PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

INVESTIGATION OF ENGINEERING PROPERTIES OF FLY ASH SUBSTITUTED CONCRETE WITH NON-DESTDUCTIVE TESTING METHODS

Yıl 2010, Cilt 5, Sayı 3, 494 - 506, 01.04.2010

Öz

In this study, determination of the engineering properties of concrete having fly ash by non-destructive test methods is aimed. In the experimental study, test specimens were prepared using F type fly ash obtained from Orhaneli thermal power plant in the rates of 0-5-10-20 and 30%. Twelve numbers of cubic samples having 15x15x15 cm dimensions were obtained from the five different concrete mixes. Surface hardness, pull-off tensile strength test, ultrasonic pulse velocity test and compressive strength tests were performed on the concrete samples after the 28th days cure conditions. According to the non-destructive test results, concrete compressive strength values were calculated by using various empirical equations. Calculated compressive strength values and the experimental compressive strength values were compared with each other using statistical methods. As a result, experimental concrete compressive strength values have been determined among 18-33% error rates by using proposed equations in the literature. Experimental concrete compressive strength values have been determined with a low error rates with proposed empirical equations. It was showed that developed empirical equations in this study could be used to estimate compressive strength of the fly ash substituted concretes.

UÇUCU KÜL YKAMELY BETONLARIN MÜHENDYSLYK ÖZELLYKLERYNYN TAHRYBATSIZ TEST YÖNTEMLERY YLE BELYRLENMESY

Yıl 2010, Cilt 5, Sayı 3, 494 - 506, 01.04.2010

Öz

Bu ara?tyrmada, uçucu kül katkyly betonlaryn mühendislik özelliklerinin tahribatsyz test yöntemleri ile belirlenmesi amaçlanmaktadyr. Çaly?mada, Orhaneli termik santralinden elde edilmi? F synyf uçucu kül, beton içerisine çimento a?yrly?ynyn % 0-5-10-20 ve 30 oranlarynda ikame edilerek deney numuneleri hazyrlanmy?tyr. Hazyrlanan 5 farkly beton kary?ymyndan 12 adet 15x15x15 cm ebadynda küp numune üretilmi?tir. 28 günlük dayanym de?erine ula?my? olan beton numuneler üzerinde schmidth çekici ile yüzey sertli?i, pull-off direk çekme deneyi, pundit ultrases geçi? hyzy deneyi ve beton basynç dayanymy deneyleri gerçekle?tirilmi?tir. Elde edilen tahribatsyz test metodu sonuçlary kullanylarak çe?itli ampirik formüller ile beton basynç dayanymy de?erleri hesaplanmy?tyr. Hesaplanan beton basynç dayanymy de?erleri ile gerçek beton basynç dayanymy de?erleri istatistiksel yöntemler kullanylarak kar?yla?tyrylmy?tyr. Sonuç olarak, literatürde önerilen modeller ile deneysel basynç dayanymy de?erleri %18-%33 hata oranlary ile tespit edilebilmi?tir. Geli?tirilen ampirik formüllerle ise deneysel basynç dayanymy de?erleri dü?ük hata oranlary ile tahmin edilmi?tir. Önerilen ampirik formüllerin uçucu kül ikameli betonlaryn basynç dayanymy tahmininde kullanylabilece?ini göstermi?tir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Elektrik Makinaları
Yazarlar

