PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1, 1 - 12, 27.01.2015

Öz

MIG method has become the most preferred and the most wanted method in the welding of all the nonferro metals and alloys due to its convenience. In the welding operations with the usage of robotic MIG method that there are no defects which arise from welding operator has been the factor that increased the availability and reliability of this method. In a study done by starting from this point, AA 5754 aluminium sheets has been welded with robotic MIG method at different welding speed and their microstructure and mechanical properties has been analyzed. In this study optimum welding parameters and sufficient mechanical properties have been reached. Also it was shown that the changed welding speed affected the mechanical properties. These ideal parameters are believed to be important in their usage in industry

Kaynakça

 • Kurşun, T., (2006). Alüminyum ve Alaşımlarının MIG Kaynağı, Metal Makine Dergisi.
 • Pires, N.J., Loureiro, A., Godinho, T., Ferreira, P., Fernando, B., and Morgado, J. (2002). "Object oriented and distributed software applied to industrial robotic welding", Industrial Robot: An International Journal, Vol. 29 Iss: 2, pp.149 – 161.
 • Ueyama, T., Ohnawa, T., Yamazaki, K., Tanaka M., Ushio, M., and Nakata K. (2005). “High-Speed Welding of Steel Sheets by The Tandem Pulsed Gas Metal Arc Welding System”, Transactions of JWRI, Vol.34, No.1.
 • Gök, G.V., Afyon, Ç. (1999). Kaynak uygulamalarında robot teknolojisi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kaynak Teknolojisi II. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 225.
 • Dahlen P., Bolmsjö G. (1996). Human factors in the justification of advanced manufacturing systems, International Journal of Human Factors in Manufacturing, s. 147-162.
 • Yumurtacı, S. Mert, T. (2009). Ark kaynak robotunun sahip olması gereken özellikleri ve robotik ark kaynak hücresinin elemanları, Mühendis ve Makine, Cilt 50, Sayı 591.
 • Chen S.B., Qiu, T. (2004). Intelligent technologies for robotic welding, Intelligence and Automaton, LNCIS 299, s.123-143.
 • www.turkcadcam.net/rapor/robotlu-kaynak/
 • TS EN 15614–1 (2007). Metalik Malzemeler için Kaynak Prosedürlerinin Şartnamesi ve Vasıflandırılması.
 • Smith, W.F. (2001). Mühendislik Alaşımlarının Yapı ve Özellikleri Demir Dışı Alaşımlar, Nobel Yayın Dağıtım, s. 2,602.
 • Park, H.J., Kim, D.C. (2008). “Optimisation of the wire feed rate during pulse MIG welding of aluminium sheets”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 27, s. 83-86.
 • Ghazvinloo ,H.R., Raouf, A.H. (2010). “Effect of arc voltage, welding current and welding speed on fatique life, impact energy and bead penetration of AA 6061 joints produced by robotic MIG welding”, Indian Journal of Science and Technology, Vol. 3, s. 156-162.
 • Glosh, P.K., Sherma, V. (1991). “Chemical composition and microstructure in pulsed MIG welded Al-Zn-Mg alloy”, Materials Transactions, JIM, Vol. 32, No.2, s. 145-150.
 • Larsson, L.O., Palmquist, N. (2000). “High quality aluminium welding – A key factor in future car body production”, Svetsaren nr 2, s. 14.
 • Anık, S., Tülbentçi, K. (1991). Gedik Holding Yayınları, İstanbul, s.60.
 • Moon, D.W. and Metzbower, E.A. (1982). “Laser Beam Welding of Aluminum Alloy 5456”, WELDING RESEARCH SUPPLEMENT, pp.53-86.
 • Külekçi, M.K., ve Şık, A. (2003). “Sürtünme karıştırma kaynağı ile alüminyum alaşımı levhalarının birleştirilmesi ve elde edilen kaynaklı bağlantıların özellikleri, Kaynak Teknolojisi IV. Ulusal Kongresi, 24 - 25 Ekim 2003 / Kocaeli ISBN: 975-395-653-3, pp.77-87.
 • Yükler, İ., Çanacık, A. (2002). Marmara Üni. T.E.F. Metal Eğitimi Bölümü, “kaynak bölgesinde ısı akışı ders notları”, s.12.
 • Çolak, M., Kayıkçı, R. (2009). “Kuma dökülen etial 160 alüminyum alaşımında tane inceltmenin beslenebilirlik üzerine etkisinin incelenmesi”, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük, Türkiye.
 • Yılmaz, R., Uzun, H. (2002). “TIG ve MIG Yöntemleriyle Birleştirilmiş Paslanmaz Çeliklerin Mekanik Özelliklere Etkisi”, Journal of Marmara for Pure and Applied Sciences, 2002.
 • ÇAM, G. (2005). “Sürtünme Karıştırma Kaynağı (SKK): Al-Alaşımları için Geliştirilmiş Yeni Bir Kaynak Teknolojisi”, TMMOB Mühendis ve Makine Dergisi, 46, 541, 30-39.
 • Wang, F., Hou, W.K. (2003). “Modelling and Analysis of Metal Transfer in Gas Metal Arc Welding”, Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 36, s. 1143-1152.
 • PLC Air Products. (1999). Welder’s Handbook,Gas shield welding, oxy fual cutting and plasma cutting, Published by Air Product PLC 3. Edition, pp. 28.

