Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SOCIAL MEDIA AND PERCEPTION MANAGEMENT : SOCIAL MEDIA DISINFORMATION IN THE UK’S BREXIT PROCESS

Yıl 2019, Cilt: 15 Sayı: 1, 1 - 16, 27.03.2019

Öz

New media technologies differ from traditional media in many ways and form their own language. Combining image, sound and text in a single-screen, single-technological system, it offers a multimedia platform that can easily be changed and distorted. Nowadays, there is a positive and negative aspect of the information flow. With the fast flow of information, the information-bombarded individual is now the subject of uninformed, immature, unclear, imitating, misleading and manipulative news. The article focuses on the results of such news and visuals that the British were exposed to during the Brexit process.

Kaynakça

 • Akdoğan, E. ve Atalay, M. .(2017). Avrupa Birliği’ni Değişime Zorlayan Güç: Göç, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.22, Kayfor15 Özel Sayısı, s.2371-2390
 • Aran, B. (2017). Brexit ve Küresel Ticarete Yansımaları, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ticaret Çalışmaları Merkezi
 • Aras İ. ve Günar A. (2017). Dünya Politikasında Kriz Ve Değişim- Brexıt’in Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine Etkileri
 • Ataç, E. (2017). Referandumdan Bugüne: Birleşik Krallık İç Siyasetindeki Tartışmaların Gölgesinde Başlayan Brexit Süreci, İKV Değerlendirme Notu, İktisadi Kalkınma Vakfı
 • Ayaz, E. (2017). Brexit Avrupa Birliği'nin Sonu mu? Brexit’in Birleşik Krallık ile Avrupa Siyaseti Açısından Sonuçları, Yakın Doğu Enstitüsü, Yakın Doğu Enstitüsü Raporları No: 05
 • Durusoy, S. ve Beyhan Z. (2017). 2015 Sonrası Küreselleşmede Yörünge Değişimi: Brexit ve Donald Trump Örneği, Türkiye Ekonomi Kurumu, Uluslararası Ekonomi Dergisi S.1-15
 • Erkan, G.,ve Ayhan, A. (2018). Siyasal İletişimde Dezenformasyon ve Sosyal Medya Bir Doğrulama Platformu Olarak Teyit Org. Akdeniz İletişim, 202–223.
 • Eşigül A. vd. (2017). Bilgiden Algıya: Türkiye’deki Sığınmacı, Göçmen ve Mülteci Algısı Üzerine Bir Çalışma, Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü S. 1-29
 • Hekimler, O. (2017). Brexit Sonrasında Merkezi ve Doğu Avrupa’yı Yeniden Düşünmek, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi C: 25 S. 1 S. 1-27
 • Hopyar, Z. (2016). Avrupa da Göç ve Mülteci Olgusu, Diaspora Araştırmaları Merkezi Temmuz Raporu S.1-8 Kolukırık, S. “Mülteci ve Sığınmacı Olgusunun Medyadaki Görünümü Medya Politiği Üzerine Bir Değerlendirme,” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 1–20, 2008.
 • Kılıç, H. Brexıt’i Anlamak: Ulusal Kimlik ve Avrupa Kimliği Arasında Birleşik Krallık, VIII. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi, 28-29 Kasım 2016, Bursa Türkiye, S.655 – 681
 • Martin, N. (2017). Türkiye, Avrupa Birliği ve Brexit, Brexit – Elveda Avrupa İngiltere’nin AB’den Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye‐AB İlişkilerinde Fırsatlar ve Tehditler, Siyasal Kitabevi, Ankara
 • Şemşit, S. (2018). Avrupa Birliği Politikaları Bağlamında Uluslararası Göç Olgusu ve Türleri Kavramsal Bakış. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 269–289.
 • Ünal, R. ve Taylan, A. (2017). Sağlık İletişiminde Yalan Haber Yanlış Enformasyon Sorunu Ve Doğrulama Platformları. Atatürk İletişim Dergisi, (14), 81–100.
 • Wardle, C. (2017). Fake news. It’s complicated. First Draft, ss. 1–11. https:// firstdraftnews.com
 • Yoloğlu, N. (2017). Küresel Medya ve İletişim Anlayışında Aktüel Enformasyondan Dezenformasyona Yöneliş. Middle Black Sea Journal of Communication Studies, 2(1), 8–15.
 • İnternethttps://www.theguardian.com/politics/reality-check/2016/may/23/does-the-eu-really-cost-the-uk-350m-a-week
 • https://www.thetimes.co.uk/article/fake-news-is-a-bigger-threat-than-brexit-nnb07zjxn
 • https://www.bbc.com/news/magazine-36619342
 • https://eu-rope.ideasoneurope.eu/2017/11/14/fake-news-caused-brexit/
 • https://www.bbc.com/news/uk-politics-44966969
 • ttps://www.telegraph.co.uk/technology/2018/10/17/russian-iranian-twitter-trolls-sent-10-million-tweets-fake-news/

