Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

BALIKESİR ŞEHİR MERKEZİNDE ATIK AHŞAP TALAŞ MİKTARI VE ENERJİ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ

Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 4, 329 - 346, 13.10.2018

Öz

Ahşap talaş atıkları, ahşap kullanarak üretim yapan işyerleri için bir problemdir. Literatür ve uygulamalar esas alınarak, talaş birikiminin değerlendirilmesi konusunda kullanılabilir uygulamalar verilmiştir. Odun talaşı atığı, sunta ve MDF gibi ürünleri elde etmek için bir ölçüde dolgu malzemesi olarak kullanılabilir. Talaşlar basınçla sıkıştırılarak farklı boyutlarda pelet yakıt malzemeleri üretilebilmektedir. Ahşap talaşları özellikle kış aylarında direkt olarak talaş sobasında yakıt olarak kullanılabilmektedir. Tavuk kümeslerinde zemine yayılan koruyucu bir ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilmektedir. Piroliz işlemi ile ahşap talaşı katı, sıvı ve gaz olarak yeni ürünlere ayrışabilir. Pelet uygulaması klasik yakma sistemlerine göre emisyonların azalması ve enerji karşılığı olması açısından dikkat çekicidir. Balıkesir şehir merkezinde mobilya ve marangoz firmalarında üretilen atık odun tozu miktarı belirlenmiştir. Pelet numuneler atık odun talaşından üretilmiştir ve termal değerleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, şehir merkezindeki toplam atığa karşılık gelen enerji değeri 12886 GJ olarak hesaplanmıştır.