ROBOTİK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN 5754 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE KAYNAK HIZININ ETKİSİ

Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1, 1 - 12, 27.01.2015

Öz

MIG yöntemi endüstride uygulama kolaylığı nedeniyle bütün demir dışı metal ve alaşımlarının kaynağında en çok tercih edilen ve aranılan bir yöntem konumuna gelmiştir. MIG yönteminin Robotla kullanılması ile yapılan kaynak işlemlerinde, kaynak operatöründen kaynaklanan hataların meydana gelmemesi bu yöntemin kullanılabilirliğini ve güvenilebilirliğini arttırıcı etkenler olmuştur. Bu konumdan yola çıkarak yapılan bu çalışmada, AA 5754 alüminyum levhalar farklı kaynak hızlarıyla robotik MIG kaynak yöntemiyle birleştirilerek mikroyapı ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda kaynak hızlarının değiştirilmesi ile hem mekanik özelliklerin hem de mikroyapı özelliklerinin etkilendiği sonucuna varılmış, ayrıca bu çalışmada uygun kaynak parametrelerine ulaşılarak yeterli mekanik özellikler elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuçların endüstride kullanılabilirlik açısından önem arzedeceğine inanılmaktadır.

Kaynakça

 • Kurşun, T., (2006). Alüminyum ve Alaşımlarının MIG Kaynağı, Metal Makine Dergisi.
 • Pires, N.J., Loureiro, A., Godinho, T., Ferreira, P., Fernando, B., and Morgado, J. (2002). "Object oriented and distributed software applied to industrial robotic welding", Industrial Robot: An International Journal, Vol. 29 Iss: 2, pp.149 – 161.
 • Ueyama, T., Ohnawa, T., Yamazaki, K., Tanaka M., Ushio, M., and Nakata K. (2005). “High-Speed Welding of Steel Sheets by The Tandem Pulsed Gas Metal Arc Welding System”, Transactions of JWRI, Vol.34, No.1.
 • Gök, G.V., Afyon, Ç. (1999). Kaynak uygulamalarında robot teknolojisi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kaynak Teknolojisi II. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 225.
 • Dahlen P., Bolmsjö G. (1996). Human factors in the justification of advanced manufacturing systems, International Journal of Human Factors in Manufacturing, s. 147-162.
 • Yumurtacı, S. Mert, T. (2009). Ark kaynak robotunun sahip olması gereken özellikleri ve robotik ark kaynak hücresinin elemanları, Mühendis ve Makine, Cilt 50, Sayı 591.
 • Chen S.B., Qiu, T. (2004). Intelligent technologies for robotic welding, Intelligence and Automaton, LNCIS 299, s.123-143.
 • www.turkcadcam.net/rapor/robotlu-kaynak/
 • TS EN 15614–1 (2007). Metalik Malzemeler için Kaynak Prosedürlerinin Şartnamesi ve Vasıflandırılması.
 • Smith, W.F. (2001). Mühendislik Alaşımlarının Yapı ve Özellikleri Demir Dışı Alaşımlar, Nobel Yayın Dağıtım, s. 2,602.
 • Park, H.J., Kim, D.C. (2008). “Optimisation of the wire feed rate during pulse MIG welding of aluminium sheets”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 27, s. 83-86.
 • Ghazvinloo ,H.R., Raouf, A.H. (2010). “Effect of arc voltage, welding current and welding speed on fatique life, impact energy and bead penetration of AA 6061 joints produced by robotic MIG welding”, Indian Journal of Science and Technology, Vol. 3, s. 156-162.
 • Glosh, P.K., Sherma, V. (1991). “Chemical composition and microstructure in pulsed MIG welded Al-Zn-Mg alloy”, Materials Transactions, JIM, Vol. 32, No.2, s. 145-150.
 • Larsson, L.O., Palmquist, N. (2000). “High quality aluminium welding – A key factor in future car body production”, Svetsaren nr 2, s. 14.
 • Anık, S., Tülbentçi, K. (1991). Gedik Holding Yayınları, İstanbul, s.60.
 • Moon, D.W. and Metzbower, E.A. (1982). “Laser Beam Welding of Aluminum Alloy 5456”, WELDING RESEARCH SUPPLEMENT, pp.53-86.
 • Külekçi, M.K., ve Şık, A. (2003). “Sürtünme karıştırma kaynağı ile alüminyum alaşımı levhalarının birleştirilmesi ve elde edilen kaynaklı bağlantıların özellikleri, Kaynak Teknolojisi IV. Ulusal Kongresi, 24 - 25 Ekim 2003 / Kocaeli ISBN: 975-395-653-3, pp.77-87.
 • Yükler, İ., Çanacık, A. (2002). Marmara Üni. T.E.F. Metal Eğitimi Bölümü, “kaynak bölgesinde ısı akışı ders notları”, s.12.
 • Çolak, M., Kayıkçı, R. (2009). “Kuma dökülen etial 160 alüminyum alaşımında tane inceltmenin beslenebilirlik üzerine etkisinin incelenmesi”, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük, Türkiye.
 • Yılmaz, R., Uzun, H. (2002). “TIG ve MIG Yöntemleriyle Birleştirilmiş Paslanmaz Çeliklerin Mekanik Özelliklere Etkisi”, Journal of Marmara for Pure and Applied Sciences, 2002.
 • ÇAM, G. (2005). “Sürtünme Karıştırma Kaynağı (SKK): Al-Alaşımları için Geliştirilmiş Yeni Bir Kaynak Teknolojisi”, TMMOB Mühendis ve Makine Dergisi, 46, 541, 30-39.
 • Wang, F., Hou, W.K. (2003). “Modelling and Analysis of Metal Transfer in Gas Metal Arc Welding”, Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 36, s. 1143-1152.
 • PLC Air Products. (1999). Welder’s Handbook,Gas shield welding, oxy fual cutting and plasma cutting, Published by Air Product PLC 3. Edition, pp. 28.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kaynak
Yazarlar

