Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sivas – Ulaş - Acıyurt Village Rooms

Yıl 2024, Sayı: 5, 54 - 72, 29.03.2024

Öz

In this study, the village rooms identified in the Acıyurt village of Ulaş district, located approximately 42 km south of Sivas, were examined. Three village rooms were identified in the village located 25 km south of the district. Turkish period structures belonging to Ulaş district had the opportunity to be introduced in various publications(Öz, 2022: 234-237; Yazar & Çelemoğlu, 2020: 635-677; Karabulut Ay, 2020: 45-267 ). However, upon examination, it was determined that the village chambers in Acıyurt village of Ulaş district were not included in the scope of any study carried out so far. For this reason, it is aimed to record the village rooms, one of which is out of use and two of which are still in use, through photographs and drawings and to introduce them to the world of Art History science. Village rooms, which are an important architectural reflection of Turkish folk culture, appear as architectural elements that have lost their functions and are about to disappear in many regions. In this study, it is aimed to evaluate the Acıyurt Village Chambers, which are still standing today, from an architectural perspective, to determine their place in Turkish Folk Architecture and to give information about the importance of village chambers in Turkish culture.

Kaynakça

  • Anadolu’da kırsal mimarlık, Çekül Vakfı Tarihi Kentler Birliği, 2012.
  • Bağbaşı, T. (2024). Yozgat Esenli Köyü köy odalarının sanatsal ve sosyokültürel işlevleriyle incelenmesi, 26. Orta çağ ve Türk dönemi kazıları ve sanat tarihi araştırmaları kitabı, Ankara, 1727-1812.
  • Bağbaşı, T. & Sağıroğlu Arslan, a. (2022). “Yozgat Çayıralan ilçesi Yukarıyahyasaray Köyü köy odaları, 22. Orta çağ ve Türk dönemi kazıları ve sanat tarihi araştırmaları kitabı, Konya, 1033-1058.

Sivas - Ulaş - Acıyurt Köy Odaları

Yıl 2024, Sayı: 5, 54 - 72, 29.03.2024

Öz

Bu çalışmada Sivas’ın yaklaşık 42 km güneyinde yer alan Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt köyünde tespit edilen köy odaları incelenmiştir. İlçenin 25 km güneyinde konumlanan köy içerisinde üç adet köy odası tespit edilmiştir. Ulaş ilçesine ait Türk devri yapıları çeşitli yayınlarda tanıtılma imkânı bulmuştur (Öz, 2022: 234-237; Yazar & Çelemoğlu, 2020: 635-677; Karabulut Ay, 2020: 45-267 ). Ancak yapılan incelemeler doğrultusunda Ulaş ilçesi Acıyurt köyünde yer alan köy odalarının bu zamana kadar yapılan herhangi bir çalışmanın kapsamı dahiline alınmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple biri kullanım dışı kalmış, ikisi kullanıma devam eden köy odalarını fotoğraf ve çizimler vasıtasıyla kayıt altına almak ve Sanat Tarihi bilim dünyasına tanıtmak amaçlanmıştır. Türk halk kültürünün önemli birer mimari yansıması olan köy odaları birçok bölgede işlevlerini yitirip yok olmaya yüz tutmuş mimari unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada bugün hâlen ayakta olan Acıyurt Köy Odalarının mimari açıdan değerlendirilerek Türk Halk Mimarisi içerisindeki yerlerinin tespit edilmesi ve köy odalarının Türk kültüründe yer edindiği önemleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.

Kaynakça

  • Anadolu’da kırsal mimarlık, Çekül Vakfı Tarihi Kentler Birliği, 2012.
  • Bağbaşı, T. (2024). Yozgat Esenli Köyü köy odalarının sanatsal ve sosyokültürel işlevleriyle incelenmesi, 26. Orta çağ ve Türk dönemi kazıları ve sanat tarihi araştırmaları kitabı, Ankara, 1727-1812.
  • Bağbaşı, T. & Sağıroğlu Arslan, a. (2022). “Yozgat Çayıralan ilçesi Yukarıyahyasaray Köyü köy odaları, 22. Orta çağ ve Türk dönemi kazıları ve sanat tarihi araştırmaları kitabı, Konya, 1033-1058.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kültürel ve Doğal Miras
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Esra Gündoğan Baldık

Yayımlanma Tarihi 29 Mart 2024
Gönderilme Tarihi 25 Şubat 2024
Kabul Tarihi 29 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Gündoğan Baldık, E. (2024). Sivas - Ulaş - Acıyurt Köy Odaları. Palmet Dergisi(5), 54-72.