Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Al2024 Matrisli Al2O3 Takviyeli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemiyle Üretiminde Takviye Oranının Mikroyapı, Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi

Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 1, 8 - 14, 18.01.2020

Öz

Bu çalışmada, sıcak presleme yöntemiyle Al2024 esaslı ve Al2O3 takviyeli kompozitlere ağırlıkça %10 ve %20 olmak üzere farklı iki oranda Al2O3 takviyesi yapılarak kompozit üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple 2024 alüminyum alaşım tozları ile ağırlıkça %10 ve %20 Al2O3 tozları ayrı ayrı 1 saat süreyle üç eksenli karıştırıcı ile karıştırılmıştır. Elde edilen karışım tozlar tek yönlü eksenel kalıp içerisinde 50MPa basınç altında, 550°C sıcaklıkta 1 saat süreyle bekletilmesiyle numuneler blok haline getirilmiştir. Üretilen kompozitlerin yoğunluk, sertlik ve aşınma özelliklerinde oluşturdukları etkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan deney sonuçlarına göre takviye oranının artırılmasıyla kompozitlerin yoğunlukları az oranda düşmüş olup, aşınma hacim kaybı ciddi oranda düşmüştür. Bunun yanında sertlik değerleri artmıştır.

Kaynakça

 • [1] Şahin, Y., (2000). Kompozit Malzemelere Giriş. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • [2] German, R.M., (2005). Powder Metallurgy and Particulate Materials Processing,MPIF Publications, Princeton, New Jersey.
 • [3] Gökçe, A., Fındık, F., and Kurt, A.O., (2011). Microstructural Examination and Properties of Premixed Al–Cu–Mg Powder Metallurgy Alloy, Materials Characterization, 62. 7:730-735.
 • [4] Türkmen, M., Karabulut, H., Erden, M.A., and Gündüz, S., (2017). Effect of TiN Addition on The Microstructure and Mechanical Properties of PM Steels, Technological Applied Sciences (NWSATAS), 12(4):178-184.
 • [5] Erden, M.A., (2017). Effect of Pressing Pressure on Microstructure and Mechanical Properties of Non-alloyed Steels Produced by Powder Metallurgy, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(1):257-264.
 • [6] Nas, E., Gökkaya, H. ve Sur, G., (2013). Sıcak Presleme Yöntemi Kullanılarak Kompozit Malzemelerin Üretilebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 3(2):56-65.
 • [7] Upadhyaya, G.S., (2002). Powder Metallurgy Technology. Published By Cambridge International Science Publishing.
 • [8] Kingery, W.D. and Bowen, D.R., (1976). Uhlmann, Introduction to Ceramics. 2nd Ed., John Wiley&Sons, New York.
 • [9] Hydrogen Program Plan, (1998). FY 1993-FY 1997, U.S. Department of Energy.
 • [10] Kaya, G., (1999). Mechanical Properties of PM Al-SiC Compozites Produced by Conventional Hot Pressing Method. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Y. Lisans Tezi, Ankara, 81s.
 • [11] Arık, H., Semerci, P. ve Kırmızı, G., (2017). Sıcak Presleme ile Alüminyum Matrisli ve Al2O3 Takviyeli Toz Metal Kompozit Malzeme Üretimi ve Aşınma Davranışının Araştırılması, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım Ve Teknoloji, 5(4):87-97.
 • [12] Gökmen, U., (2016). Sıcak Ekstrüze Edilmiş Al 2024 Matrisli B4C/Al2O3 Takviyeli Hibrit Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu, Politeknik Dergisi, 19(4):445-453.
 • [13] Kök, M., (2001). Al2O3 Partikül Takviyeli 2024 Alüminyum Metal Matriksli Kompozitlerin Üretimi, Fen ve Mühendislik Dergisi 4, 2, 131-142.
 • [14] Karabulut, H., Türkmen, M., (2017). Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretilen Al2024-Si Alaşımı Kompozitlerde Si Miktarının Ve Yaşlandırma Sürelerinin Etkisi, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6, 1, 226-231.
 • [15] Pul, M., (2019). Karbon Nanotüp (CNT) ve Nano Grafen (G) Takviyeli Al 2024 Kompozitlerin Vorteks Yöntemiyle Üretilerek Aşınma Ve İşlenebilme Özelliklerinin İncelenmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 11(1), 370-382.
 • [16] Erden, M.A., Karabulut, H., (2019). Effect of SiC Amount on the Hardness Properties of Fe Matrix SiC Reinforced Composites, UDCS'19 Fourth International Iron and Steel Symposium, 4-6 April, Karabuk, 58-60.
 • [17] Aydın, H., Bayram, A., (2010). Farklı Isıl İşlem Koşullarındaki 2024 Aluminyum Alaşımlarının Korozyon Sonrası Mekanik Özelliklerindeki Kaybın Belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15, 1, 159-168.
 • [18] http://web.gtu.edu.tr/aluminyum/2016/02/08/aluminyum-alasimlarin-mekanik-ozellikleri/
 • [19] Şimşek, İ., Özyürek, D., (2019). Investigation of the effects of Mg amount on microstructure and wear behavior of Al-Si-Mg alloys, Engineering Science and Technology, an International Journal 22, 370–375.

Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 1, 8 - 14, 18.01.2020

Öz

Kaynakça

 • [1] Şahin, Y., (2000). Kompozit Malzemelere Giriş. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • [2] German, R.M., (2005). Powder Metallurgy and Particulate Materials Processing,MPIF Publications, Princeton, New Jersey.
 • [3] Gökçe, A., Fındık, F., and Kurt, A.O., (2011). Microstructural Examination and Properties of Premixed Al–Cu–Mg Powder Metallurgy Alloy, Materials Characterization, 62. 7:730-735.
 • [4] Türkmen, M., Karabulut, H., Erden, M.A., and Gündüz, S., (2017). Effect of TiN Addition on The Microstructure and Mechanical Properties of PM Steels, Technological Applied Sciences (NWSATAS), 12(4):178-184.
 • [5] Erden, M.A., (2017). Effect of Pressing Pressure on Microstructure and Mechanical Properties of Non-alloyed Steels Produced by Powder Metallurgy, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(1):257-264.
 • [6] Nas, E., Gökkaya, H. ve Sur, G., (2013). Sıcak Presleme Yöntemi Kullanılarak Kompozit Malzemelerin Üretilebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 3(2):56-65.
 • [7] Upadhyaya, G.S., (2002). Powder Metallurgy Technology. Published By Cambridge International Science Publishing.
 • [8] Kingery, W.D. and Bowen, D.R., (1976). Uhlmann, Introduction to Ceramics. 2nd Ed., John Wiley&Sons, New York.
 • [9] Hydrogen Program Plan, (1998). FY 1993-FY 1997, U.S. Department of Energy.
 • [10] Kaya, G., (1999). Mechanical Properties of PM Al-SiC Compozites Produced by Conventional Hot Pressing Method. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Y. Lisans Tezi, Ankara, 81s.
 • [11] Arık, H., Semerci, P. ve Kırmızı, G., (2017). Sıcak Presleme ile Alüminyum Matrisli ve Al2O3 Takviyeli Toz Metal Kompozit Malzeme Üretimi ve Aşınma Davranışının Araştırılması, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım Ve Teknoloji, 5(4):87-97.
 • [12] Gökmen, U., (2016). Sıcak Ekstrüze Edilmiş Al 2024 Matrisli B4C/Al2O3 Takviyeli Hibrit Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu, Politeknik Dergisi, 19(4):445-453.
 • [13] Kök, M., (2001). Al2O3 Partikül Takviyeli 2024 Alüminyum Metal Matriksli Kompozitlerin Üretimi, Fen ve Mühendislik Dergisi 4, 2, 131-142.
 • [14] Karabulut, H., Türkmen, M., (2017). Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretilen Al2024-Si Alaşımı Kompozitlerde Si Miktarının Ve Yaşlandırma Sürelerinin Etkisi, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6, 1, 226-231.
 • [15] Pul, M., (2019). Karbon Nanotüp (CNT) ve Nano Grafen (G) Takviyeli Al 2024 Kompozitlerin Vorteks Yöntemiyle Üretilerek Aşınma Ve İşlenebilme Özelliklerinin İncelenmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 11(1), 370-382.
 • [16] Erden, M.A., Karabulut, H., (2019). Effect of SiC Amount on the Hardness Properties of Fe Matrix SiC Reinforced Composites, UDCS'19 Fourth International Iron and Steel Symposium, 4-6 April, Karabuk, 58-60.
 • [17] Aydın, H., Bayram, A., (2010). Farklı Isıl İşlem Koşullarındaki 2024 Aluminyum Alaşımlarının Korozyon Sonrası Mekanik Özelliklerindeki Kaybın Belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15, 1, 159-168.
 • [18] http://web.gtu.edu.tr/aluminyum/2016/02/08/aluminyum-alasimlarin-mekanik-ozellikleri/
 • [19] Şimşek, İ., Özyürek, D., (2019). Investigation of the effects of Mg amount on microstructure and wear behavior of Al-Si-Mg alloys, Engineering Science and Technology, an International Journal 22, 370–375.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan KARABULUT (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3370-9994
