Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 359 - 361 2018-09-01

4PL ŞİRKETLERDE TEDARİK ZİNCİRİ ESNEKLİĞİ: DHL VAKASI
SUPPLY CHAIN RESILIENCE IN 4PL COMPANIES: DHL CASE

Osman Ayan [1] , Melis Gizem Ozturk [2] , Ahmet Murat Koseoglu [3] , Murat Colak [4]


Amaç- Zamanlamanın özellikle önemli olduğu lojistik gibi sektörlerde esneklik kavramı ayrıca bir önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, esnekliğin 4PL şirketleri üzerinde olan etkileri DHL vakası ile incelenmiştir.

Yöntem- Esnekliğe yönelik özel uygulamaları olan bir firma ile yapılan vaka çalışması sonucunda veriler toplanmıştır.

Bulgular- Esnekliğe yönelik özel uyarı uygulamaları ile esnekliği arttırmayı amaçlayan lojistik firmaları müşteri memnuniyetini arttırarak yeni ve daha güçlü müşteri tabanı oluşturabilmektedir.

Sonuç- Esnekliğe yönelik sistemler zaman odaklı endüstriler ve bu endüstrilerin tedarik zincirlerini yöneten 4PL şirketleri için bir zorunluluktur. Tedarik zinciri esnekliğini arttırarak 4PL şirketleri müşterileri için katma değer yaratmaktadır.

Purpose- Resilience as a concept is especially crucial for logistics companies because they are more time sensitive than other industries. In this study, how resilience measures affect 4PL companies examined through DHL case.

Methodology- A company that uses unique resilience warning system is examined through in-depth interviews.

Findings- By using unique warning system that aims to increase resilience in logistics activities are improving customer satisfaction and creates a more valuable customer base for 4PL companies.

Conclusion- Resilience systems are essential for time-sensitive industries and for 4PL companies that are managing supply chain activities for these type of industries. By improving resilience, 4PL companies create value for the companies.

 • Acar, Z., Köseoğlu, M. (2014). Lojistik yaklaşımıyla tedarik zinciri yönetimi. Nobel Yayıncılık, 1.Basım, Ankara.
 • Aven, T. (2011). On some recent definitions and analysis frameworks for risk, vulnerability, and resilience, the risk analysis. An International Journal, 31(4):515-522.
 • Babacan, M. (2003). Lojistik sektörünün ülkemizdeki gelişimi ve rekabet vizyonu, Ege Akademik Bakış, s: 8-15.
 • Bayraktutan, Y., Özbilgin, M. (2015). Lojistik maliyetler ve lojistik performans ölçüleri. Maliye Araştırmaları Dergisi, C:1, S:2.
 • Başkol, M. (2010). Lojistik ve lojistik yönetimi. Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, C:1, S:2.
 • Çancı, M., Erdal, M. (2003). Lojistik yönetimi. Erler Matbaacılık San. Ve Tic. A.Ş., 1.Baskı, İstanbul.
 • Gravier, M., Farris, M. (2008). An analysis of logistics pedagogical literature: past and future trends in curriculum, content, and pedagogy. The International Journal of Logistics Management, S: 19(2): 234-235.
 • Kunreuther, H. (2006). Risk and reaction. Harvard International Review, 28(3): 37-42.
 • Mucuk, İ. (2003). Modern işletmecilik. Türkmen Kitabevi, 14.Baskı, İstanbul.
 • Orhan, O. Z. (2003). Dünyada ve Türkiye’de lojistik sektörünün gelişimi. İstanbul, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2003-39.
 • Pettit, T. J., Croxton, K. L., Fiksel, J. (2013). Ensuring supply chain resilience: development and implementation of an assessment tool. Journal of Business Logistics, 2013, 34(1):46–76
 • Remigio, H. C. (2012). Modelling resilience in supply chain. Universidade Nova de Lisboa. Fen ve Teknoloji Fakültesi Endüstri Mühendisliği Doktora Tezi (Yayınlanmış).
 • Seager, T. P. (2011) Lessons in risk‐versus resilience‐based design and management. Integrated Environmental Assessment and Management, 7(3):396–399.
 • Sheffi, Y. (2005). The resilient enterprise: overcoming vulnerability for competitive advantage. The MIT Press, Massachusetts.
 • Yıldırım, S. (2009). İşletmelerde tedarik zinciri yönetimi ve toplam kalite yönetimi ilişkisi. SDÜ Vizyoner Dergisi, C:1, S:1, ss: 175-191.
 • Zhu, X., Cheng, G. (2011). Review of research on resilience supply chain (translation by authors). China Business and Market, 3:43-47.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4595-0902
Yazar: Osman Ayan (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0001-7927-8467
Yazar: Melis Gizem Ozturk

Orcid: 0000-0002-0656-2798
Yazar: Ahmet Murat Koseoglu

Orcid: 0000-0002-6135-1694
Yazar: Murat Colak

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { pap459516, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {359 - 361}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.916}, title = {4PL ŞİRKETLERDE TEDARİK ZİNCİRİ ESNEKLİĞİ: DHL VAKASI}, key = {cite}, author = {Ayan, Osman and Ozturk, Melis Gizem and Koseoglu, Ahmet Murat and Colak, Murat} }
APA Ayan, O , Ozturk, M , Koseoglu, A , Colak, M . (2018). 4PL ŞİRKETLERDE TEDARİK ZİNCİRİ ESNEKLİĞİ: DHL VAKASI. PressAcademia Procedia , 7 (1) , 359-361 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.916
MLA Ayan, O , Ozturk, M , Koseoglu, A , Colak, M . "4PL ŞİRKETLERDE TEDARİK ZİNCİRİ ESNEKLİĞİ: DHL VAKASI". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 359-361 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pap/issue/39064/459516>
Chicago Ayan, O , Ozturk, M , Koseoglu, A , Colak, M . "4PL ŞİRKETLERDE TEDARİK ZİNCİRİ ESNEKLİĞİ: DHL VAKASI". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 359-361
RIS TY - JOUR T1 - 4PL ŞİRKETLERDE TEDARİK ZİNCİRİ ESNEKLİĞİ: DHL VAKASI AU - Osman Ayan , Melis Gizem Ozturk , Ahmet Murat Koseoglu , Murat Colak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.916 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.916 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 359 EP - 361 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.916 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.916 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia 4PL ŞİRKETLERDE TEDARİK ZİNCİRİ ESNEKLİĞİ: DHL VAKASI %A Osman Ayan , Melis Gizem Ozturk , Ahmet Murat Koseoglu , Murat Colak %T 4PL ŞİRKETLERDE TEDARİK ZİNCİRİ ESNEKLİĞİ: DHL VAKASI %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.916 %U 10.17261/Pressacademia.2018.916
ISNAD Ayan, Osman , Ozturk, Melis Gizem , Koseoglu, Ahmet Murat , Colak, Murat . "4PL ŞİRKETLERDE TEDARİK ZİNCİRİ ESNEKLİĞİ: DHL VAKASI". PressAcademia Procedia 7 / 1 (Eylül 2018): 359-361 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.916
AMA Ayan O , Ozturk M , Koseoglu A , Colak M . 4PL ŞİRKETLERDE TEDARİK ZİNCİRİ ESNEKLİĞİ: DHL VAKASI. PAP. 2018; 7(1): 359-361.
Vancouver Ayan O , Ozturk M , Koseoglu A , Colak M . 4PL ŞİRKETLERDE TEDARİK ZİNCİRİ ESNEKLİĞİ: DHL VAKASI. PressAcademia Procedia. 2018; 7(1): 361-359.