Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE TIMES’A GÖRE CESNOLA KARDEŞLERİN KIBRIS’TAKİ ARKEOLOJİK KAZI FAALİYETLERİ

Yıl 2022, Sayı: 51, 127 - 140, 25.03.2022

Öz

Özet

Luigi Palma di Cesnola ve kardeşi Alessandro Palma di Cesnola Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde pek çok askeri ve siyasi görevlerde bulunmuşlardır. Kıbrıs’ta Amerikan Konsüllüğünde görevde bulundukları süre boyunca çalıştıkları alanlarda Akdeniz’in antik kültürüne dair elde ettikleri bulguları Avrupa ve ABD’deki müzelere sunmuşlardır. Kıbrıs’ta yaptıkları bu kazı çalışmaları Avrupa ve ABD’de yankı uyandırmıştır. British Museum, Metropolitan Müzesi gibi büyük müzelerin bu parçaları satın alma süreçleri ve hükümetlerin bu koleksiyonların satın alınmasına dair yaklaşımları da basında, özellikle The Times’da yer bulmuştur. Çalışmada Cesnola kardeşlerin arkeolojik kazı çalışmaları ile ilgili The Times arşivindeki makaleler incelenerek, gazetede yer alan, Cesnola kardeşlerin faaliyetlerine dair farklı yaklaşımlara yer verilecektir. Ayrıca ilk bölümde biyografileri incelenen Cesnola kardeşlerle ilgili bu makaleler ve yazışmalar, sadece arkeolojik bulguların içerikleri ve tarihsel değerleri değil, kurdukları ticari-politik ağı irdelemesi açısından da önem teşkil etmektedir.

Abstract

Luigi Palma di Cesnola and his brother Alessandro Palma di Cesnola were appointed to various military and political posts in Europe and the United States. During their term at the American Consulate in Cyprus, they presented their findings on the ancient culture of the Mediterranean to museums in Europe and the USA. The excavations they carried out in
Cyprus had echoes in Europe and the USA. The purchasing processes of
museums such as the British Museum and the Metropolitan Museum of
Art and the approach of governments to the purchase of these collections
were also covered in the press, especially The Times. In the study, the
articles in The Times archive about the Cesnola brothers’ archaeological
excavations will be examined, and different approaches to the Cesnola
brothers’ activities and discussions in the newspaper will also be included.
In addition, these articles and correspondence about the Cesnola brothers,
whose biographies are examined in the first part, are important not only
in terms of the content and historical values of the archaeological findings,
but also in terms of examining the commercial-political network they have
established.

Kaynakça

 • The Times, 14/12/1872, “Antiquities from Cyprus”.--------------------------------
 • The Times, 30/11/1876, W. J. S, London, Nov. 29, “Cypriote Antiquities: To the Editor of the Times”.----------------------------------
 • The Times, 08/11/1876, “Cypriote Antiquities”.--------------------------------------
 • The Times, 02/12/1876, Cypriote Antiquities: To The Editor of Times.-------------------------
 • The Times, 21/08/1878, “Old Cyprus”.-----------------------------------------
 • The Times, 21/10/ 1878, Cypriote Antiquities: To The Editor of Times.--------------------------------------
 • The Times, 3/03/1888, “Exploration In Cyprus”.-----------------------------------------------
 • The Times, 21/10/1878, “Cypriote Antiquities: To The Editor of Times”.-----------------------------------------
 • The Times, 29/12/1894, “Excavations in Cyprus”.-------------------------------
 • https://research.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/term_details.aspx?bioId=93014 Erişim Tarihi: 29.08.2021
 • https://research.britishmuseum.org/research/publications/online_research_catalogues/ancient_cyprus_british_museum/kourion/history_of_excavations.aspx#Footnote8 Erişim Tarihi: 29.08.2021
 • https://www.britannica.com/biography/Luigi-Palma-di-Cesnola Erişim Tarihi: 30.06.2021
 • https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG192860 Erişim Tarihi: 30.06.2021
 • http://www.cyprusexplorer.globalfolio.net/eng/bibliography/autors/cesnola_luigi/index.php Erişim tarihi 14.11.2019
 • Luigi Palma di Cesnola collection 1861-1950s (bulk, 1861-1904), Metropolitan Museum of Art Archives, Summary Information, p.3 Erişim Tarihi: 14.11.2019
 • https://libmma.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15324coll13/id/16283 Makale, Bildiri ve Kitaplar
 • DI CESNOLA, A. P. Salaminia (Cyprus), Londra, 1882-------------------------------------
 • DI CESNOLA, A. P. Lawrence-Cesnola Collection, Londra, 1881-1882-----------------------------------
 • DI CESNOLA, A. P. Catalogo di manoscritti italiani esisteni nel Museo Britannico di Londra, Turin, 1890
 • DI CESNOLA, Luigi Palma, Descriptive Atlas of the Cesnola Collection of Cypriote Antiquities,3. Vols, 1884-1886 ÇAL, Halit, “Osmanlı Devleti’nde Âsâr-ı Atîka Nizamnâmeleri”, Vakıflar Dergisi, 26 (1997), ss. 391-400.
 • ÇELİK, Cemil “The American Consul Cesnola Brothers and the Fate of Antiquities in Ottoman Cyprus”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), 2021, 265-296.
 • ÇİÇEK, Kemal, “Larnaka: Kıbrıs’ta Osmanlılar zamanında adı Tuzla olan bir liman şehri”, TDV İslam Ansiklopedisi, 27. Cilt, Ankara, 2003, ss. 105-107.
 • GÖZÜBÜYÜK, Meral, İstanbul Arkeoloji Müzesinde Bulunan Cesnola Koleksiyonu Bünyesindeki Pişmiş Toprak Eserler, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1993.
 • GREENE, Elizabeth S. & LEIDWANGER, Justin, “Law, Ethics, and Deep-Water Archaeology: the wreck of Cesnola’s Napried”, Proceedings of the 3rd International Congress on Underwater Archaeology, 9-12th July, 2008, London, ed. Jon Henderson, Dr. Ruldolf Habelt GmbH, Bonn, 2012, ss. 83-88 KARADUMAN, Hüseyin, “Belgelerle İlk Türk Âsâr-ı Atika Nizamnamesi”, Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, 15(29), 2004, ss.73-92.
 • LIGHTFOOT, Christopher, “Metropolitan Müzesi, Cesnola Koleksiyonunda Yer Alan Kıbrıs Cam Eserleri/Cypriot Glass in the Cesnola Collection at the Metropolitan Museum of Art”, Anadolu Antik Cam Araştırmaları Sempozyumu, ed. Ç. G. Güray, 17-20 Haziran 2010, ss. 83- 93.
 • MCFADDEN, Elizabeth, The Glitter and the Gold: A Spirited Account of the Metropolitan Museum of Art’s First Director, the Audacious and High-handed Luigi Palma Di Cesnola, Dial Press, New York, 1971.
 • MARANGOU, G. Anna Life and Deeds: The Consul Luigi Palma di Cesnola (1832-1904), Moufflon, Nicosia, 2000.
 • ÖZKUL, Ali Efdal, “The Consuls and their Activities In Cyprus under the Ottoman Administration (1571-1878)”, Turkish Studies, Vol. 8/2, Winter 2013, ss. 239-283.
 • ÖZKUL, Ali Efdal, “Osmanlı İdaresinde Kıbrıs Adasında Amerikan Konsolosluğu ve Faaliyetleri”, I. Uluslararası Lefke Avrupa Üniversitesi Tarih Kongresi, (6-9 Nisan 2011), Lefke, 2011, ss. 149-160.
 • ÖZKUL, Ali Efdal, Kıbrıs’ta Osmanlı İzleri, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Lefkoşa, 2014.
 • STANLEY-PRICE, Nicholas “llicit Excavation: The Trial of Alessandro Palma di Cesnola in Cyprus in 1878”, The Antiquaries Journal, Vol. 98, September 2018, ss. 297-317.
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeynep Gül Erel Çalan 0000-0002-4168-1426

