PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

AMASYA KENTİ ÖZELİNDE YAPI DIŞ CEPHE İSKELELERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 4, 110 - 138, 13.10.2016

Öz

İnşaat İşlerinde doğası gereği çalışma, zemin seviyesinin altında başlar ve yükselerek devam eder.  Bu durum da, çalışanların kendilerinin düşmeleri ya da araç gereç düşmesine bağlı iş kazalarına maruz kalma riskini artıran çok önemli bir etkendir. Ayrıca çalışma ortamının sürekli yükselmesi ve/veya değişmesi, ortama alışmanın sağladığı avantajı azaltması yanında, çalışanların her an beklenmeyen durumlarla karşılaşmalarına ve dolayısıyla büyük iş kazalarına neden olmasına zemin hazırlamaktadır. İskelede çalışan bir işçinin yüksekten düşmek suretiyle iş kazasına uğrama riski yüksektir. Bunların bir kısmı da amaca uygun bir şekilde yapılmayan iskelelerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle standarda uygun belirlenen iskelelerin kurulması ve kullanım sırasında dikkat edilecek hususların bilinmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi güvenli çalışma için gerekli önlemlerinin alınmış olması şarttır. Bu çalışmanın amacı, Amasya ili özelinde yapı işlerinde dış cephe iskelelerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden mevcut durumunu değerlendirmek, güvenli iskele kullanımının yaygınlaştırmasına yönelik verileri ortaya koymak ve iskeleleri standarda uygun hale getirmek için çözüm önerileri bulmaktır.

Kaynakça

 • Kürklü, G. ve Görhan, G., (2014). Mevzuatta Yapılan Yeni Değişiklikler İle Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu 3–4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş–İstanbul
 • Ongel, K., Katırcı, E., Uludağ, H., Mergen, H., Uzun, E., ve Kişioğlu, A.N., (2008). Yapılmış Yayınlara Göre Yüksekten Düşme Olgusunun İncelenmesi. Tıp Araştırmaları Dergisi; 6-3,175-180
 • Arslanalp, M. ve Kaya, K., (2005). Yüksekte Çalışma ve Düşme, Yüksekten Düşmeye Karşı Önlemler-Düşme Durdurma Sistemleri. Kaya Halat ve İş Emniyet Ekipmanları San. Tic.AŞ.
 • Tuğrul, C., (2009). Yüksekte Çalışma.
 • www.isguvenlikciler.com[Erişim Tarihi:15.05.2016]
 • Bentley, T.A., Hide, S., Tappin, D., Moore, D., Legg. S., Ashby, L., and Parker, R., (2007). Investigating Risk Factors for Slips, Trips and Falls in New Zealand Residential Construction using İncident-Centred and İncident İndependent Methods Ergonomics Volume 49, Issue 1, 2006
 • Molen, H.F., Lehtola, M.M.J., Lappalainen, P.L.T., Hoonakker, H., İHsiao, R., Haslam, A.R., and Hal, M.H.W., (2012). Frings Dresen J.H. Verbeek (2011) Interventions to prevent injuries in construction workers the Cochrane Collaboration and published in the Cochrane Library 2012, Issue the Cochrane Collaboration and published in the Cochrane Library.
 • https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fwww.the cochrane library.com
 • Bobick, T.G., Stanevich, R.L., Pizatella, T.J., Keane, P.R., and Smith, D.L., (1994). Preventing Falls Through Skylights and Roof Openings. National Institute for Occupational Safety and Health 1994 Sep; 39(9):33-37
 • Kines, P., (2002). Construction Workers’ Falls Through Roofs Fatal Versus Serious İnjuries Journal of Safety Research 33.2002
 • – 208
 • Gürcanlı, G.E. and Müngen, U., (2013). Analysis of Construction Accidents in Turkey and Responsible PartiesInd Health. Nov; 51(6): 581–595.
 • Manu, P.A., Ankrah, N.A.,Proverbs, D.G., and Suresh, S., (2012). Investigating the Multi-Causal and Complex Nature of the Accident Causal İnfluence of Construction Project Features. Accid Anal Prev 48 126–33.Pub Med.
 • Ulutasdemir, N., Kiliç, M., Zeki, Ö. ve Beğendi, F., (2015). Effects of Occupational Health and Safety on Healthy Lifestyle Behaviors of Workers Employed in a Private Company in Turkey. Annals of Global Health. 2015 81(4):503-511.
 • Baradan, S., Akboğa, Ö., Çetinkaya, U. ve Usmen, M.A., (2016). Ege Bölgesi İnşaat İş Kazalarının Sıklık ve Çapraz Tablolama Analizleri İMO Teknik Dergi, 2016. 7345-7370
 • Ardıç, B., (2011). İnşaat Sektöründe Yüksekte Çalışma İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale
 • Aydın, M., (2007). Yüksekten Düşmeyi Önleme Sistemleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,5-6 Ekim 2007.
 • Janicak, C.A., (1998). Fall-related deaths in the construction industry. Journal of Safety Research, 29(1), 35–42.
 • Karaca, S., (2004). Yapı İşlerinde İş Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi ve Alınacak Önlemler. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kassab, G.M., Hatab, S.A.,Dandan, T.H., Raneen, B., Mikkawi, R.B., Ghaleb, J., and Sweis, G.J., (2015). Assessment of Safety in Residential Construction: The Case of Jordan The International Journal Of Business Management (ISSN 2321–8916) 151 Vol: 3,September, 2015.
 • 1982 TC Anayasası.
 • ILO, iş sağlığı ve güvenliği ilgili (15, 35, 42, 81, 102, 115, 119, 127, 155 ve 161) sayılı sözleşmeler.
 • 89/391/EEC, Çerçeve Direktif ve Avrupa Birliği 12 Haziran 1989
 • Kanun no. 818, Kabul Tarihi:22/04/1926 Yay. Resmi Gazete Tarihi 29/04/1926 Yay. Resmi Gazete Sayısı: 359
 • 3008 Nolu İş Kanunu, Kabul tarihi 8/6/1936;12/8/1967 günlü, 12672 sayılı Resmî Gazete
 • 28/07/1967 günlü,931 sayılı İş Kanunu Kanun Numarası 1475,Kabul Tarihi:25/8/1971,Yayımlandığı R.Gazete Tarih:1/9/1971 Sayı: 13943
 • 4857 nolu İş Kanunu. Kabul Tarihi: 22/05/2003 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 10/6/2003 Sayı:25134
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kanun Numarası: 6331 Kabul Tarihi 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 30/06/2012 Sayı: 28339.

Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 4, 110 - 138, 13.10.2016

Öz

Kaynakça

 • Kürklü, G. ve Görhan, G., (2014). Mevzuatta Yapılan Yeni Değişiklikler İle Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu 3–4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş–İstanbul
 • Ongel, K., Katırcı, E., Uludağ, H., Mergen, H., Uzun, E., ve Kişioğlu, A.N., (2008). Yapılmış Yayınlara Göre Yüksekten Düşme Olgusunun İncelenmesi. Tıp Araştırmaları Dergisi; 6-3,175-180
 • Arslanalp, M. ve Kaya, K., (2005). Yüksekte Çalışma ve Düşme, Yüksekten Düşmeye Karşı Önlemler-Düşme Durdurma Sistemleri. Kaya Halat ve İş Emniyet Ekipmanları San. Tic.AŞ.
 • Tuğrul, C., (2009). Yüksekte Çalışma.
 • www.isguvenlikciler.com[Erişim Tarihi:15.05.2016]
 • Bentley, T.A., Hide, S., Tappin, D., Moore, D., Legg. S., Ashby, L., and Parker, R., (2007). Investigating Risk Factors for Slips, Trips and Falls in New Zealand Residential Construction using İncident-Centred and İncident İndependent Methods Ergonomics Volume 49, Issue 1, 2006
 • Molen, H.F., Lehtola, M.M.J., Lappalainen, P.L.T., Hoonakker, H., İHsiao, R., Haslam, A.R., and Hal, M.H.W., (2012). Frings Dresen J.H. Verbeek (2011) Interventions to prevent injuries in construction workers the Cochrane Collaboration and published in the Cochrane Library 2012, Issue the Cochrane Collaboration and published in the Cochrane Library.
 • https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fwww.the cochrane library.com
 • Bobick, T.G., Stanevich, R.L., Pizatella, T.J., Keane, P.R., and Smith, D.L., (1994). Preventing Falls Through Skylights and Roof Openings. National Institute for Occupational Safety and Health 1994 Sep; 39(9):33-37
 • Kines, P., (2002). Construction Workers’ Falls Through Roofs Fatal Versus Serious İnjuries Journal of Safety Research 33.2002
 • – 208
 • Gürcanlı, G.E. and Müngen, U., (2013). Analysis of Construction Accidents in Turkey and Responsible PartiesInd Health. Nov; 51(6): 581–595.
 • Manu, P.A., Ankrah, N.A.,Proverbs, D.G., and Suresh, S., (2012). Investigating the Multi-Causal and Complex Nature of the Accident Causal İnfluence of Construction Project Features. Accid Anal Prev 48 126–33.Pub Med.
 • Ulutasdemir, N., Kiliç, M., Zeki, Ö. ve Beğendi, F., (2015). Effects of Occupational Health and Safety on Healthy Lifestyle Behaviors of Workers Employed in a Private Company in Turkey. Annals of Global Health. 2015 81(4):503-511.
 • Baradan, S., Akboğa, Ö., Çetinkaya, U. ve Usmen, M.A., (2016). Ege Bölgesi İnşaat İş Kazalarının Sıklık ve Çapraz Tablolama Analizleri İMO Teknik Dergi, 2016. 7345-7370
 • Ardıç, B., (2011). İnşaat Sektöründe Yüksekte Çalışma İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale
 • Aydın, M., (2007). Yüksekten Düşmeyi Önleme Sistemleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,5-6 Ekim 2007.
 • Janicak, C.A., (1998). Fall-related deaths in the construction industry. Journal of Safety Research, 29(1), 35–42.
 • Karaca, S., (2004). Yapı İşlerinde İş Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi ve Alınacak Önlemler. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kassab, G.M., Hatab, S.A.,Dandan, T.H., Raneen, B., Mikkawi, R.B., Ghaleb, J., and Sweis, G.J., (2015). Assessment of Safety in Residential Construction: The Case of Jordan The International Journal Of Business Management (ISSN 2321–8916) 151 Vol: 3,September, 2015.
 • 1982 TC Anayasası.
 • ILO, iş sağlığı ve güvenliği ilgili (15, 35, 42, 81, 102, 115, 119, 127, 155 ve 161) sayılı sözleşmeler.
 • 89/391/EEC, Çerçeve Direktif ve Avrupa Birliği 12 Haziran 1989
 • Kanun no. 818, Kabul Tarihi:22/04/1926 Yay. Resmi Gazete Tarihi 29/04/1926 Yay. Resmi Gazete Sayısı: 359
 • 3008 Nolu İş Kanunu, Kabul tarihi 8/6/1936;12/8/1967 günlü, 12672 sayılı Resmî Gazete
 • 28/07/1967 günlü,931 sayılı İş Kanunu Kanun Numarası 1475,Kabul Tarihi:25/8/1971,Yayımlandığı R.Gazete Tarih:1/9/1971 Sayı: 13943
 • 4857 nolu İş Kanunu. Kabul Tarihi: 22/05/2003 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 10/6/2003 Sayı:25134
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kanun Numarası: 6331 Kabul Tarihi 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 30/06/2012 Sayı: 28339.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

