Yıl 2019, Cilt 14 , Sayı 3, Sayfalar 74 - 83 2019-07-08

     Ebelik eğitimi, teorik ve klinik olmak üzere birbirini tamamlayan iki bölümden oluşmaktadır. Klinik deneyimleri boyunca yeni bir ortama giren öğrenciler anksiyete ve stres oluşturan durumlarla baş etmek zorunda kalmaktadır. Klinik uygulamalarda öğrencilerin yaşadığı stres ve anksiyetenin, öğrenilen bilgilerin uygulamaya aktarılmasında zorluğa, hata yapma korkusuna ve mesleki yetersizliğe neden olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle eğiticilerin, öğrencilerin öğrenme süreçlerini anlaması ve pratik uygulamaları klinik ortama nasıl aktaracaklarını bilmesi çok önemlidir. Buna bağlı olarak, eğiticiler yenilikçi eğitim tekniklerini takip etmeli ve kliniğe çıkmadan önce öğrencilerin becerilerini güçlendirmelidir. Literatürde yenilikçi eğitim tekniklerinden biri olan simülasyonun, öğrencilerin öğrenme yaşantıları ve mesleki becerilerine olumlu yönde katkı sağladığı belirtilmektedir. Öğrencilere katkı sağlaması nedeniyle simülasyon destekli ebelik eğitimi modelinin kullanılması, yaygınlaştırılması ve ebelik bölümlerinin müfredatlarına dahil edilmesi önerilmektedir. Bu derlemenin amacı; ebe eğitiminde simülasyon kullanımı konusunda farkındalık oluşturmaktır. 

Ebelik, Eğitim, Simülasyon, Obstetri, Teknoloji, Anksiyete
 • 1. Abrahamson, S., Denson, J.S., and Wolf, R.M., (2004). Effectiveness of A Simulator in Training Anaesthesiology Residents. Qual Saf Health Care, 13(5):395–397. DOI:10.1136/qhc.13.5.395.
 • 2. Aggarwal, R., Mytton, O.T., Derbrew, M., Hananel, D., Heydenburg, M., Issenberg, B., MacAulay, C., Mancini, M.E., Morimoto, T., Soper, N., Ziv, A., and Reznick, R., (2010). Training and Simulation for Patient Safety. Quality and Safety in Health Care, 19(Suppl 22):i34-i43. DOI:10.1136/qshc.2009.038562.
 • 3. Aydın, K.Y. ve Yazıcı, S., (2017). Ebelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Başlangıcı ve Sonunda Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi. HSP, 4(3):190-195. DOI:10.17681/hsp.328560.
 • 4. Bull, A. and Sweet, L., (2015). Midwifery Students Receiving The New Born At Birth: A Pilot Study of The Impact of Structured Training in Neonatal Resuscitation. Nurse Education in Practice, 15(5):387-392. DOI:10.1016/j.nepr.2015.03.002.
 • 5. Coffey, F., (2015). Learning by Simulation Is It a Useful Tool for Midwifery Education. New Zeal and College of Midwives Journal, (51):30-36. DOI:10.12784/nzcomjnl51.2015.5.30-36.
 • 6. Cohen, S.R., Cragin, L., Wong, B., and Walker, D.M., (2012). Self-Efficacy Change with Lowtech, High-Fidelity Obstetric Simulation Training for Midwives and Nurses in Mexico. Clinical Simulation in Nursing, 8(1):e15-e24. DOI:10.1016/j.ecns.2010.05.004.
 • 7. Crofts, J.F., Barlett, C., Ellis, D., Hunt, L.P., Fox, R., and Draycott, T.J., (2006). Training for Shoulder Dystocia: A Trial of Simulation Using Low-Fidelity an High-Fidelity Mannequins. Obstet Gynecol, 108(6):1477-1485. doi:10.1097/01.AOG.0000246801.45977.c8.
 • 8. Çiçek, Ö.E., (2009). Ebelik Son Sınıf Öğrencilerinin Ebelerin Görev Tanımları ve Yeterlilik Alanlarına Göre Kendilerini Değerlendirmeleri (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. (Erişim Tarihi: 10.09.2018).
 • 9. Davis, A., (2015). Virtual Reality Simulation: An Innovative Teaching Tool for Dietetics Experiential Education. The Open Nutrition Journal, 9(Suppl 1-M8):65-75. DOI: 10.2174/1876396001509010065.