Tülay Ercoşkun Bu kişi benim 0000-0003-0797-4222

Yayımlanma Tarihi 25 Mart 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 51

Kaynak Göster

APA Erel Çalan, Z. G., & Ercoşkun, T. (2022). THE TIMES’A GÖRE CESNOLA KARDEŞLERİN KIBRIS’TAKİ ARKEOLOJİK KAZI FAALİYETLERİ. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi(51), 127-140.
AMA Erel Çalan ZG, Ercoşkun T. THE TIMES’A GÖRE CESNOLA KARDEŞLERİN KIBRIS’TAKİ ARKEOLOJİK KAZI FAALİYETLERİ. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. Mart 2022;(51):127-140.
Chicago Erel Çalan, Zeynep Gül, ve Tülay Ercoşkun. “THE TIMES’A GÖRE CESNOLA KARDEŞLERİN KIBRIS’TAKİ ARKEOLOJİK KAZI FAALİYETLERİ”. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, sy. 51 (Mart 2022): 127-40.
EndNote Erel Çalan ZG, Ercoşkun T (01 Mart 2022) THE TIMES’A GÖRE CESNOLA KARDEŞLERİN KIBRIS’TAKİ ARKEOLOJİK KAZI FAALİYETLERİ. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 51 127–140.
IEEE Z. G. Erel Çalan ve T. Ercoşkun, “THE TIMES’A GÖRE CESNOLA KARDEŞLERİN KIBRIS’TAKİ ARKEOLOJİK KAZI FAALİYETLERİ”, OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, sy. 51, ss. 127–140, Mart 2022.
ISNAD Erel Çalan, Zeynep Gül - Ercoşkun, Tülay. “THE TIMES’A GÖRE CESNOLA KARDEŞLERİN KIBRIS’TAKİ ARKEOLOJİK KAZI FAALİYETLERİ”. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 51 (Mart 2022), 127-140.
JAMA Erel Çalan ZG, Ercoşkun T. THE TIMES’A GÖRE CESNOLA KARDEŞLERİN KIBRIS’TAKİ ARKEOLOJİK KAZI FAALİYETLERİ. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. 2022;:127–140.
MLA Erel Çalan, Zeynep Gül ve Tülay Ercoşkun. “THE TIMES’A GÖRE CESNOLA KARDEŞLERİN KIBRIS’TAKİ ARKEOLOJİK KAZI FAALİYETLERİ”. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, sy. 51, 2022, ss. 127-40.
Vancouver Erel Çalan ZG, Ercoşkun T. THE TIMES’A GÖRE CESNOLA KARDEŞLERİN KIBRIS’TAKİ ARKEOLOJİK KAZI FAALİYETLERİ. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. 2022(51):127-40.