Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çocuk yazını ürünü "Mor Dinazor Kıvılcım" serisinde değerler eğitimi

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 1, 25 - 36, 30.06.2019
https://doi.org/10.35233/oyea.450332

Öz

Çocuk yazını pek çok ayrıcalığı ve özelliği ile
çocuğun imgelem gücünü, yaratıcılığını, kimlik ve kişilik gelişimini ön gören
özellikli bir alandır. On beş yaş altı çocuklara yönelik olarak hazırlanmış
çocuk yazını ürünleri öncelikle kurguları ve anlatı yerlemleri ile çocuğa
görelik ilkesine dayanır. Bu çerçevede çocuk yazını ürünleri konuları, kişileri
ve dili ile özelleşerek diğer yazın ürünlerinden ayrılır. Çocuk yazını
yapıtları tasarım, içerik ve eğitsellikleri ile çocuğun kimlik ve kişilik
gelişiminde önemli bir yere sahip olan değerler eğitimini gerçekleştirmeyi
amaçlarlar. Bu yüzden çocuk yazını ürünlerinde değerler eğitimi anlatının temel
yapısını oluşturur. Çocuk yazını ürünlerinde sevgi, saygı, güven, dayanışma,
sorumluluk, yardımseverlik, adalet, sabır, dürüstlük, özgüven, hoşgörü,
duygudaşlık, alçakgönüllülük, çalışkanlık, doğruluk gibi değerlerin
kazandırılması sağlıklı bir toplum yaşamının kişisel düzeydeki teminatı
olacaktır. Bu araştırmada 4. ve 5. Sınıflar için hazırlanmış ve 10 kitaptan oluşan
Mor Dinozor Kıvılcım isimli kitap serisi değerler eğitimi açısından
değerlendirilmiştir. Bu değerlerden hangisine ya da hangilerine daha fazla önem
verildiği ve bunun dayanakları seride yer alan kitapların anlatı yerlemleri
temel alınarak incelenmiştir. Seride yer alan kitaplarda işlenen konulara göre
sevgi, saygı ve güven duygusu aile kavramı ekseninde; dayanışma, sorumluluk ve
yardımseverlik kardeşlik ilişkisinde; sabır, dürüstlük, özgüven ve hoşgörü okul
ortamında; duygudaşlık, alçakgönüllülük, çalışkanlık ve doğruluk gibi
değerlerinse arkadaşlık ilişkileri bağlamında ön plana çıkartıldığı
görülmüştür.

Kaynakça

  • AKBAŞ Oktay. (2008). “Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış”. Değerler Eğitimi Dergisi. Cilt 6, No. 16, 9-27, Aralık.ASLAN, Aygün. (2015). Mor Dinazor Kıvılcım, İstanbul: 5renk Yayınevi.AYDIN, Mehmet Zeki. (2010). “Okulda Değerler Eğitimi”, Eğitime Bakış, yıl:6, sayı:18, 16-19.DİLİDÜZGÜN, Selahattin. (2003). Çağdaş Çocuk Yazını. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. DİLMAÇ, Bülent-ULUSOY, Kadir. (2016). Değerler Eğitimi (4. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.FİDAN, Nurettin. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Akademi.İÇLİ, G. (2005). Sosyolojiye Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.LÜLE; Esra. “Yedi Farklı Çocuk Kitabının Çocuk Yazını İlkelerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Güz 2007, 8(14), 17-30ÖZDEMİR, Emin. (2002). Yazınsal Türler. Ankara: Bilgi Yayınevi. SEVER, Sedat. (2003). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.ŞİRİN, Mustafa Ruhi. (Yayına hazırlayan) (2000). 99 Soruda Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Çocuk Yayınları Vakfı.TEZCAN, Mahmut (1974). Türklerle İlgili Stereotipler (Kalıp Yargılar) ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.TİMUÇİN, Afşar. (2006). Estetik. İstanbul: Bulut Yayınları.YAVLAL, Nermin (edt). (2014). “Etik Çocuk: Değerler Eğitimi İçin Bir Kılavuz Denemesi” İstanbul: Uluslararası Şeffaflık Derneği.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hanife Nâlan Genç

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 2 Ağustos 2018
Kabul Tarihi 8 Şubat 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Genç, H. N. (2019). Çocuk yazını ürünü "Mor Dinazor Kıvılcım" serisinde değerler eğitimi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 7(1), 25-36. https://doi.org/10.35233/oyea.450332


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.