Görüntü Sunumu
BibTex RIS Kaynak Göster

RUM ARCHITECTS AND THEIR DOMED GREEK ORTHODOX CHURCHES THAT MARKED THE CHANGE IN THE PHYSICAL FEATURES OF ISTANBUL

Yıl 2022, Sayı: 1, 57 - 76, 28.03.2022

Öz

İstanbul, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda ve farklı kültür ve inançların bıraktığı izler olan mimari eserleri ile kozmopolit bir kimliğe sahiptir. İstanbul’un fethi sonrasında düzenlenen Gayrimüslim Nizamnamesi ile Hıristiyan ve Yahudi toplulukların dini hayatlarını serbest şekilde yaşamaları bildirilmektedir. Mimari faaliyetleri ise belirlenen kurallar dâhilinde devam ederken yine bu kurallar dâhilinde kubbe inşası ve kubbenin kurşunla kaplanması yasaklanmıştır. 1839 Tanzimat Fermanı ile gayrimüslim Osmanlılara Müslümanlarla eşithaklar tanınmış, 1856 Islahat Fermanı ile de somut adımlar atılmıştır. Bu dönemde yeni kilise ve kubbe inşasına verilen izinle İstanbul’da kubbeli kiliseler yapılmaya başlamıştır.

RUM ARCHITECTS AND THEIR DOMED GREEK ORTHODOX CHURCHES THAT MARKED THE CHANGE IN THE PHYSICAL FEATURES OF ISTANBUL

Yıl 2022, Sayı: 1, 57 - 76, 28.03.2022

Öz

İstanbul, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda ve farklı kültür ve inançların bıraktığı izler olan mimari eserleri ile kozmopolit bir kimliğe sahiptir. İstanbul’un fethi sonrasında düzenlenen Gayrimüslim Nizamnamesi ile Hıristiyan ve Yahudi toplulukların dini hayatlarını serbest şekilde yaşamaları bildirilmektedir. Mimari faaliyetleri ise belirlenen kurallar dâhilinde devam ederken yine bu kurallar dâhilinde kubbe inşası ve kubbenin kurşunla kaplanması yasaklanmıştır. 1839 Tanzimat Fermanı ile gayrimüslim Osmanlılara Müslümanlarla eşit haklar tanınmış, 1856 Islahat Fermanı ile de somut adımlar atılmıştır. Bu dönemde yeni kilise ve kubbe inşasına verilen izinle İstanbul’da kubbeli kiliseler yapılmaya başlamıştır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Evangelia Aleksandru Şarlak Bu kişi benim 0000-0003-0488-2648

Yayımlanma Tarihi 28 Mart 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şarlak, E. A. (2022). RUM ARCHITECTS AND THEIR DOMED GREEK ORTHODOX CHURCHES THAT MARKED THE CHANGE IN THE PHYSICAL FEATURES OF ISTANBUL. Palmet Dergisi(1), 57-76.