Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BİR RUS SUBAYIN GÖZÜYLE 1835 YILINDA BURSA MÜTESELLİMLİĞİ

Yıl 2021, Sayı: 49, 73 - 89, 13.08.2021

Öz

ÖZET1834 yılı başlarında Eflak üzerinden İstanbul’a, oradan da İzmir limanına, daha önce Türkçeyi çok iyi öğrenen bir Rus subay ayak basıyor. Çok geçmeden Ege şehrini üs olarak kullanarak at sırtında bütün Anadolu topraklarını enine boyuna dolaşmaya başlıyor. Rus Genelkurmayı tarafından özel bir görevle, Anadolu’nun coğrafyası, doğası, doğal zenginlikleri, yer oluşumları, nüfusu, etnik unsurları, sosyal hayatı, geçim kaynakları, hayat tarzı, ticari faaliyetler, ayrıca dağı taşı, börtü böceği, bitki örtüsü, canlılar vs. hakkında bilgiler toplamaya, topografyanın özelliklerini gözlemlemeye, mekanik ve astronomik ölçümler yaparak nirengi haritaları hazırlamaya koyuluyor. İki yıl içinde toplamda 11 bin km kat eden bu esrarengiz Rus’un yolu haliyle Bursa ve çevresiyle de kesişiyor. Ülkesine dönünce Anadolu hakkında derlediği kıymetli bilgileri ve kişisel gözleme dayalı tasvirleri önce Rus İmparatoru I. Nikolay’a kapsamlı bir rapor halinde sunuyor, çok geçmeden de ülkesinde terra incognita olan söz konusu coğrafyayla ilgili bütün bu malzemeyi kitap olarak yayınlıyor. Sağlığı ve hayatı pahasına yaptığı fedakârca çalışmalarından dolayı imparator tarafından ödüllendiriliyor. Bu çalışmayla, Mihail Vronçenko adındaki bu Rus tümgeneralin ve askeri casusun faaliyetlerinin ve Anadolu üzerinde daha sonra yapılacak araştırmalara yol gösterici nitelik taşıyan iki ciltlik eserindeki Bursa ve civarını kapsayan kısmın tanıtımı amaçlanmaktadır.


ABSTRACT


At the beginning of 1834, a Russian officer who had learned Turkish very well before set foot in Istanbul via Wallachia and then to the port of Izmir. Before long, he started to travel the entire Anatolian lands on horseback, using the Aegean city as a base. With a special task by the Russian General Staff, Anatolia's geography, nature, natural wealth, place formations, population, ethnic elements, social life, livelihoods, lifestyle, trade activities, as well as mountain stone, black beetle, vegetation, living creatures, etc. He sets out to collect information about the subject, to observe the features of the topography, to prepare triangulation maps by making mechanical and astronomical measurements. The road of this mysterious Russian, which has covered a total of 11 thousand km in two years, naturally intersects with Bursa and its surroundings. When he returned to his country, he first presented the valuable information he collected about Anatolia and the descriptions based on personal observations to the Russian Emperor Nicholas I in a comprehensive report, and soon published all these materials about this geography, which was terra incognita in his country, as a book. He is rewarded by the emperor for his devoted work at the expense of his health and life. With this study, it is aimed to introduce the activities of this Russian major general and military spy named Mihail Vronchenko and the part covering Bursa and its surroundings in the two-volume work, which is a guide for future research on Anatolia.

Kaynakça

  • Vronçenko, Mihail. Obozrenie iz Maloy Azii, II, St. Petersburg, 1840.
  • Mevsim, Hüseyin. Rus Gözüyle Edirne, Ceren Yayıncılık, Edirne, 2015.
  • Şostin, Nikolay, Mihail P. Vronçenko, voennıy geodezist i geograf, Geodezizdat, Moskva, 1956.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin Mevsim Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Ağustos 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 49

Kaynak Göster

APA Mevsim, H. (2021). BİR RUS SUBAYIN GÖZÜYLE 1835 YILINDA BURSA MÜTESELLİMLİĞİ. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi(49), 73-89.
AMA Mevsim H. BİR RUS SUBAYIN GÖZÜYLE 1835 YILINDA BURSA MÜTESELLİMLİĞİ. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. Ağustos 2021;(49):73-89.
Chicago Mevsim, Hüseyin. “BİR RUS SUBAYIN GÖZÜYLE 1835 YILINDA BURSA MÜTESELLİMLİĞİ”. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, sy. 49 (Ağustos 2021): 73-89.
EndNote Mevsim H (01 Ağustos 2021) BİR RUS SUBAYIN GÖZÜYLE 1835 YILINDA BURSA MÜTESELLİMLİĞİ. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 49 73–89.
IEEE H. Mevsim, “BİR RUS SUBAYIN GÖZÜYLE 1835 YILINDA BURSA MÜTESELLİMLİĞİ”, OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, sy. 49, ss. 73–89, Ağustos 2021.
ISNAD Mevsim, Hüseyin. “BİR RUS SUBAYIN GÖZÜYLE 1835 YILINDA BURSA MÜTESELLİMLİĞİ”. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 49 (Ağustos 2021), 73-89.
JAMA Mevsim H. BİR RUS SUBAYIN GÖZÜYLE 1835 YILINDA BURSA MÜTESELLİMLİĞİ. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. 2021;:73–89.
MLA Mevsim, Hüseyin. “BİR RUS SUBAYIN GÖZÜYLE 1835 YILINDA BURSA MÜTESELLİMLİĞİ”. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, sy. 49, 2021, ss. 73-89.
Vancouver Mevsim H. BİR RUS SUBAYIN GÖZÜYLE 1835 YILINDA BURSA MÜTESELLİMLİĞİ. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. 2021(49):73-89.