimarlıktır. Yapılan bu çalışmada, çeşitli çevrelerce bilince sahip olmadığı gerekçesi ile insan kadar iyi tasarımlar yapamayacağı öngörülen yapay zekânın, örnekler üzerinden mekân tasarım sürecine katkıları değerlendirilecektir. Böylelikle, yapılan bu çalışma aracılığı ile yapay zekânın günümüzde tasarım sürecinin neresinde olduğu ve iç mekân tasarımcısına ne derece faydalı olduğuna dair değerlendirmeler yapılabilecektir. Çalışma sonucunda, yapay zekânın ağırlıklı olarak tasarımcıya mekân tasarımının analiz ve sentez basamağı hususunda oldukça faydalı çıktılar sağladığı tespit edilmiştir. Bunun yanında mekân tasarım sürecinde iç mimar ve süreçte kullanılan yapay zekâ sistemi arasında ortaklık olarak tanımlanabilecek bir döngü kurulduğu gözlemlenmiştir. Bu durumu gelecekte yapay zekâ sistemlerinin iç mimarlık mesleğinin tanımını değişikliğe uğratabileceğine dair önemli bir bulgu olarak yorumlamak mümkün görünmektedir.  
Yapay Zekâ, Mekân Tasarımı, Tasarım Süreci, Tasarım ve Teknoloji, İç Mimari
 • [1] Arabacıoğlu, B.C., (2007). Mimarlıkta Mekân Analizi için Bulanık Çıkarım Sistemi Temelli Bir Model Önerisi, Arkitekt, 74(512-513):32-45.
 • [2] Arabacioglu, B.C., (2010). Using Fuzzy Inference System for Architectural Space Analysis. Applied Soft Computing, 10(3):926-937.
 • [3] Armağan, Y., (2019). Mobilya Tasarımında Yapay Zekâ: Tasarım ve Ar-Ge Merkezleri Üzerinden Bir Değerlendirme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • [4] Bentley, P., (2019). Yapay Zekâya Güvenebilir miyiz? Popular Science, (89):73-75.
 • [5] Bolat, B., Erol, K., İmrak, C., (2004). Mühendislik Uygulamalarında Genetik Algoritmalar ve Operatörlerin İşlevleri. Journal of Engineering and Natural Sciences, 22(4):264-271.
 • [6] Chaillou, S., (2019). AI + Architecture: Towards a New Approach. Master Thesis. Cambridge: Harvard University Graduate School of Design.
 • [7] Ching, F.D.K., (2011). İç Mekân Tasarımı. İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi.
 • [8] Çakır Aydın, D., (2017). İşitsel Peyzajda Ses Çevresi Memnuniyet Düzeyinin Bulanık Mantık ile Tahmin Edilmesi: Diyarbakır Suriçi Uygulaması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • [9] Dalgalı, T., (2001). Yapay Zekâ, Bilinç ve Tasarım. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • [10] Erkmen, N., (1998). Keza Zekâ. Cogito-Yapay Zekâ, (13):87-94.
 • [11] Estin, C. ve Laporte, H., (2005). Yunan ve Roma Mitolojisi. Ankara: TÜBİTAK.
 • [12] Kızılırmak, H., (2010). Mimari Tasarım Sürecinin Betimlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • [13] Groh, J.M., (2017). Mekân Yaratmak. İstanbul: Metis Bilim.
 • [14] Mutlu Avinç, G., (2016). Hesaplamalı Tasarım Süreci Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • [15] Nabiyev, V.V., (2016). Yapay Zekâ: Problemler, Yöntemler, Algoritmalar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • [16] Nilsson, N.J., (2019). Yapay Zekâ Geçmişi ve Geleceği. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • [17] Özaktaş, H.M., (1998). Yapay Zekâ: Bilgi Çağında Akıl-Beden Sorunu. Cogito-Yapay Zekâ, (13):77-85.
 • [18] Sunay, Ç., (2008). Beynimiz. Bilim ve Teknik Dergisi Yıldız Takımı Eki, Sayı:5, s:14-17.
 • [19] Tesla, N., (2018). Tesla-İcatlarım. İstanbul: Zeplin Kitap.
 • [20] Yıldız, B. ve Aktaş, B., (2017). Mimari Tasarım Sürecinde Karar Verme: Bulanık Mantık Tabanlı Cephe Modeli Önerisi-11. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu. Ankara, Bildiriler Kitabı, ss:172-181.