Kaynakça

 • [1] Alkan, D., (1998). Çam Ağacı, Ceviz Kabuğu ve Soya Fasulyesi Küllerinin 1200°C’de Sır Hammaddesi Olarak Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • [2] Arslan, M.B., Karakuş B. ve Güntekin, E., (2007). Tarımsal Atıklardan Lif ve Yonga Levha Üretimi, Z.K.Ü. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 9(12).
 • [3] Başyiğit, C., Çankıran, O. ve Taş, H.H. (2000). Yonga Levha Üretiminde Kullanılan Hammaddeler ve Ah,şap Artıklarının Bu Amaçla Kullanılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1):26-31.
 • [4] BALMAR, (2018). Balıkesir Umum Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 10100, Balıkesir, Türkiye.
 • [5] CEN/TS 14961, Annex, A., (2014). Examples of Specifications for High Quality Classes of Solid Biofuels Recommended for Household Usage, CEN European Committee for Standardization.
 • [6] Çelik, Ç. ve Gürdal, E., (2005). Yerfıstığı Kabuğunun Agrega Olarak Kullanım Olanakları, İTÜ Dergisi Seri A, Mimarlık Planlama ve Tasarım, 4(1):37-46.
 • [7] Demirkır, C. ve Çolak, S., (2006). Odun Kökenli Atıkların Levha Endüstrisinde Yeniden Kullanım İmkanları, Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 7(1):41-50.
 • [8] DIN 18894, (2005), 2005-02, (D). Fireplaces Fired by Solid Fuel-Woodpellet-fired Independent Heaters-Requirements, Testing and Marking. Deutsches Institut Fur Normung E.V., Germany.
 • [9] DIN 51731, (2014). Quality standards and National pellets standards for Germany. DIN-German Institute for Standardization, Germany.
 • [10] Garcia Maraver A., Popov, V., and Zamorano, M., (2011). A Review of European Standards for Pellet Quality, Renewable Energy, 36:3537-3540. https://doi.org/10.1016/j.renene.2011.05.013.
 • [11] Güller, B., (2001). Odun Kompozitleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(2):135-160.
 • [12] İnternet, (2018). Enerji Atlası, Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali, http://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/balikesir-ruzgar-santrali.html.
 • [13] Karayılmazlar, S., Saraçoğlu, N., Çabuk, Y. ve Kurt, R., (2011). Biyokütlenin Türkiye’de Enerji Üretiminde Değerlendirilmesi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 13(19):63-75.
 • [14] Krook, J., Martensson, A., and Eklund, M., (2007). Evaluating Waste Management Strategies-A case of Metal-contaminated Waste Wood. Resources, Conservation and Recycling, Volume:52, Issue:1, November 2007, pp:103-11.
 • [15] ttps://doi.org/10.1016/j.resconrec.2007.03.002.
 • [16] Magelli, F., Boucher, K., Bi, H.T., Merlin, S., and Bonoli, A. (2009). An Environmental Impact Assessment of Exported Wood Pellets From Canada to Europe. Biomass And Bioenergy 33:434-441. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2008.08.016.
 • [17] OAIB, (2011). Levha Sanayi Raporu. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Ankara, Türkiye.
 • [18] Oh, S.W. and Okabe, T., (2003). Manufacture of Woodceramics Chip Tiles from Waste Wood. Forest Products Journal, 53(7-8):50-53. ISSN:0015-7473.
 • [19] ÖNO RM M7135, (2014). Quality Standards and National Pellets Standards for Austria. Austrian Standards, Austria.
 • [20] Özçiftçi, A. ve Özbay, G., (2013). Mobilya Endüstrisi Atıklarından Katalitik Piroliz Yöntemi İle Biyoyakıt Üretimi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der, 28(3), 473-479.
 • [21] Pritchard, G., (2004). Two Technologies Merge Wood Plastic Composites, Reinforced Plastics, Volume:48, Issue:6, June 2004, pp:26-29. https://doi.org/10.1016/S0034-3617(04)00339-X.
 • [22] Salman, S., (2001). Levha Sanayii Raporu, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Ar-Ge Şubesi.
 • [23] Severoğlu, A., (2010). Katı Biyoyakıt Üretimi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • [24] SS 187120, (2014). Quality standards and National Pellets Standards for Sweden, SIS, Swedish Standards Institute, Sweden.
 • [25] SS 187121, (2014). Quality standards and National briquettes standards for Sweden, SIS, Swedish Standards Institute, Sweden.
 • [26] Taşar, Ş. ve Duranay, N., (2012a). Mobilya Fabrikası Atık Tozundan Üretilen Biyocharların Yapısına İşlem Parametrellerinin Etkisi, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiriler, 3-6 Eylül, Koç Üniversitesi, İstanbul.
 • [27] Taşar, Ş. ve Duranay, N., (2012b). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Piroliz Ürürn Verimleri Üzerine Azot Akış Hızı ve Pelet Büyüklüğünün Etkisi. Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiriler, 3-6 Eylül, Koç Üniversitesi, İstanbul.
 • [28] Taşar, Ş. ve Duranay, N., (2012c). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Yavaş ve Hızlı Pirolizi. Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiriler, 3-6 Eylül, Koç Üniversitesi, İstanbul.
 • [29] Tüplek, A., (2011). Odun Talaşı ve Tozundan Pelet Biyoyakıt Üretilmesi ve Yanma Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • [30] Tüzün, M.K., (2012). Katı Yakıtlı Kazanlara Uyumlu Pelet Brülörü Tasarımı ve İmalatı, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • [31] Yılgın. M. ve Duranay, N., (2006). Odun Peletinin Pirolizi. Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiriler, 5-8 Eylül, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • [32] Yue, K., Liu, W.Q., Lu, X.N., Lu, W.D., and Yang, H.F., (2012). Study on Composites for Furniture with Waste Paper and Wood Particle, In, Advanced Manufacturing Technolog, 472-475, 1228-1232. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.472-475.1228.
 • [33] Zhang, Y., Mckechnie, J., Cormier, D., Lyng, R., Mabee, W., Ogino, A., and Maclean, H.L., (2010). Life Cycle Emissions and Cost of Producing Electricity from Coal, Natural Gas and Wood Pellets in Ontario, Canada, Environ. Sci. Technol, 44, 538-544. DOI: 10.1021/es902555a.
 • [34] UEDAŞ, (2018). Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş., Balıkesir İşletme Müdürlüğü, Balıkesir.

Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 4, 329 - 346, 13.10.2018

Öz

Kaynakça

 • [1] Alkan, D., (1998). Çam Ağacı, Ceviz Kabuğu ve Soya Fasulyesi Küllerinin 1200°C’de Sır Hammaddesi Olarak Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • [2] Arslan, M.B., Karakuş B. ve Güntekin, E., (2007). Tarımsal Atıklardan Lif ve Yonga Levha Üretimi, Z.K.Ü. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 9(12).
 • [3] Başyiğit, C., Çankıran, O. ve Taş, H.H. (2000). Yonga Levha Üretiminde Kullanılan Hammaddeler ve Ah,şap Artıklarının Bu Amaçla Kullanılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1):26-31.
 • [4] BALMAR, (2018). Balıkesir Umum Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 10100, Balıkesir, Türkiye.
 • [5] CEN/TS 14961, Annex, A., (2014). Examples of Specifications for High Quality Classes of Solid Biofuels Recommended for Household Usage, CEN European Committee for Standardization.
 • [6] Çelik, Ç. ve Gürdal, E., (2005). Yerfıstığı Kabuğunun Agrega Olarak Kullanım Olanakları, İTÜ Dergisi Seri A, Mimarlık Planlama ve Tasarım, 4(1):37-46.
 • [7] Demirkır, C. ve Çolak, S., (2006). Odun Kökenli Atıkların Levha Endüstrisinde Yeniden Kullanım İmkanları, Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 7(1):41-50.
 • [8] DIN 18894, (2005), 2005-02, (D). Fireplaces Fired by Solid Fuel-Woodpellet-fired Independent Heaters-Requirements, Testing and Marking. Deutsches Institut Fur Normung E.V., Germany.
 • [9] DIN 51731, (2014). Quality standards and National pellets standards for Germany. DIN-German Institute for Standardization, Germany.
 • [10] Garcia Maraver A., Popov, V., and Zamorano, M., (2011). A Review of European Standards for Pellet Quality, Renewable Energy, 36:3537-3540. https://doi.org/10.1016/j.renene.2011.05.013.
 • [11] Güller, B., (2001). Odun Kompozitleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(2):135-160.
 • [12] İnternet, (2018). Enerji Atlası, Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali, http://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/balikesir-ruzgar-santrali.html.
 • [13] Karayılmazlar, S., Saraçoğlu, N., Çabuk, Y. ve Kurt, R., (2011). Biyokütlenin Türkiye’de Enerji Üretiminde Değerlendirilmesi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 13(19):63-75.
 • [14] Krook, J., Martensson, A., and Eklund, M., (2007). Evaluating Waste Management Strategies-A case of Metal-contaminated Waste Wood. Resources, Conservation and Recycling, Volume:52, Issue:1, November 2007, pp:103-11.
 • [15] ttps://doi.org/10.1016/j.resconrec.2007.03.002.
 • [16] Magelli, F., Boucher, K., Bi, H.T., Merlin, S., and Bonoli, A. (2009). An Environmental Impact Assessment of Exported Wood Pellets From Canada to Europe. Biomass And Bioenergy 33:434-441. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2008.08.016.
 • [17] OAIB, (2011). Levha Sanayi Raporu. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Ankara, Türkiye.
 • [18] Oh, S.W. and Okabe, T., (2003). Manufacture of Woodceramics Chip Tiles from Waste Wood. Forest Products Journal, 53(7-8):50-53. ISSN:0015-7473.
 • [19] ÖNO RM M7135, (2014). Quality Standards and National Pellets Standards for Austria. Austrian Standards, Austria.
 • [20] Özçiftçi, A. ve Özbay, G., (2013). Mobilya Endüstrisi Atıklarından Katalitik Piroliz Yöntemi İle Biyoyakıt Üretimi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der, 28(3), 473-479.
 • [21] Pritchard, G., (2004). Two Technologies Merge Wood Plastic Composites, Reinforced Plastics, Volume:48, Issue:6, June 2004, pp:26-29. https://doi.org/10.1016/S0034-3617(04)00339-X.
 • [22] Salman, S., (2001). Levha Sanayii Raporu, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Ar-Ge Şubesi.
 • [23] Severoğlu, A., (2010). Katı Biyoyakıt Üretimi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • [24] SS 187120, (2014). Quality standards and National Pellets Standards for Sweden, SIS, Swedish Standards Institute, Sweden.
 • [25] SS 187121, (2014). Quality standards and National briquettes standards for Sweden, SIS, Swedish Standards Institute, Sweden.
 • [26] Taşar, Ş. ve Duranay, N., (2012a). Mobilya Fabrikası Atık Tozundan Üretilen Biyocharların Yapısına İşlem Parametrellerinin Etkisi, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiriler, 3-6 Eylül, Koç Üniversitesi, İstanbul.