Serkan SUBASI Bu kişi benim


Mürsel ERDAL Bu kişi benim


Mehmet EMIROGLU Bu kişi benim


Mustafa ÇULLU Bu kişi benim


Hakan BOLAT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { nwsatecapsci213934, journal = {Technological Applied Sciences}, eissn = {1308-7223}, address = {}, publisher = {E-Journal of New World Sciences Academy}, year = {2010}, volume = {5}, number = {3}, pages = {494 - 506}, doi = {10.12739/10.12739}, title = {UÇUCU KÜL YKAMELY BETONLARIN MÜHENDYSLYK ÖZELLYKLERYNYN TAHRYBATSIZ TEST YÖNTEMLERY YLE BELYRLENMESY}, key = {cite}, author = {Subası, Serkan and Erdal, Mürsel and Emıroglu, Mehmet and Çullu, Mustafa and Bolat, Hakan} }
APA Subası, S. , Erdal, M. , Emıroglu, M. , Çullu, M. & Bolat, H. (2010). UÇUCU KÜL YKAMELY BETONLARIN MÜHENDYSLYK ÖZELLYKLERYNYN TAHRYBATSIZ TEST YÖNTEMLERY YLE BELYRLENMESY . Technological Applied Sciences , 5 (3) , 494-506 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/20179/213934
MLA Subası, S. , Erdal, M. , Emıroglu, M. , Çullu, M. , Bolat, H. "UÇUCU KÜL YKAMELY BETONLARIN MÜHENDYSLYK ÖZELLYKLERYNYN TAHRYBATSIZ TEST YÖNTEMLERY YLE BELYRLENMESY" . Technological Applied Sciences 5 (2010 ): 494-506 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/20179/213934>
Chicago Subası, S. , Erdal, M. , Emıroglu, M. , Çullu, M. , Bolat, H. "UÇUCU KÜL YKAMELY BETONLARIN MÜHENDYSLYK ÖZELLYKLERYNYN TAHRYBATSIZ TEST YÖNTEMLERY YLE BELYRLENMESY". Technological Applied Sciences 5 (2010 ): 494-506
RIS TY - JOUR T1 - UÇUCU KÜL YKAMELY BETONLARIN MÜHENDYSLYK ÖZELLYKLERYNYN TAHRYBATSIZ TEST YÖNTEMLERY YLE BELYRLENMESY AU - Serkan Subası , Mürsel Erdal , Mehmet Emıroglu , Mustafa Çullu , Hakan Bolat Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Technological Applied Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 494 EP - 506 VL - 5 IS - 3 SN - -1308-7223 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Technological Applied Sciences UÇUCU KÜL YKAMELY BETONLARIN MÜHENDYSLYK ÖZELLYKLERYNYN TAHRYBATSIZ TEST YÖNTEMLERY YLE BELYRLENMESY %A Serkan Subası , Mürsel Erdal , Mehmet Emıroglu , Mustafa Çullu , Hakan Bolat %T UÇUCU KÜL YKAMELY BETONLARIN MÜHENDYSLYK ÖZELLYKLERYNYN TAHRYBATSIZ TEST YÖNTEMLERY YLE BELYRLENMESY %D 2010 %J Technological Applied Sciences %P -1308-7223 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Subası, Serkan , Erdal, Mürsel , Emıroglu, Mehmet , Çullu, Mustafa , Bolat, Hakan . "UÇUCU KÜL YKAMELY BETONLARIN MÜHENDYSLYK ÖZELLYKLERYNYN TAHRYBATSIZ TEST YÖNTEMLERY YLE BELYRLENMESY". Technological Applied Sciences 5 / 3 (Nisan 2010): 494-506 .
AMA Subası S. , Erdal M. , Emıroglu M. , Çullu M. , Bolat H. UÇUCU KÜL YKAMELY BETONLARIN MÜHENDYSLYK ÖZELLYKLERYNYN TAHRYBATSIZ TEST YÖNTEMLERY YLE BELYRLENMESY. NWSA. 2010; 5(3): 494-506.
Vancouver Subası S. , Erdal M. , Emıroglu M. , Çullu M. , Bolat H. UÇUCU KÜL YKAMELY BETONLARIN MÜHENDYSLYK ÖZELLYKLERYNYN TAHRYBATSIZ TEST YÖNTEMLERY YLE BELYRLENMESY. Technological Applied Sciences. 2010; 5(3): 494-506.
IEEE S. Subası , M. Erdal , M. Emıroglu , M. Çullu ve H. Bolat , "UÇUCU KÜL YKAMELY BETONLARIN MÜHENDYSLYK ÖZELLYKLERYNYN TAHRYBATSIZ TEST YÖNTEMLERY YLE BELYRLENMESY", Technological Applied Sciences, c. 5, sayı. 3, ss. 494-506, Nis. 2010, doi:10.12739/10.12739