Kitap İncelemesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yasin Meral, Yahudi Kaynakları Işığında Yahudilik, İstanbul: Milel Nihal Yayınları, 2021, 442.

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 2, 378 - 385, 30.12.2021

Öz

Türkiye’de özellikle son yıllarda revaçta olan çalışma ve araştırma alanlarından biri olan Yahudilik, gerek akademik gerekse toplumsal düzlemde ilgi çekmektedir. Yüzyıllardır bir arada yaşadığımız gruplardan biri olarak Yahudi toplumu dilleri, dinleri ve yaşayışları yönünden merak edilmiş ve anlaşılmaya çalışılmıştır. Özellikle son dönemde Türkiye’de gerek dil kurslarıyla İbranicenin yaygın olarak öğrenilmeye başlanmasında gerekse üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının dersler ve konferanslarında artış yaşandığı görülmektedir. Bunun altında, Yahudiliğin; Kur’an’ın ve İslam’la ortak paydalara sahip kadim gelenek olmasının yanı sıra son yüzyılda yaşanan politik gelişmeler yatmaktadır. Bu durum eksik ve yanlış anlaşılmalara mahal vermeye müsait hassas bir konu olan Yahudiliğin kendi kaynakları üzerinden ve Dinler Tarihi perspektifinden aktarılmasının önemini gözler önüne sermiştir. Bu doğrultuda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Doç. Dr. Yasin Meral’in kaleme aldığı Yahudi Kaynakları Işığında Yahudilik başlıklı bu eser, hem akademik anlamda çalışmak isteyen hem de bu alana ilgi duyan okurların el kitabı olacak niteliktedir. Bunun yanı sıra yazarın alana dair çeşitli muğlak ve tartışmalı konuları ele aldığı pek çok makale ve kitap telifi bulunmaktadır.

Kaynakça

  • Yasin Meral, Yahudi Kaynakları Işığında Yahudilik, İstanbul: Milel Nihal Yayınları, 2021, 442. Yasin Meral, Yahudilerin Ahir Zamanı, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2019. Yasin Meral, Yahudi Dini Literatüründe Mesih, Deccal ve Gog-Magog, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2019.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm ESER DEĞERLENDİRMELERİ
Yazarlar

Safiye Merve ÖZKALDI (Sorumlu Yazar)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4632-9867
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özkaldı, S. M. (2021). Yasin Meral, Yahudi Kaynakları Işığında Yahudilik, İstanbul: Milel Nihal Yayınları, 2021, 442. . Ortadoğu ve Göç , 11 (2) , 378-385 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ortadoguvegoc/issue/67634/1033702