Yıl 2011, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 10 2011-02-01

REAST CANCER RISK FACTORS AND KNOWLEDGE AND BEHAVYOURS OF NURSING AND MYDWYFERY STUDENTS ABOUT BREAST SELF EXAMYNATYON
HEM?YRELYK VE EBELYK Ö?RENCYLERYNYN MEME KANSERYNE YLY?KYN RYSK FAKTÖRLERY VE KENDY KENDYNE MEME MUAYENESY YLE YLGYLY BYLGY VE DAVRANI?LARI

Feyza SEVINDIK [1] , Evrim ÇELEBİ [2] , Özlem İkde ÖNER [3] , Ferdane OĞUZÖNCÜL [4]


Aim : This study carried out in order to determine the breast cancer risk factors and knowledge and behaviours of breast self examination (BSE) nursing and midwifery student in university. Material-Methods : This study is descriptive type. The population of the research consisted of nursing and midwifery students of Fyrat University Health of High School in the academic year 2004-2005 (n=300). Sample group was not selected in the research. Of the study group , 283 student were reached (% 94.33). The data were collected using a questionnaire containing 35 questions. Results: The average age of the student covered in the study was 20+68±2.01. It was found out that % 51.9 of the students departmant of midwifery and that % 29 of the students first year in high school. % 58.3 of the student covered in the study was inquired about BSE and of the students % 55.5 performed BSE. Of the student who perform BSE % 56.7 perform it once a month. The answer to the question what the most common syptom was in breast cancer was mass in the breast in % 24, pain in the breast in % 20.5, growth in the breast in % 18. There was a statistically significant difference determined between the classes (p
Amaç: Bu çaly?ma, ebe ve hem?irelik ö?rencilerinin meme kanserine ili?kin risk faktörleri ve kendi kendine meme muayenesi (KKMM) ile ilgili bilgi ve davrany?laryny belirlemek amacy ile yapylmy?tyr. Yöntem: Tanymlayycy bir ara?tyrmadyr. 2004-2005 ö?retim yylynda Fyrat Üniversitesi Elazy? Sa?lyk Yüksekokulu'nda okuyan ebelik ve hem?irelik ö?rencileri çaly?manyn evrenini olu?turmu?tur. Örneklem seçimine gidilmemi?, bu bölümlerde okuyan tüm ö?renciler çaly?ma kapsamyna alynmy?tyr. Bu bölümlerde okuyan toplam 300 ö?rencinin 283'üne ula?ylmy?tyr (% 94.33). Veri toplama formu olarak ara?tyrmacylar tarafyndan hazyrlanan 35 sorudan olu?an anket formu kullanylmy?tyr. Bulgular: Ara?tyrmaya katylan ö?rencilerin ya? ortalamasy 20.68±2.01'dir. Ö?rencilerin % 51.9'u ebelik bölümünde, % 29'u ise birinci synyfta okumaktadyr. Ara?tyrmaya alynan ö?rencilerin % 58.3'ü kendi kendine meme muayenesi hakkynda bilgi aldyklaryny, % 55.5'i yaptyklaryny belirtmi?tir. KKMM yapan ö?rencilerin % 56.7'si kendi kendine meme muayenesini do?ru zamanda yapmaktadyr. Meme kanseri ile ilgili belirti olarak ö?renciler % 24 oranynda kitle , sertlik bulunmasy, % 20.5 oranynda a?ry, sancy , % 18 oranynda memede ?i?kinlik olmasyny söylemi?lerdir. Ö?rencilerin synyflary yükseldikçe muayene yapma oranlary da artmaktadyr ve aradaki ili?ki anlamlydyr (p
Birincil Dil tr
Bölüm Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yazarlar

Yazar: Feyza SEVINDIK

Yazar: Evrim ÇELEBİ

Yazar: Özlem İkde ÖNER

Yazar: Ferdane OĞUZÖNCÜL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2011