 • [21] Yıldız, P., (2014). İç Mimarlıkta Yapay Zekâ ve Türkiye’den Seçilmiş Örneklerin Mekân Tasarımı Yönünden Kapsamlı Analizi Çalışması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • [22] URL 1: https://www.dezeen.com/2019/08/01/patent-ai-machine-products-technology/ erişim tarihi: 14.10.2019.
 • [23] URL 2: https://www.dezeen.com/2017/10/26/saudi-arabia-first-country-grant-citizenship-robot-sophia-technology-artificial-intelligence-ai/ erişim tarihi: 14.10.2019.
 • [24] URL 3: https://www.ai-darobot.com/ai-da-robot-art-exhibition-details erişim tarihi: 14.10.2019.
 • [25] URL 4: https://www.neom.com/ erişim tarihi:14.10.2019.
 • [26] URL 5: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/703801v2 erişim tarihi: 25.10.2019.
 • [27] URL 6: https://kod5.org/yapay-sinir-aglari-ysa-nedir/ erişim tarihi: 27.11.2019.
 • [28] URL 7: https://medium.com/built-horizons/ai-architecture-4c1ec34a42b8 erişim tarihi: 29.11.2019.
 • [29] URL 8: http://www.joelsimon.net/evo_floorplans.html erişim tarihi: 28.11.2019.
 • [30] URL 9: https://higharc.com/ erişim tarihi: 29.11.2019.
 • [31] URL 10: https://www.curbed.com/2019/5/7/18535355/home-design-custom-modern-higharc erişim tarihi: 29.11.2019.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7128-6080
Yazar: Burcu YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7817-5893
Yazar: Deniz DEMİRARSLAN
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Nisan 2020

Bibtex @araştırma makalesi { nwsahuman658790, journal = {Humanities Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7320}, address = {}, publisher = {E-Journal of New World Sciences Academy}, year = {2020}, volume = {15}, pages = {62 - 80}, doi = {}, title = {İç Mimarlıkta Yapay Zekâ Uygulamalarının Tasarım Sürecine Faydalarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Burcu and Demirarslan, Deniz} }
APA Yıldırım, B , Demirarslan, D . (2020). İç Mimarlıkta Yapay Zekâ Uygulamalarının Tasarım Sürecine Faydalarının Değerlendirilmesi . Humanities Sciences , 15 (2) , 62-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsahuman/issue/53884/658790
MLA Yıldırım, B , Demirarslan, D . "İç Mimarlıkta Yapay Zekâ Uygulamalarının Tasarım Sürecine Faydalarının Değerlendirilmesi" . Humanities Sciences 15 (2020 ): 62-80 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsahuman/issue/53884/658790>
Chicago Yıldırım, B , Demirarslan, D . "İç Mimarlıkta Yapay Zekâ Uygulamalarının Tasarım Sürecine Faydalarının Değerlendirilmesi". Humanities Sciences 15 (2020 ): 62-80
RIS TY - JOUR T1 - İç Mimarlıkta Yapay Zekâ Uygulamalarının Tasarım Sürecine Faydalarının Değerlendirilmesi AU - Burcu Yıldırım , Deniz Demirarslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Humanities Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 80 VL - 15 IS - 2 SN - -1308-7320 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Humanities Sciences İç Mimarlıkta Yapay Zekâ Uygulamalarının Tasarım Sürecine Faydalarının Değerlendirilmesi %A Burcu Yıldırım , Deniz Demirarslan %T İç Mimarlıkta Yapay Zekâ Uygulamalarının Tasarım Sürecine Faydalarının Değerlendirilmesi %D 2020 %J Humanities Sciences %P -1308-7320 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldırım, Burcu , Demirarslan, Deniz . "İç Mimarlıkta Yapay Zekâ Uygulamalarının Tasarım Sürecine Faydalarının Değerlendirilmesi". Humanities Sciences 15 / 2 (Nisan 2020): 62-80 .
AMA Yıldırım B , Demirarslan D . İç Mimarlıkta Yapay Zekâ Uygulamalarının Tasarım Sürecine Faydalarının Değerlendirilmesi. Humanities Sciences. 2020; 15(2): 62-80.
Vancouver Yıldırım B , Demirarslan D . İç Mimarlıkta Yapay Zekâ Uygulamalarının Tasarım Sürecine Faydalarının Değerlendirilmesi. Humanities Sciences. 2020; 15(2): 62-80.
IEEE B. Yıldırım ve D. Demirarslan , "İç Mimarlıkta Yapay Zekâ Uygulamalarının Tasarım Sürecine Faydalarının Değerlendirilmesi", Humanities Sciences, c. 15, sayı. 2, ss. 62-80, Nis. 2020