Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ENDÜSTRİ 4.0 SİSTEMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ MUHTEMEL PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3, 119 - 126, 30.12.2019

Öz


Üretim sürecinin temel taşlarından olan işçiler, bütün sanayi dönemlerinde üretimi ve verimliliği etkileyen bir faktör olmasından ötürü iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli unsurlardan biridir. Üretim sürecinde, işçilerin uğramış olduğu kaza veya hastalıkların verimliliğe doğrudan etkisi iş sağlığı ve güvenliği alanında her sanayi döneminde çalışma yapılmasını gerektirmiştir. Bu doğrultuda içinde bulunduğumuz üçüncü endüstri döneminde de önceki endüstri dönemlerindeki iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri geliştirilerek günümüzdeki kanuni düzenlemelere varılmıştır. Aynı şekilde Endüstri 4.0 döneminde iş sağlığı ve güvenliği alanında kanuni düzenlemelerin ve çalışmaların mevcut olması gerekmektedir. Fakat üretim sürecinde birçok olgunun değişecek olması mevcut iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersiz kalması ve değişmesi gerektiği sonucu doğuracaktır. Bu sebeple çalışmamızda spesifik olarak günümüz iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde mevcut durumlar endüstri 4.0 açısından değerlendirilecek olup devamında endüstri 4.0 sisteminde oluşabilecek sorunlar tartışılacak ve mevcut bulgular değerlendirilerek bir çözüm önerisi üretilmeye çalışılacaktır.

Kaynakça

  • BİLİR, N./YILDIZ, A.N., İş Sağlığı ve Güvenliği, 2. Baskı, Ankara, 2013.OFLUOĞLU, G./SARIKAYA G., OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C.8, S.3, 2005SEVİNÇ, Ayşe Serçin, İş Sağlığı, İş Güvenliği Yoğun Bakım Çalışanlarının Karşılaştıkları Risk Faktörleri, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul, 2019ÜÇÜNCÜ, Kemal, 2012 SGK İş Kazası İstatistiklerinin Azalması, http://www.isteguvenlik.tc/SGK2012IsKazaIstatistik.pdf, ET. 04/02/2019YILDIRIM, A. Buğu Beyazıt/RENKLİBAY, Uğur, Fiziksel ve Davranışsal Ofis Ortamının Verimlilik Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, http://ceur-ws.org/Vol-1221/39_Bildiri.pdf, ET. 04/02/2019https://emlakkulisi.com/istanbul-107-gokdelen-sayisiyla-avrupada-birinci/285330 ET. 03/04/2019https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyeye-yabanci-sermayeli-sirket-akini/1223612 ET. 03/04/2019.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nuray ÇELİK> (Sorumlu Yazar)
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
0000-0002-0423-1987
Türkiye


Emine CAN>

0000-0003-1192-2994
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Çelik, N. & Can, E. (2019). ENDÜSTRİ 4.0 SİSTEMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ MUHTEMEL PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . OHS ACADEMY , 2 (3) , 119-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohsacademy/issue/51250/598921