PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

AlC İLAVE EDİLEN TOZ METAL ÇELİKLERDE KARBON ORANININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 4, 139 - 145, 13.10.2016

Öz

Bu çalışmada, toz metalürjisi(TM)ile üretilen AlC ilave edilmiş çeliklerde karbon oranının mikroyapı and mekanik özellikler üzerine etkisi araştırılmıştır. Farklı karbon oranlarına sahip AlC ilave edilmiş TM çelik numuneler 750MPa presleme basıncında preslendikten sonra atmosfer kontrollü tüp fırında argon atmosferinde 1350°C sıcaklıkta 1 saat sinterlenerek üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen farklı karbon oranlarına sahip AlC ilave edilmiş TM çeliklerinin tane boyutu ve fazların dağılımı optik mikroskop ile belirlenirken, mekanik özellikler çekme testi uygulanarak belirlenmiştir. Sonuçlar %0,55 karbon ilave edilmiş mikroalaşım çeliğinin en yüksek akma ve çekme dayanımı gösterdiği gözlenmiştir.

Kaynakça

 • Erden, M.A., (2015). Toz Metalürjisi Yöntemiyle Üretilen
 • Mikroalaşım Çeliklerinin Mikroyapı Mekanik Özellik
 • İlişkisinin Araştırılması, Doktora Tezi, Karabük Üniversitesi
 • Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Karabulut, H., Çıtak, R. ve Çinici, H., (2014). Al Matrisli ve
 • B4C. Parçacık Takviyeli Kompozitlerin Farklı Mekanik Alaşımlama
 • Sürelerinde Üretilmesi ve Karakterize Edilmesi, 7th
 • International Powder Metallurgy Conference and Exhibition,
 • G.Ü., 247-248, Ankara
 • Taskın, M. and Calıgulu, U., (2006). Modelling of Microhardness
 • Values by means of Artificial Neural Networks of Al/SiCp Metal
 • Matrix Composite Material Couples Processed with Diffusion
 • Method, Mathematical and Computational Applications,
 • (3):163-172.
 • Taskın, M., Çalıgülü, U., and Gur, A.K., (2008). Modeling
 • adhesive wear resistance of Al-Si-Mg-/SiCp PM compacts
 • fabricated by hot pressing process, by means of ANN, The
 • International Journal of Advanced Manufacturing Technology,
 • :715-721.
 • Taskın, M., Dikbaş, H., Çalıgülü, U., (2008). Artificial Neural
 • Network (ANN) Approach to Prediction of Diffusion Bonding
 • Behavior (shear strength) of Ni-Ti Alloys Manufactured by Powder
 • Metalurgy Method, Mathematical and Computational
 • Applications,13(3):183-191.
 • Gur, A.K., Calıgulu, U., and Taskın, M., (2011). The
 • Optimisation of Adhesive Wear Behavior of Almgsi/Sic Aluminium
 • Composite with Taguchi Method, Australian Journal of Basic and
 • Applied Sciences, 5(9):1584-1590.
 • Erden, M.A., Gündüz, S., Türkmen, M., and Karabulut, H., (2014).
 • Microstructural characterization and mechanical properties of
 • microalloyed powder metallurgy steels, Materials Science and
 • Engineering A, 616:201-206.
 • Erden, M.A., Gündüz, S., Türkmen, M., and Karabulut, H.,(2016).
 • The Effect of V Addition on the Microstructure and Mechanical
 • Properties of Low Carbon Microalloyed Powder Metallurgy
 • Steels, Meterials Testing, 58(5):433-437.
 • Mutlu, İ., (2012). Alüminyum Matrisli Metal Kompozit
 • Malzemelerin Üretilmesi, Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi
 • (TATED), 4(1):31-36.
 • Gladman, T. and Woodhead, J.H., (1960). The accuracy of point
 • counting in metallographic investigations, Journal of the Iron
 • Steel, 194:189-194.
 • Jing, W., Yisan, W., and Yichao, D., (2007). Production of
 • (Ti,V)Creinforced Fe matrix composites, Materials Science and
 • Engineering A,454-455:75-79.
 • Sarıtaş, S., Türker, M. ve Durlu, N., (2007). Toz Metalurjisi ve
 • Parçacıklı Malzeme İşlemleri, Türk Toz Metalurjisi Yayınları,
 • :2-410.
 • Erden, M.A., Gündüz, S., Türkmen, M. ve Karabulut, H., (2014).
 • Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen Alaşımsız Çeliklerde
 • Sinterleme Ortamının Mekanik Özelliklere Etkisi, 15th
 • International Materials Symposium (IMSP’2014), P.Ü., Denizli.
 • Gladman, T., (1997). The physical metallurgy of microalloyed
 • steels, The Institue of Materials, 1-341, England.

Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 4, 139 - 145, 13.10.2016

Öz

Kaynakça

 • Erden, M.A., (2015). Toz Metalürjisi Yöntemiyle Üretilen
 • Mikroalaşım Çeliklerinin Mikroyapı Mekanik Özellik
 • İlişkisinin Araştırılması, Doktora Tezi, Karabük Üniversitesi
 • Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Karabulut, H., Çıtak, R. ve Çinici, H., (2014). Al Matrisli ve
 • B4C. Parçacık Takviyeli Kompozitlerin Farklı Mekanik Alaşımlama
 • Sürelerinde Üretilmesi ve Karakterize Edilmesi, 7th
 • International Powder Metallurgy Conference and Exhibition,
 • G.Ü., 247-248, Ankara
 • Taskın, M. and Calıgulu, U., (2006). Modelling of Microhardness
 • Values by means of Artificial Neural Networks of Al/SiCp Metal
 • Matrix Composite Material Couples Processed with Diffusion
 • Method, Mathematical and Computational Applications,
 • (3):163-172.
 • Taskın, M., Çalıgülü, U., and Gur, A.K., (2008). Modeling
 • adhesive wear resistance of Al-Si-Mg-/SiCp PM compacts
 • fabricated by hot pressing process, by means of ANN, The
 • International Journal of Advanced Manufacturing Technology,
 • :715-721.
 • Taskın, M., Dikbaş, H., Çalıgülü, U., (2008). Artificial Neural
 • Network (ANN) Approach to Prediction of Diffusion Bonding
 • Behavior (shear strength) of Ni-Ti Alloys Manufactured by Powder
 • Metalurgy Method, Mathematical and Computational
 • Applications,13(3):183-191.
 • Gur, A.K., Calıgulu, U., and Taskın, M., (2011). The
 • Optimisation of Adhesive Wear Behavior of Almgsi/Sic Aluminium
 • Composite with Taguchi Method, Australian Journal of Basic and
 • Applied Sciences, 5(9):1584-1590.
 • Erden, M.A., Gündüz, S., Türkmen, M., and Karabulut, H., (2014).
 • Microstructural characterization and mechanical properties of
 • microalloyed powder metallurgy steels, Materials Science and
 • Engineering A, 616:201-206.
 • Erden, M.A., Gündüz, S., Türkmen, M., and Karabulut, H.,(2016).
 • The Effect of V Addition on the Microstructure and Mechanical
 • Properties of Low Carbon Microalloyed Powder Metallurgy
 • Steels, Meterials Testing, 58(5):433-437.
 • Mutlu, İ., (2012). Alüminyum Matrisli Metal Kompozit
 • Malzemelerin Üretilmesi, Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi
 • (TATED), 4(1):31-36.
 • Gladman, T. and Woodhead, J.H., (1960). The accuracy of point
 • counting in metallographic investigations, Journal of the Iron
 • Steel, 194:189-194.
 • Jing, W., Yisan, W., and Yichao, D., (2007). Production of
 • (Ti,V)Creinforced Fe matrix composites, Materials Science and
 • Engineering A,454-455:75-79.
 • Sarıtaş, S., Türker, M. ve Durlu, N., (2007). Toz Metalurjisi ve
 • Parçacıklı Malzeme İşlemleri, Türk Toz Metalurjisi Yayınları,
 • :2-410.
 • Erden, M.A., Gündüz, S., Türkmen, M. ve Karabulut, H., (2014).
 • Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen Alaşımsız Çeliklerde
 • Sinterleme Ortamının Mekanik Özelliklere Etkisi, 15th
 • International Materials Symposium (IMSP’2014), P.Ü., Denizli.
 • Gladman, T., (1997). The physical metallurgy of microalloyed
 • steels, The Institue of Materials, 1-341, England.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

