Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 352 - 355 2018-09-01

ODEABANK’TA MERKEZİ HİZMET PROJESİ: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
CENTRAL SERVICE PROJECT AT ODEABANK: A CASE STUDY EXAMPLE

Hakan KARAYEL [1] , Aykut Hamir TURAN [2]


Amaç- Bu araştırmanın konusu finans sektöründe faaliyet göstermekte olan Odeabank (Banka) bünyesinde yapılan bir bilgi teknolojileri

projesinin işletme açısından ve bilgi teknolojileri açısından uyumunu incelemektedir

Yöntem- Bu çalışmanın ilgili her birim tarafından takip edilip katkı yapılabilmesi için banka içerisindeki sorumlu bölümlerin çalışanlarından,

dört bölümü kapsayacak şekilde bir çalışma grubu kurulmuştur.

Bulgular- Yeni Faks Portal uygulaması ile işlem başına 157 saniye kazanç sağlandığı ve aylık 15.000 adet işlemde bu faydanın 4.8 adet

personelin zamanına denk geldiği görülmüştür.

Sonuç- Merkezi Hizmet Projesinin ana amaçları Banka Operasyon Bölümünün manuel işlemlerden arındırmak, süreçleri daha hızlı hale

getirmek, manuel işlemlerde karşılaşılan hataları azaltmak ve hızlı işlem yaparak müşteri memnuniyetini arttırmaktır.

Purpose- The subject of this research is the study of the compatibility of information technology projects in Odeabank, which is operating

in finance sector, in terms of business and information technology. It is called Central Service Project.

Methodology- In order to monitor the work and secure the contribution of the relevant departments, a working group has been

established to cover the four departments of the bank.

Findings- With the new Fax Portal application, we observed that 157 seconds have been saved per transaction and that this benefit has

reached the free time of 4.8 personnel in 15.000 transactions per month.

Conclusion- The main objectives of the Central Service Project are to remove manual operations from the Bank Operations Department, to

make processes faster, to reduce mistakes in manual operations, and to increase customer satisfaction by performing quick transactions.

  • Behan, K., Holmes. D. (1990). Understanding information technology. Printice Hall, 2nd ed. NY, 1990, s.1’den aktaran BENSGHIR, A.g.e., s.39. s.1.
  • Williams, A. (1982). The history of technology-the twentieth century C. 1900-1950, Part II, 1982, s.1192.
  • Strassmann, P. (1998). What is alignment? Alignment is the delivery of the required results. Accessed on 08 21, 2012 at http://www.strassmann.com/pubs/alignment/
  • Henderson, J. C., Venkatraman, N. (1993). Strategic alignment: leveraging information technology for transforming organizations. IBM System Journal Vol 32, 472-484.
  • Henderson, J., Venkatraman, N. (1989). Strategic alignment: a framework for strategic information technology management. ss.22-23-24, s.27.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6160-7541
Yazar: Hakan KARAYEL (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0002-8855-4643
Yazar: Aykut Hamir TURAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { pap459514, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {352 - 355}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.914}, title = {ODEABANK’TA MERKEZİ HİZMET PROJESİ: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {KARAYEL, Hakan and TURAN, Aykut Hamir} }
APA KARAYEL, H , TURAN, A . (2018). ODEABANK’TA MERKEZİ HİZMET PROJESİ: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI. PressAcademia Procedia , 7 (1) , 352-355 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.914
MLA KARAYEL, H , TURAN, A . "ODEABANK’TA MERKEZİ HİZMET PROJESİ: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 352-355 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pap/issue/39064/459514>
Chicago KARAYEL, H , TURAN, A . "ODEABANK’TA MERKEZİ HİZMET PROJESİ: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 352-355
RIS TY - JOUR T1 - ODEABANK’TA MERKEZİ HİZMET PROJESİ: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI AU - Hakan KARAYEL , Aykut Hamir TURAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.914 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.914 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 352 EP - 355 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.914 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.914 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia ODEABANK’TA MERKEZİ HİZMET PROJESİ: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI %A Hakan KARAYEL , Aykut Hamir TURAN %T ODEABANK’TA MERKEZİ HİZMET PROJESİ: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.914 %U 10.17261/Pressacademia.2018.914
ISNAD KARAYEL, Hakan , TURAN, Aykut Hamir . "ODEABANK’TA MERKEZİ HİZMET PROJESİ: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI". PressAcademia Procedia 7 / 1 (Eylül 2018): 352-355 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.914
AMA KARAYEL H , TURAN A . ODEABANK’TA MERKEZİ HİZMET PROJESİ: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI. PAP. 2018; 7(1): 352-355.
Vancouver KARAYEL H , TURAN A . ODEABANK’TA MERKEZİ HİZMET PROJESİ: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI. PressAcademia Procedia. 2018; 7(1): 355-352.