Bibtex @ { nwsals213442, journal = {Life Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7347}, address = {}, publisher = {NWSA Akademik Dergiler}, year = {2011}, volume = {6}, pages = {1 - 10}, doi = {10.12739/10.12739}, title = {HEM?YRELYK VE EBELYK Ö?RENCYLERYNYN MEME KANSERYNE YLY?KYN RYSK FAKTÖRLERY VE KENDY KENDYNE MEME MUAYENESY YLE YLGYLY BYLGY VE DAVRANI?LARI}, key = {cite}, author = {Sevındık, Feyza and Çelebi̇, Evrim and Öner, Özlem İkde and Oğuzöncül, Ferdane} }
APA Sevındık, F , Çelebi̇, E , Öner, Ö , Oğuzöncül, F . (2011). HEM?YRELYK VE EBELYK Ö?RENCYLERYNYN MEME KANSERYNE YLY?KYN RYSK FAKTÖRLERY VE KENDY KENDYNE MEME MUAYENESY YLE YLGYLY BYLGY VE DAVRANI?LARI . Life Sciences , 6 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsals/issue/19970/213442
MLA Sevındık, F , Çelebi̇, E , Öner, Ö , Oğuzöncül, F . "HEM?YRELYK VE EBELYK Ö?RENCYLERYNYN MEME KANSERYNE YLY?KYN RYSK FAKTÖRLERY VE KENDY KENDYNE MEME MUAYENESY YLE YLGYLY BYLGY VE DAVRANI?LARI" . Life Sciences 6 (2011 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsals/issue/19970/213442>
Chicago Sevındık, F , Çelebi̇, E , Öner, Ö , Oğuzöncül, F . "HEM?YRELYK VE EBELYK Ö?RENCYLERYNYN MEME KANSERYNE YLY?KYN RYSK FAKTÖRLERY VE KENDY KENDYNE MEME MUAYENESY YLE YLGYLY BYLGY VE DAVRANI?LARI". Life Sciences 6 (2011 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - HEM?YRELYK VE EBELYK Ö?RENCYLERYNYN MEME KANSERYNE YLY?KYN RYSK FAKTÖRLERY VE KENDY KENDYNE MEME MUAYENESY YLE YLGYLY BYLGY VE DAVRANI?LARI AU - Feyza Sevındık , Evrim Çelebi̇ , Özlem İkde Öner , Ferdane Oğuzöncül Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Life Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 6 IS - 1 SN - -1308-7347 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Life Sciences HEM?YRELYK VE EBELYK Ö?RENCYLERYNYN MEME KANSERYNE YLY?KYN RYSK FAKTÖRLERY VE KENDY KENDYNE MEME MUAYENESY YLE YLGYLY BYLGY VE DAVRANI?LARI %A Feyza Sevındık , Evrim Çelebi̇ , Özlem İkde Öner , Ferdane Oğuzöncül %T HEM?YRELYK VE EBELYK Ö?RENCYLERYNYN MEME KANSERYNE YLY?KYN RYSK FAKTÖRLERY VE KENDY KENDYNE MEME MUAYENESY YLE YLGYLY BYLGY VE DAVRANI?LARI %D 2011 %J Life Sciences %P -1308-7347 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Sevındık, Feyza , Çelebi̇, Evrim , Öner, Özlem İkde , Oğuzöncül, Ferdane . "HEM?YRELYK VE EBELYK Ö?RENCYLERYNYN MEME KANSERYNE YLY?KYN RYSK FAKTÖRLERY VE KENDY KENDYNE MEME MUAYENESY YLE YLGYLY BYLGY VE DAVRANI?LARI". Life Sciences 6 / 1 (Şubat 2011): 1-10 .
AMA Sevındık F , Çelebi̇ E , Öner Ö , Oğuzöncül F . HEM?YRELYK VE EBELYK Ö?RENCYLERYNYN MEME KANSERYNE YLY?KYN RYSK FAKTÖRLERY VE KENDY KENDYNE MEME MUAYENESY YLE YLGYLY BYLGY VE DAVRANI?LARI. Life Sciences. 2011; 6(1): 1-10.
Vancouver Sevındık F , Çelebi̇ E , Öner Ö , Oğuzöncül F . HEM?YRELYK VE EBELYK Ö?RENCYLERYNYN MEME KANSERYNE YLY?KYN RYSK FAKTÖRLERY VE KENDY KENDYNE MEME MUAYENESY YLE YLGYLY BYLGY VE DAVRANI?LARI. Life Sciences. 2011; 6(1): 1-10.
IEEE F. Sevındık , E. Çelebi̇ , Ö. Öner ve F. Oğuzöncül , "HEM?YRELYK VE EBELYK Ö?RENCYLERYNYN MEME KANSERYNE YLY?KYN RYSK FAKTÖRLERY VE KENDY KENDYNE MEME MUAYENESY YLE YLGYLY BYLGY VE DAVRANI?LARI", Life Sciences, c. 6, sayı. 1, ss. 1-10, Şub. 2011, doi:10.12739/10.12739