 • 10. Draycott, T., Sibanda, T., Owen, L., Akande, V., Winter, C., Reading, S., and Whitelaw, A., (2006). Does Training in Obstetric Emergencies Improve Neonatal Outcome. BJOG, 113(2):177-182. DOI:10.1111/j.1471-0528.2006.00800.x.
 • 11. Durmaz, A., Elem, E., Unutkan, A., and Keskin, N., (2017). The Effect of Simulation on Vaginal Delivery Skills and Self Sufficiency Levels. JoCReHeS, 7(2):42-52.
 • 12. Edeer, D.A. and Sarıkaya, A., (2015). Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı ve Simülasyon Tipleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12(2):121-125. DOI:10.5222/HEAD.2015.121.
 • 13. Ewertsson, M., Allvin, R., Holmström, I.K., and Blomberg, K., (2015). Walking The Bridge: Nursing Students' Learning in Clinical Skill Laboratories. Nurse Education in Practice, 15(4):277-283. DOI:10.1016/j.nepr.2015.03.006.
 • 14. Gardner, R. and Raemer, DB., (2008). Simulation in Obstetrics and Gynecology. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America, 35(1):97–127. DOI:10.1016/j.ogc.2007.12.008. (Erişim Tarihi:10.09.2018).
 • 15. Göktolga, Ü. ve Demir, B., (2010). Kadın Doğum Kliniğinde Simulasyon. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 7(4):256-261.
 • 16. Gürol, A., Akpınar, B.R. ve Apay, E.S., (2016). Simulasyon Uygulamalarının Öğrencilerin Beceri Düzeylerine Etkisi. Kocatepe Tıp Dergisi, 17(3):99-104.
 • 17. Jimenez, C., Navia-Osorio, P., and Vacas Diaz, C., (2010). Stress and Health in Novice and Experienced Nursing Students. Journal of Advanced Nursing, 66(2):442–455. DOI:10.1111/j.1365-2648.2009.05183.x.
 • 18. Maslovitz, S., Barkai, G., Lessing, B.J., Ziv, A., and Many, A., (2007). Recurrent Obstetric Management Mistakes Identified by Simulation. Obstetrics & Gynecology, 109(6):1295-1300. DOI: 10.1097/01.AOG.0000265208.16659.c9.
 • 19. Mert, M., (2015). Postpartum Kanamanın Yönetiminde Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesinde Farklı Simülasyon Yöntemlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • 20. Mıdık, Ö. ve Kartal, M., (2010). Simülasyona Dayalı Tıp Eğitimi. Marmara Medical Journal, 23(3):389-399.
 • 21. Ntlokonkulu, B.Z., Rala, M.N., and Goon, D.T., (2018). Medium-Fidelity Simulation in Clinical Readiness: A Phenomenological Study of Student Midwives Concerning Teamwork. BMC Nursing, 17(31):1-8. DOI:10.1186/s12912-018-0303-1.
 • 22. Ryan, C.A., Walshe, N., Gaffney, R., Shanks, A., Burgoyne, L., and Wiskin, C.M., (2010). Using Standardized Patients to Assess Communication Skills in Medical and Nursing Students. BMC Medical Education, 10(1):1-8. DOI:10.1186/1472-6920-10-24.
 • 23. Sezer, B. ve Elçin, M., (2017). Tıp Eğitiminde Simülasyon. Odabaşı, H.F., Akkoyunlu, B., İşman, A., Eğitim Teknolojileri Okumaları: Sakarya Üniversitesi.
 • 24. Sharif, F. and Masoumi, S., (2005). A Qualitative Study of Nursing Student Experiences of Clinical Practice. BMC Nurs, 4(6):1-7. DOI:10.1186/1472-6955-4-6.
 • 25. Sheu, S., Lin, H.S., and Hwang, S.L., (2002). Perceived Stress and Physio-Psycho-Socialstatus of Nursing Students During The Irinitial Period of Clinical Practice: The Effect of Coping Behaviors. International Journal of Nursing Studies, 39(2):165–175. DOI:10.1016/S0020-7489(01)00016-5.
 • 26. Şendir, M., (2013). Kadın Sağlığı Hemşireliği Eğitiminde Simulasyon Kullanımı. F.N. Hem. Derg, 21(3):205-212.