CEYHUN KÖSE>


ZAFER TATLI>

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { nwsatecapsci214010, journal = {Technological Applied Sciences}, eissn = {1308-7223}, address = {}, publisher = {E-Journal of New World Sciences Academy}, year = {2015}, volume = {10}, number = {1}, pages = {1 - 12}, doi = {10.12739/NWSA.2015.10.1.2A0089}, title = {ROBOTİK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN 5754 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE KAYNAK HIZININ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Köse, CEYHUN and Tatlı, ZAFER} }
APA Köse, C. & Tatlı, Z. (2015). ROBOTİK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN 5754 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE KAYNAK HIZININ ETKİSİ . Technological Applied Sciences , 10 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/20198/214010
MLA Köse, C. , Tatlı, Z. "ROBOTİK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN 5754 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE KAYNAK HIZININ ETKİSİ" . Technological Applied Sciences 10 (2015 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/20198/214010>
Chicago Köse, C. , Tatlı, Z. "ROBOTİK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN 5754 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE KAYNAK HIZININ ETKİSİ". Technological Applied Sciences 10 (2015 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - ROBOTİK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN 5754 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE KAYNAK HIZININ ETKİSİ AU - CEYHUN Köse , ZAFER Tatlı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Technological Applied Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 10 IS - 1 SN - -1308-7223 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Technological Applied Sciences ROBOTİK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN 5754 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE KAYNAK HIZININ ETKİSİ %A CEYHUN Köse , ZAFER Tatlı %T ROBOTİK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN 5754 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE KAYNAK HIZININ ETKİSİ %D 2015 %J Technological Applied Sciences %P -1308-7223 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Köse, CEYHUN , Tatlı, ZAFER . "ROBOTİK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN 5754 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE KAYNAK HIZININ ETKİSİ". Technological Applied Sciences 10 / 1 (Ocak 2015): 1-12 .
AMA Köse C. , Tatlı Z. ROBOTİK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN 5754 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE KAYNAK HIZININ ETKİSİ. NWSA. 2015; 10(1): 1-12.
Vancouver Köse C. , Tatlı Z. ROBOTİK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN 5754 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE KAYNAK HIZININ ETKİSİ. Technological Applied Sciences. 2015; 10(1): 1-12.
IEEE C. Köse ve Z. Tatlı , "ROBOTİK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN 5754 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE KAYNAK HIZININ ETKİSİ", Technological Applied Sciences, c. 10, sayı. 1, ss. 1-12, Oca. 2015, doi:10.12739/NWSA.2015.10.1.2A0089