SOSYAL MEDYA VE ALGI YÖNETİMİ: İNGİLTERENİN BREXIT SÜRECİNDE SOSYAL MEDYA DEZENFORMASYONU

Yıl 2019, Cilt: 15 Sayı: 1, 1 - 16, 27.03.2019

Öz

eni medya teknolojileri geleneksel medyadan birçok açıdan ayrışmakta ve kendi dilini oluşturmaktadır. Görüntü, ses ve yazıyı tek ekranda, tek teknolojik sistemde birleştirerek multimedya bir platform sunarken kolaylıkla değiştirilip çarpıtılabilen bir özelliği de beraberinde getirmektedir. Günümüzde bilgi akışının baş döndürücü bir şekilde hızlanmasının olumlu olduğu kadar olumsuz yönleri de mevcut. Hızlı bilgi akışı ile birlikte günümüzde enformasyon bombardımanına tutulan birey, teyitsiz, olgunlaşmamış, kaynağı belirsiz, taklitçi, yanıltıcı ve manipülatif haberin muhatabı olmaktadır. Makale İngilizlerin Brexit sürecinde maruz kaldığı bu tip haberlerin ve görsellerin sonuçları üzerinde durmaktadır.

Kaynakça

 • Akdoğan, E. ve Atalay, M. .(2017). Avrupa Birliği’ni Değişime Zorlayan Güç: Göç, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.22, Kayfor15 Özel Sayısı, s.2371-2390
 • Aran, B. (2017). Brexit ve Küresel Ticarete Yansımaları, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ticaret Çalışmaları Merkezi
 • Aras İ. ve Günar A. (2017). Dünya Politikasında Kriz Ve Değişim- Brexıt’in Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine Etkileri
 • Ataç, E. (2017). Referandumdan Bugüne: Birleşik Krallık İç Siyasetindeki Tartışmaların Gölgesinde Başlayan Brexit Süreci, İKV Değerlendirme Notu, İktisadi Kalkınma Vakfı
 • Ayaz, E. (2017). Brexit Avrupa Birliği'nin Sonu mu? Brexit’in Birleşik Krallık ile Avrupa Siyaseti Açısından Sonuçları, Yakın Doğu Enstitüsü, Yakın Doğu Enstitüsü Raporları No: 05
 • Durusoy, S. ve Beyhan Z. (2017). 2015 Sonrası Küreselleşmede Yörünge Değişimi: Brexit ve Donald Trump Örneği, Türkiye Ekonomi Kurumu, Uluslararası Ekonomi Dergisi S.1-15
 • Erkan, G.,ve Ayhan, A. (2018). Siyasal İletişimde Dezenformasyon ve Sosyal Medya Bir Doğrulama Platformu Olarak Teyit Org. Akdeniz İletişim, 202–223.
 • Eşigül A. vd. (2017). Bilgiden Algıya: Türkiye’deki Sığınmacı, Göçmen ve Mülteci Algısı Üzerine Bir Çalışma, Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü S. 1-29
 • Hekimler, O. (2017). Brexit Sonrasında Merkezi ve Doğu Avrupa’yı Yeniden Düşünmek, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi C: 25 S. 1 S. 1-27
 • Hopyar, Z. (2016). Avrupa da Göç ve Mülteci Olgusu, Diaspora Araştırmaları Merkezi Temmuz Raporu S.1-8 Kolukırık, S. “Mülteci ve Sığınmacı Olgusunun Medyadaki Görünümü Medya Politiği Üzerine Bir Değerlendirme,” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 1–20, 2008.
 • Kılıç, H. Brexıt’i Anlamak: Ulusal Kimlik ve Avrupa Kimliği Arasında Birleşik Krallık, VIII. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi, 28-29 Kasım 2016, Bursa Türkiye, S.655 – 681
 • Martin, N. (2017). Türkiye, Avrupa Birliği ve Brexit, Brexit – Elveda Avrupa İngiltere’nin AB’den Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye‐AB İlişkilerinde Fırsatlar ve Tehditler, Siyasal Kitabevi, Ankara
 • Şemşit, S. (2018). Avrupa Birliği Politikaları Bağlamında Uluslararası Göç Olgusu ve Türleri Kavramsal Bakış. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 269–289.
 • Ünal, R. ve Taylan, A. (2017). Sağlık İletişiminde Yalan Haber Yanlış Enformasyon Sorunu Ve Doğrulama Platformları. Atatürk İletişim Dergisi, (14), 81–100.
 • Wardle, C. (2017). Fake news. It’s complicated. First Draft, ss. 1–11. https:// firstdraftnews.com
 • Yoloğlu, N. (2017). Küresel Medya ve İletişim Anlayışında Aktüel Enformasyondan Dezenformasyona Yöneliş. Middle Black Sea Journal of Communication Studies, 2(1), 8–15.
 • İnternethttps://www.theguardian.com/politics/reality-check/2016/may/23/does-the-eu-really-cost-the-uk-350m-a-week
 • https://www.thetimes.co.uk/article/fake-news-is-a-bigger-threat-than-brexit-nnb07zjxn
 • https://www.bbc.com/news/magazine-36619342
 • https://eu-rope.ideasoneurope.eu/2017/11/14/fake-news-caused-brexit/
 • https://www.bbc.com/news/uk-politics-44966969
 • ttps://www.telegraph.co.uk/technology/2018/10/17/russian-iranian-twitter-trolls-sent-10-million-tweets-fake-news/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ersel KİRAZ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7627-998X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 15 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kiraz, E. (2019). SOSYAL MEDYA VE ALGI YÖNETİMİ: İNGİLTERENİN BREXIT SÜRECİNDE SOSYAL MEDYA DEZENFORMASYONU . Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi , 15 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/paradoks/issue/44176/504706