 • 27. Şendir, M. and Acaroğlu, R., (2008). Reliability and Validity of Turkish Version of Clinical Stress Questionnaire. Nurs Educ Today, 28(6):737-743. DOI:10.1016/j.nedt.2007.11.008.
 • 28. Şenol, Y., Yardım, S. ve Başarıcı, İ., (2014). Öğrencilerin Standart Hasta Uygulaması Hakkındaki Görüşleri̇: Birinci Yıl Sonuçları. Tıp Eğitimi Dünyası, 13(41):19-26. DOI:10.25282/ted.228747.
 • 29. Tavşanlı, G.N., Kosova, F., Bolsoy, N., Altıparmak, S., Demirci, H., Şen, S., Cambaz Ulaş, S., Çalım, S.İ., Çiçek, Y., Nurseven, Ş.H. ve Bozhan E., (2018). Tam Donanımlı Doğum Simulasyon Sisteminin Öğrencilerin Ders Başarısına ve Problem Çözme Yeteneklerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2):22-27.
 • 30. Türk Dil Kurumu, (2018). Erişim Linki: http://www.tdk.gov.tr/?option=com_karsilik&view=karsilik&kategori1=abecesel&kelime2=. (Erişim Tarihi: 10.09.2018).
 • 31. Türk Ebeler Derneği, (2018). Erişim Linki: http://turkebelerdernegi.org/ebeligin-tarihcesi. (Erişim Tarihi: 10.09.2018).
 • 32. Weller, J.M., (2004). Simulation in Under Graduate Medical Education: Bridging The Gap Between Theory And Practice. Medica Education, 38(1):32-38. DOI:10.1046/j.1365-2923.2004.01739.x.
 • 33. Yılmaz, U.D. ve Sarı, D., (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Psikomotor Beceri Öğretiminde Kullanılan Düşük ve Yüksek Gerçekli Simülasyon Yönteminin Klinik Beceri Düzeyine Etkisine İlişkin Görüşleri. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 10(3):177-187. DOI:10.5336/nurses.2017-58851.
 • 34. Ziv, A., Small, S.D., and Wolpe, R.P., (2000). Patient Safety and Simulation-Based Medical Education. Medical Teacher, 22(5):489-495. DOI:10.1080/01421590050110777.
 • 35. Ziv, A., Wolpe, R.P., Small, S.D., and Glick, S., (2003). Simulation-Based Medical Education: An Ethical Imperative. Academic Medicine, 78(8):783-788.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1236-6929
Yazar: Hale UYAR HAZAR
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3927-0089
Yazar: Sinem GÜLTEKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Temmuz 2019

Bibtex @derleme { nwsals491839, journal = {Life Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7347}, address = {}, publisher = {NWSA Akademik Dergiler}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {74 - 83}, doi = {}, title = {Ebelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı}, key = {cite}, author = {Uyar Hazar, Hale and Gülteki̇n, Sinem} }
APA Uyar Hazar, H , Gülteki̇n, S . (2019). Ebelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı . Life Sciences , 14 (3) , 74-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsals/issue/46928/491839
MLA Uyar Hazar, H , Gülteki̇n, S . "Ebelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı" . Life Sciences 14 (2019 ): 74-83 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsals/issue/46928/491839>
Chicago Uyar Hazar, H , Gülteki̇n, S . "Ebelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı". Life Sciences 14 (2019 ): 74-83
RIS TY - JOUR T1 - Ebelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı AU - Hale Uyar Hazar , Sinem Gülteki̇n Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Life Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 83 VL - 14 IS - 3 SN - -1308-7347 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Life Sciences Ebelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı %A Hale Uyar Hazar , Sinem Gülteki̇n %T Ebelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı %D 2019 %J Life Sciences %P -1308-7347 %V 14 %N 3 %R %U
ISNAD Uyar Hazar, Hale , Gülteki̇n, Sinem . "Ebelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı". Life Sciences 14 / 3 (Temmuz 2019): 74-83 .
AMA Uyar Hazar H , Gülteki̇n S . Ebelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı. Life Sciences. 2019; 14(3): 74-83.
Vancouver Uyar Hazar H , Gülteki̇n S . Ebelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı. Life Sciences. 2019; 14(3): 74-83.