Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Anatolian Seljuk Hospitals and Divriği Example

Yıl 2024, Sayı: 5, 73 - 89, 29.03.2024

Öz

The Anatolian Seljuk State in the period 1078-1308 was very rich in cultural life and building activities. Some of the remained architectural buildings include hospitals which are understood as healing centres of the Middle Age period. The architectural and acoustic characteristics of the hospitals revealed the specificity of design suitable for healing purposes with the emphasis Divriği hospital and on the makam’s produced sound events and dependency on the Turkish traditional concept of a healing. In this text the short introduction of the formation of Anatolian Seljuk State is given, and the overview and comparison of four hospitals that were part of the research. The results of the acoustic analysis conducted on the Divriği hospital is one representative sample of such architectural concept.

Kaynakça

  • Artuk, I. & Artuk, C. (1971). Istanbul Arkeoloji Müzeleri, Teşhirdeki İslami Sikkeler Kataloğu I [Istanbul Archaeological Museums, Islamic coins on display catalog I]. Istanbul: TC Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Aslanapa, O. (1984). Türk sanatı [Turkish art]. II. Kervan Yayınları.
  • Bayat, A. H. (2006). Sivas Darüşşifası’nın bilinen ve bilinmeyen kitabeleri. Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyum Bildirileri 29 Eylül- 01 Ekim 2005 (pp. 351- 65). Sivas: Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.

Anadolu Selçuklu Hastaneleri ve Divriği Örneği

Yıl 2024, Sayı: 5, 73 - 89, 29.03.2024

Öz

Anadolu Selçuklu Devleti 1078-1308 döneminde kültürel yaşam ve imar faaliyetleri açısından oldukça zengindir. Günümüze gelebilen mimari örneklerden bazıları, Orta Çağın şifa merkezleri olan hastaneleri de içermektedir. Hastanelerin mimari ve akustik özellikleri, makamların ürettiği seslerin vurgulandığı ve geleneksel şifa anlayışına bağlı kalarak şifa amacına uygun tasarım özgünlüğüne sahip olduklarını göstermektedir. Bu metinde, Anadolu Selçuklu Devleti'nin oluşumu ve yöneticileri hakkında kısa bilgiler verilmekte ve incelemeye dahil edilen çeşitli hastaneler hakkında genel bilgileri verilmiştir. Özellikle Divriği Darüşşifası’nda yapılan akustik analiz sonucu, bu mimari konseptin temsili örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Kaynakça

  • Artuk, I. & Artuk, C. (1971). Istanbul Arkeoloji Müzeleri, Teşhirdeki İslami Sikkeler Kataloğu I [Istanbul Archaeological Museums, Islamic coins on display catalog I]. Istanbul: TC Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Aslanapa, O. (1984). Türk sanatı [Turkish art]. II. Kervan Yayınları.
  • Bayat, A. H. (2006). Sivas Darüşşifası’nın bilinen ve bilinmeyen kitabeleri. Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyum Bildirileri 29 Eylül- 01 Ekim 2005 (pp. 351- 65). Sivas: Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mimarlık Tarihi, Sanat Tarihi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ivana Mıhaljınec 0000-0003-2367-5185

Erdal Eser

Yayımlanma Tarihi 29 Mart 2024
Gönderilme Tarihi 25 Mart 2024
Kabul Tarihi 29 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Mıhaljınec, I., & Eser, E. (2024). Anatolian Seljuk Hospitals and Divriği Example. Palmet Dergisi(5), 73-89.