PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

A NEW ALGORITHM FOR OFSETTING FEATURES CONTAINING ARC

Yıl 2010, Cilt 5, Sayı 3, 212 - 219, 01.04.2010

Öz

Reliable tool path generation for pocket milling application is very important. To generation of tool path, profile of pocket must be derived properly. When offsetting of features consisted only lines is easy, offsetting of elements including the arc is complex and difficult. The method presented in this study, connection point of this features with lines and arcs constituting profile are also participated in the offsetting process. Analytical equations of lines and arcs are acquired using coordinate data of features forming profile and then superficial offsetting is completed. At the next step, offsetting features are broken from intersections for throwing away the surplus and so errors are eliminated by removing the invalid offset parts.

YAY YÇEREN UNSURLARIN OFSETLENMESYNDE YENY BYR ALGORYTMA

Yıl 2010, Cilt 5, Sayı 3, 212 - 219, 01.04.2010

Öz

Cep frezeleme uygulamalary için güvenilir takym yolu türetilebilmesi oldukça önemlidir. Takym yollarynyn türetilebilmesi için cep profilinin do?ru olarak ofsetlenmesi gerekmektedir. Sadece çizgilerden olu?an unsurlaryn ofsetlenmesi basit iken içerisinde yay bulunan profillerin ofsetlenmesi daha zor ve karma?yktyr. Gerçekle?tirilen bu çaly?mada sunulan yöntemde, profili olu?turan çizgi ve yaylar ile birlikte bu unsurlaryn ba?lanty noktalary da ofsetleme sürecine katylmy?tyr. Profili olu?turan unsurlaryn koordinat verileri kullanylarak ofset çizgi ve yaylarynyn analitik denklemleri elde edilmi? ve daha sonra kaba ofsetleme tamamlanmy?tyr. Sonraki adymda hataly fazlalyklaryn atylmasy için ofset unsurlary kesi?im noktalaryndan kyrylmy? ve böylece geçerli bir ofset unsuru niteli?i ta?ymayan ofset kysymlary atylarak hatalar giderilmi?tir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Elektrik Makinaları
Yazarlar

Abdulmecit GÜLDAS Bu kişi benim


Hakan DILIPAK Bu kişi benim


Mustafa GÖKTAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { nwsatecapsci213928, journal = {Technological Applied Sciences}, eissn = {1308-7223}, address = {}, publisher = {E-Journal of New World Sciences Academy}, year = {2010}, volume = {5}, number = {3}, pages = {212 - 219}, doi = {10.12739/10.12739}, title = {YAY YÇEREN UNSURLARIN OFSETLENMESYNDE YENY BYR ALGORYTMA}, key = {cite}, author = {Güldas, Abdulmecit and Dılıpak, Hakan and Göktaş, Mustafa} }
APA Güldas, A. , Dılıpak, H. & Göktaş, M. (2010). YAY YÇEREN UNSURLARIN OFSETLENMESYNDE YENY BYR ALGORYTMA . Technological Applied Sciences , 5 (3) , 212-219 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/20179/213928
MLA Güldas, A. , Dılıpak, H. , Göktaş, M. "YAY YÇEREN UNSURLARIN OFSETLENMESYNDE YENY BYR ALGORYTMA" . Technological Applied Sciences 5 (2010 ): 212-219 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/20179/213928>
Chicago Güldas, A. , Dılıpak, H. , Göktaş, M. "YAY YÇEREN UNSURLARIN OFSETLENMESYNDE YENY BYR ALGORYTMA". Technological Applied Sciences 5 (2010 ): 212-219
RIS TY - JOUR T1 - YAY YÇEREN UNSURLARIN OFSETLENMESYNDE YENY BYR ALGORYTMA AU - Abdulmecit Güldas , Hakan Dılıpak , Mustafa Göktaş Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Technological Applied Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 212 EP - 219 VL - 5 IS - 3 SN - -1308-7223 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Technological Applied Sciences YAY YÇEREN UNSURLARIN OFSETLENMESYNDE YENY BYR ALGORYTMA %A Abdulmecit Güldas , Hakan Dılıpak , Mustafa Göktaş %T YAY YÇEREN UNSURLARIN OFSETLENMESYNDE YENY BYR ALGORYTMA %D 2010 %J Technological Applied Sciences %P -1308-7223 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Güldas, Abdulmecit , Dılıpak, Hakan , Göktaş, Mustafa . "YAY YÇEREN UNSURLARIN OFSETLENMESYNDE YENY BYR ALGORYTMA". Technological Applied Sciences 5 / 3 (Nisan 2010): 212-219 .
AMA Güldas A. , Dılıpak H. , Göktaş M. YAY YÇEREN UNSURLARIN OFSETLENMESYNDE YENY BYR ALGORYTMA. NWSA. 2010; 5(3): 212-219.
Vancouver Güldas A. , Dılıpak H. , Göktaş M. YAY YÇEREN UNSURLARIN OFSETLENMESYNDE YENY BYR ALGORYTMA. Technological Applied Sciences. 2010; 5(3): 212-219.
IEEE A. Güldas , H. Dılıpak ve M. Göktaş , "YAY YÇEREN UNSURLARIN OFSETLENMESYNDE YENY BYR ALGORYTMA", Technological Applied Sciences, c. 5, sayı. 3, ss. 212-219, Nis. 2010, doi:10.12739/10.12739