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { nwsatecapsci646726, journal = {Technological Applied Sciences}, eissn = {1308-7223}, address = {}, publisher = {E-Journal of New World Sciences Academy}, year = {2020}, volume = {15}, number = {1}, pages = {8 - 14}, title = {Al2024 Matrisli Al2O3 Takviyeli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemiyle Üretiminde Takviye Oranının Mikroyapı, Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Karabulut, Hasan} }
APA Karabulut, H. (2020). Al2024 Matrisli Al2O3 Takviyeli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemiyle Üretiminde Takviye Oranının Mikroyapı, Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi . Technological Applied Sciences , 15 (1) , 8-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/51950/646726
MLA Karabulut, H. "Al2024 Matrisli Al2O3 Takviyeli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemiyle Üretiminde Takviye Oranının Mikroyapı, Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi" . Technological Applied Sciences 15 (2020 ): 8-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/51950/646726>
Chicago Karabulut, H. "Al2024 Matrisli Al2O3 Takviyeli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemiyle Üretiminde Takviye Oranının Mikroyapı, Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi". Technological Applied Sciences 15 (2020 ): 8-14
RIS TY - JOUR T1 - Al2024 Matrisli Al2O3 Takviyeli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemiyle Üretiminde Takviye Oranının Mikroyapı, Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi AU - Hasan Karabulut Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Technological Applied Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 14 VL - 15 IS - 1 SN - -1308-7223 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Technological Applied Sciences Al2024 Matrisli Al2O3 Takviyeli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemiyle Üretiminde Takviye Oranının Mikroyapı, Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi %A Hasan Karabulut %T Al2024 Matrisli Al2O3 Takviyeli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemiyle Üretiminde Takviye Oranının Mikroyapı, Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi %D 2020 %J Technological Applied Sciences %P -1308-7223 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Karabulut, Hasan . "Al2024 Matrisli Al2O3 Takviyeli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemiyle Üretiminde Takviye Oranının Mikroyapı, Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi". Technological Applied Sciences 15 / 1 (Ocak 2020): 8-14 .
AMA Karabulut H. Al2024 Matrisli Al2O3 Takviyeli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemiyle Üretiminde Takviye Oranının Mikroyapı, Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi. NWSA. 2020; 15(1): 8-14.
Vancouver Karabulut H. Al2024 Matrisli Al2O3 Takviyeli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemiyle Üretiminde Takviye Oranının Mikroyapı, Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi. Technological Applied Sciences. 2020; 15(1): 8-14.
IEEE H. Karabulut , "Al2024 Matrisli Al2O3 Takviyeli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemiyle Üretiminde Takviye Oranının Mikroyapı, Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi", Technological Applied Sciences, c. 15, sayı. 1, ss. 8-14, Oca. 2020