Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 223 - 227 2018-09-01

MARKA TERCİHLERİNDE ETNOSENTRİZMİN ETKİSİ
ETNOCENTRISIM EFFECT IN BRAND PREFERENCES

Mehmet Oney [1] , Mustafa Halid Karaarslan [2]


Amaç- Günümüzde küreselleşmeyle beraber ürün çeşitliliği artmıştır. Buna ek olarak tüketim alışkanlıkları da değişmiştir. Tüketiciler, satın alma karar sürecinde birçok faktörden etkilenebilmektedir. Bu çalışmada tüketicilerin marka tercihlerinde ve markaların fonksiyonel ve sembolik özellikleri üzerinde etnosentrizmin etkisi incelenmiştir.

Yöntem- Veriler Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi 403 lisans öğrencisinden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırmaya katılan kişiler kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmış ki kare analizi ve iki yönlü ANOVA yapılmıştır.

Bulgular- Giysi, çikolata ve beyaz eşya sektöründe yerli ve yabancı marka seçiminde etnosentrik ifadenin etkisine bakılmıştır.

Sonuç- Etnosentrik ifade giysi sektöründe seçimleri etkilerken diğer iki sektörde marka seçimini etkilememiştir. Etnosentrik ifade markaların fonksiyonel ve sembolik özelliklerinin algılanmasını etkilememiştir.

Purpose- Today, product diversity has increased with globalization. In addition, consumption habits have also changed. Consumers can be affected by many factors in the procurement decision process. In this study, ethnocentrism effect on consumers' brand preferences and functional and symbolic properties of brands are investigated.

Methodology- The data were obtained from 403 undergraduate students of Karabük University Business Administration by survey method. The persons involved in the survey were determined by conveniencesampling method. In the analysis of the data, SPSS program was used and Chi-Square analysis and bi-directional ANOVA were performed.

Findings- The effect of ethnocentric expression in the selection of local and foreign brands in clothing, chocolate and white goods sector is examined.

Conclusion- While ethnocentric expression influenced choices in the clothing sector, the other two sectors did not affect brand choice. Ethnocentric expression has not affected the perception of functional and symbolic properties of brands.

 • Aktuğlu, I. K., Temel, A. (2006). Tüketiciler markaları nasıl tercih ediyor?. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.15, p.43-59. Akın, E., Uygun, M. (2012). Markaların işlevsel sembolik ve deneyimsel yararlarına ilişkin tüketici değerlendirmelerinin incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.5, p.107-122.
 • Allen, M. W., Ng, S. H. (1999). The direct and indirect influences in human values on product ownership. Journal of Economic Psychology, no.20, p.5-39.
 • Aysuna, C. (2006). Tüketici etnosentrizmi etkisini ölçmede cetscale ölçeği ve Türkiye uygulaması. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Dursun, İ., Alnıaçık, Ü., Kabadayı, E. T. (2013). Tüketici karar verme tarzları ölçeği: yapısı ve boyutları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.9, no.9, p.293-304.
 • Herche, J. (1992). A note on the predictive validity of the cet scale. Journal of the Academy of Marketing Science, vol.20, no.3, p.261-264.
 • Kutluğ, B. (2015). Marka kimliği nedir?. 23.12.2017, Https://Bilgekutlug.Wordpress.Com/Tag/Fonksiyonel-Fayda/
 • Luque-Martinez, T., Ibanez-Zapata, J. A., Del Barrio-Garcia, S. (2000). Consumer ethnocentrism measurement - an assessment of the reliability and validity of thec etscale in Spain, European Journal of Marketing, vol.34, no.11-12, p.1353-1374.
 • Sharma, S., Shimp, T., Shin, J. (1995). Consumer ethnocentrism: a test of antecedents and moderators. Journal of the Academy of Marketing Science, vol.23, no.1, p.26-37.
 • Shimp, T.A., Sharma, S. (1987). Consumer ethnocentrism: construction and validation of the cetscale. Journal of Marketing Research, vol.24, no.3, p.280-289.
 • Sirgy, J. M. (1986). Self-concept in consumer behavior: a critical review. Journal of Consumer Researh, vol.9, no.3, p.287-301.
 • Vazquez, R., Belen Del Rio, A., Iglesias, V. (2002). Consumer-based brand equity: development and validation of a measurement instrument. Journal of Marketing Management, vol.18, no.1-2, p.27-48.
 • Capital (2016). Türkiye’nin en büyük 500 şirketi. Erişim Tarihi: 20.12.2017, https://www.Capital.Com.Tr/Listeler/Capital-500.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4513-2870
Yazar: Mehmet Oney (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0003-2130-5076
Yazar: Mustafa Halid Karaarslan

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { pap458938, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {223 - 227}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.885}, title = {MARKA TERCİHLERİNDE ETNOSENTRİZMİN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Oney, Mehmet and Karaarslan, Mustafa Halid} }
APA Oney, M , Karaarslan, M . (2018). MARKA TERCİHLERİNDE ETNOSENTRİZMİN ETKİSİ. PressAcademia Procedia , 7 (1) , 223-227 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.885
MLA Oney, M , Karaarslan, M . "MARKA TERCİHLERİNDE ETNOSENTRİZMİN ETKİSİ". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 223-227 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pap/issue/39064/458938>
Chicago Oney, M , Karaarslan, M . "MARKA TERCİHLERİNDE ETNOSENTRİZMİN ETKİSİ". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 223-227
RIS TY - JOUR T1 - MARKA TERCİHLERİNDE ETNOSENTRİZMİN ETKİSİ AU - Mehmet Oney , Mustafa Halid Karaarslan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.885 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.885 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 223 EP - 227 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.885 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.885 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia MARKA TERCİHLERİNDE ETNOSENTRİZMİN ETKİSİ %A Mehmet Oney , Mustafa Halid Karaarslan %T MARKA TERCİHLERİNDE ETNOSENTRİZMİN ETKİSİ %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.885 %U 10.17261/Pressacademia.2018.885
ISNAD Oney, Mehmet , Karaarslan, Mustafa Halid . "MARKA TERCİHLERİNDE ETNOSENTRİZMİN ETKİSİ". PressAcademia Procedia 7 / 1 (Eylül 2018): 223-227 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.885
AMA Oney M , Karaarslan M . MARKA TERCİHLERİNDE ETNOSENTRİZMİN ETKİSİ. PAP. 2018; 7(1): 223-227.
Vancouver Oney M , Karaarslan M . MARKA TERCİHLERİNDE ETNOSENTRİZMİN ETKİSİ. PressAcademia Procedia. 2018; 7(1): 227-223.