LALE GÜREMEN>

Yayımlanma Tarihi 13 Ekim 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { nwsatecapsci263436, journal = {Technological Applied Sciences}, eissn = {1308-7223}, address = {}, publisher = {E-Journal of New World Sciences Academy}, year = {2016}, volume = {11}, number = {4}, pages = {110 - 138}, title = {AMASYA KENTİ ÖZELİNDE YAPI DIŞ CEPHE İSKELELERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Güremen, LALE} }
APA Güremen, L. (2016). AMASYA KENTİ ÖZELİNDE YAPI DIŞ CEPHE İSKELELERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ . Technological Applied Sciences , 11 (4) , 110-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/24959/263436
MLA Güremen, L. "AMASYA KENTİ ÖZELİNDE YAPI DIŞ CEPHE İSKELELERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ" . Technological Applied Sciences 11 (2016 ): 110-138 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/24959/263436>
Chicago Güremen, L. "AMASYA KENTİ ÖZELİNDE YAPI DIŞ CEPHE İSKELELERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Technological Applied Sciences 11 (2016 ): 110-138
RIS TY - JOUR T1 - AMASYA KENTİ ÖZELİNDE YAPI DIŞ CEPHE İSKELELERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - LALE Güremen Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Technological Applied Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 138 VL - 11 IS - 4 SN - -1308-7223 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Technological Applied Sciences AMASYA KENTİ ÖZELİNDE YAPI DIŞ CEPHE İSKELELERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ %A LALE Güremen %T AMASYA KENTİ ÖZELİNDE YAPI DIŞ CEPHE İSKELELERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2016 %J Technological Applied Sciences %P -1308-7223 %V 11 %N 4 %R %U
ISNAD Güremen, LALE . "AMASYA KENTİ ÖZELİNDE YAPI DIŞ CEPHE İSKELELERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Technological Applied Sciences 11 / 4 (Ekim 2016): 110-138 .
AMA Güremen L. AMASYA KENTİ ÖZELİNDE YAPI DIŞ CEPHE İSKELELERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. NWSA. 2016; 11(4): 110-138.
Vancouver Güremen L. AMASYA KENTİ ÖZELİNDE YAPI DIŞ CEPHE İSKELELERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Technological Applied Sciences. 2016; 11(4): 110-138.
IEEE L. Güremen , "AMASYA KENTİ ÖZELİNDE YAPI DIŞ CEPHE İSKELELERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ", Technological Applied Sciences, c. 11, sayı. 4, ss. 110-138, Eki. 2016