 • [27] Taşar, Ş. ve Duranay, N., (2012b). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Piroliz Ürürn Verimleri Üzerine Azot Akış Hızı ve Pelet Büyüklüğünün Etkisi. Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiriler, 3-6 Eylül, Koç Üniversitesi, İstanbul.
 • [28] Taşar, Ş. ve Duranay, N., (2012c). Mobilya Fabrikası Atık Tozunun Yavaş ve Hızlı Pirolizi. Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiriler, 3-6 Eylül, Koç Üniversitesi, İstanbul.
 • [29] Tüplek, A., (2011). Odun Talaşı ve Tozundan Pelet Biyoyakıt Üretilmesi ve Yanma Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • [30] Tüzün, M.K., (2012). Katı Yakıtlı Kazanlara Uyumlu Pelet Brülörü Tasarımı ve İmalatı, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • [31] Yılgın. M. ve Duranay, N., (2006). Odun Peletinin Pirolizi. Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiriler, 5-8 Eylül, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • [32] Yue, K., Liu, W.Q., Lu, X.N., Lu, W.D., and Yang, H.F., (2012). Study on Composites for Furniture with Waste Paper and Wood Particle, In, Advanced Manufacturing Technolog, 472-475, 1228-1232. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.472-475.1228.
 • [33] Zhang, Y., Mckechnie, J., Cormier, D., Lyng, R., Mabee, W., Ogino, A., and Maclean, H.L., (2010). Life Cycle Emissions and Cost of Producing Electricity from Coal, Natural Gas and Wood Pellets in Ontario, Canada, Environ. Sci. Technol, 44, 538-544. DOI: 10.1021/es902555a.
 • [34] UEDAŞ, (2018). Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş., Balıkesir İşletme Müdürlüğü, Balıkesir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ergun ATEŞ> (Sorumlu Yazar)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7611-4854
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 13 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { nwsatecapsci452904, journal = {Technological Applied Sciences}, eissn = {1308-7223}, address = {}, publisher = {E-Journal of New World Sciences Academy}, year = {2018}, volume = {13}, number = {4}, pages = {329 - 346}, title = {BALIKESİR ŞEHİR MERKEZİNDE ATIK AHŞAP TALAŞ MİKTARI VE ENERJİ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Ateş, Ergun} }
APA Ateş, E. (2018). BALIKESİR ŞEHİR MERKEZİNDE ATIK AHŞAP TALAŞ MİKTARI VE ENERJİ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ . Technological Applied Sciences , 13 (4) , 329-346 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/39705/452904
MLA Ateş, E. "BALIKESİR ŞEHİR MERKEZİNDE ATIK AHŞAP TALAŞ MİKTARI VE ENERJİ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ" . Technological Applied Sciences 13 (2018 ): 329-346 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/39705/452904>
Chicago Ateş, E. "BALIKESİR ŞEHİR MERKEZİNDE ATIK AHŞAP TALAŞ MİKTARI VE ENERJİ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ". Technological Applied Sciences 13 (2018 ): 329-346
RIS TY - JOUR T1 - BALIKESİR ŞEHİR MERKEZİNDE ATIK AHŞAP TALAŞ MİKTARI VE ENERJİ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ AU - Ergun Ateş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Technological Applied Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 329 EP - 346 VL - 13 IS - 4 SN - -1308-7223 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Technological Applied Sciences BALIKESİR ŞEHİR MERKEZİNDE ATIK AHŞAP TALAŞ MİKTARI VE ENERJİ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ %A Ergun Ateş %T BALIKESİR ŞEHİR MERKEZİNDE ATIK AHŞAP TALAŞ MİKTARI VE ENERJİ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ %D 2018 %J Technological Applied Sciences %P -1308-7223 %V 13 %N 4 %R %U
ISNAD Ateş, Ergun . "BALIKESİR ŞEHİR MERKEZİNDE ATIK AHŞAP TALAŞ MİKTARI VE ENERJİ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ". Technological Applied Sciences 13 / 4 (Ekim 2018): 329-346 .
AMA Ateş E. BALIKESİR ŞEHİR MERKEZİNDE ATIK AHŞAP TALAŞ MİKTARI VE ENERJİ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ. NWSA. 2018; 13(4): 329-346.
Vancouver Ateş E. BALIKESİR ŞEHİR MERKEZİNDE ATIK AHŞAP TALAŞ MİKTARI VE ENERJİ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ. Technological Applied Sciences. 2018; 13(4): 329-346.
IEEE E. Ateş , "BALIKESİR ŞEHİR MERKEZİNDE ATIK AHŞAP TALAŞ MİKTARI VE ENERJİ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ", Technological Applied Sciences, c. 13, sayı. 4, ss. 329-346, Eki. 2018