HASAN KARABULUT>


MEHMET AKİF ERDEN>

0000-0003-1081-4713


ERDEM ÖZKURT Bu kişi benim


AHMET NUSREV TANRIVERDI Bu kişi benim


ALPEREN YILMAZ Bu kişi benim


MUSTAFA TÜRKMEN Bu kişi benim


SÜLEYMAN GÜNDÜZ>

Yayımlanma Tarihi 13 Ekim 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { nwsatecapsci263437, journal = {Technological Applied Sciences}, eissn = {1308-7223}, address = {}, publisher = {E-Journal of New World Sciences Academy}, year = {2016}, volume = {11}, number = {4}, pages = {139 - 145}, title = {AlC İLAVE EDİLEN TOZ METAL ÇELİKLERDE KARBON ORANININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Karabulut, HASAN and Erden, MEHMET AKİF and Özkurt, ERDEM and Tanrıverdı, AHMET NUSREV and Yılmaz, ALPEREN and Türkmen, MUSTAFA and Gündüz, SÜLEYMAN} }
APA Karabulut, H. , Erden, M. A. , Özkurt, E. , Tanrıverdı, A. N. , Yılmaz, A. , Türkmen, M. & Gündüz, S. (2016). AlC İLAVE EDİLEN TOZ METAL ÇELİKLERDE KARBON ORANININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI . Technological Applied Sciences , 11 (4) , 139-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/24959/263437
MLA Karabulut, H. , Erden, M. A. , Özkurt, E. , Tanrıverdı, A. N. , Yılmaz, A. , Türkmen, M. , Gündüz, S. "AlC İLAVE EDİLEN TOZ METAL ÇELİKLERDE KARBON ORANININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI" . Technological Applied Sciences 11 (2016 ): 139-145 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/24959/263437>
Chicago Karabulut, H. , Erden, M. A. , Özkurt, E. , Tanrıverdı, A. N. , Yılmaz, A. , Türkmen, M. , Gündüz, S. "AlC İLAVE EDİLEN TOZ METAL ÇELİKLERDE KARBON ORANININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI". Technological Applied Sciences 11 (2016 ): 139-145
RIS TY - JOUR T1 - AlC İLAVE EDİLEN TOZ METAL ÇELİKLERDE KARBON ORANININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AU - HASAN Karabulut , MEHMET AKİF Erden , ERDEM Özkurt , AHMET NUSREV Tanrıverdı , ALPEREN Yılmaz , MUSTAFA Türkmen , SÜLEYMAN Gündüz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Technological Applied Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 145 VL - 11 IS - 4 SN - -1308-7223 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Technological Applied Sciences AlC İLAVE EDİLEN TOZ METAL ÇELİKLERDE KARBON ORANININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI %A HASAN Karabulut , MEHMET AKİF Erden , ERDEM Özkurt , AHMET NUSREV Tanrıverdı , ALPEREN Yılmaz , MUSTAFA Türkmen , SÜLEYMAN Gündüz %T AlC İLAVE EDİLEN TOZ METAL ÇELİKLERDE KARBON ORANININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI %D 2016 %J Technological Applied Sciences %P -1308-7223 %V 11 %N 4 %R %U
ISNAD Karabulut, HASAN , Erden, MEHMET AKİF , Özkurt, ERDEM , Tanrıverdı, AHMET NUSREV , Yılmaz, ALPEREN , Türkmen, MUSTAFA , Gündüz, SÜLEYMAN . "AlC İLAVE EDİLEN TOZ METAL ÇELİKLERDE KARBON ORANININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI". Technological Applied Sciences 11 / 4 (Ekim 2016): 139-145 .
AMA Karabulut H. , Erden M. A. , Özkurt E. , Tanrıverdı A. N. , Yılmaz A. , Türkmen M. , Gündüz S. AlC İLAVE EDİLEN TOZ METAL ÇELİKLERDE KARBON ORANININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. NWSA. 2016; 11(4): 139-145.
Vancouver Karabulut H. , Erden M. A. , Özkurt E. , Tanrıverdı A. N. , Yılmaz A. , Türkmen M. , Gündüz S. AlC İLAVE EDİLEN TOZ METAL ÇELİKLERDE KARBON ORANININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Technological Applied Sciences. 2016; 11(4): 139-145.
IEEE H. Karabulut , M. A. Erden , E. Özkurt , A. N. Tanrıverdı , A. Yılmaz , M. Türkmen ve S. Gündüz , "AlC İLAVE EDİLEN TOZ METAL ÇELİKLERDE KARBON ORANININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", Technological Applied Sciences, c. 11, sayı. 4, ss. 139-145, Eki. 2016