Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt: 15 Sayı: 1, 19 - 34, 27.03.2019

Öz

Kaynakça

 • Alafandi, R., & Rahim, A. A. THE DESTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF ALEPPINE ‘AJAMI ROOMS OF JDAYDEH’S HOUSES.
 • Aslanapa, O. Türk Sanatı. Remzi Kitapevi. İstanbul, 1997.
 • Aydın, F. (2011). Ortadoğu Ülkelerinin Dinsel Yapısı. Middle East Yearbook/Ortadoğu Yıllığı.‏
 • Berktay, Halil ve diğerleri; Türkiye Tarihi 1, Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Cem Yayınevi, İstanbul, 2005.
 • Blair, Sh. (2011), “Islamic Architecture – Abbasid Period, Abbasids, Architecture”, March 12, 2011,
 • Brown, L. C., Imperial Legacy: The Ottoman Imprint in the Balkans and the Middle East, (Çev:Talip Küçükcan), New York: Columbia University Press, 1996.
 • Demirarslan, D. 19. yüzyıl Osmanlı Dini Mimarisinde Duvar Resmi Sanatı: Balkanlardan Kalkandelen Alaca Cami Örneği, Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, / Sayı 80. Kış 2016: 151-181
 • Demir, S. Characterızatıon Of Pıgments Used In The Executıon Of Wall Paıntıngs In Kadıkalesi, Master Of Scıence, İzmir, 2010.
 • Eraslan, Ş. (2011). Roma İmparatorluk Dönemi mozaik sanatında okeanos ve tethys betimlemelerinin tipolojik ve ikonografik açıdan değerlendirilmesi (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).‏
 • Kılıçoğlu, S. (2017). İSLAM SANATINDA GEOMETRİK BEZEMENİN KÖKENİ VE MUKARNAS KUBBE (Yüksek lisans dissertation, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Mackay, E. J. H. (1929). A Sumerian palace and the " A" cemetery at Kish, Mesopotamia. Field Museum Press
 • Ödekan, A. Türkiye Tarihi 1, Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Cem Yay., İst., 2005.
 • Özbek, Y.; Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme (1300- 1453 ), Kültür Bakanlığı Yayınları 423, Ankara, 2002.
 • Yon, M. (2006). The City of Ugarit at Tell Ras Shamra. Eisenbrauns.‏

HALEP GELENEKSEL EVLERİNDE DUVAR SÜSLEMELERİ: GAZALİ EVİ ÖRNEĞİ

Yıl 2019, Cilt: 15 Sayı: 1, 19 - 34, 27.03.2019

Öz

Halep, Suriye ekonomisinin merkezi ve en önemli ikinci şehridir. Aynı zamanda Ortadoğu'nun en önemli şehirlerden biridir. Halep önemli bir tarihe sahip, ayrıca mimari mirası ve süsleme sanatı bakımından önemli ve zengin bir mirasa sahiptir. Halep geleneksel konutları, özellikle dar sokakları ve zengin Osmanlı tarzı evleriyle karakterize edilen Cüdeyde Mahellesinde, ileri düzey mimari duvar süsleme sanatının eşsiz bir örneğidir. 2012 itibariyle, Suriye'deki miras çatışma nedeniyle büyük bir şekilde tahrip olmuştur. Halep'te, eski ve yeni bölgeleri büyük hasarları görmüştür. Geleneksel evlerin çoğunu hasar görmuş ve ahşap dekoretiflerin çoğunu çalınmıştır. Bu çalışmada, özellikle ''Acami'' olarak bilinen çok renkli ahşap oyma motifleriyle zengin ve eşsiz duvar süslemelerine sahip geleneksel Gazali Evi örneğini tartışılacaktır; evin tarihini belgelenacak ve duvarlarında kullanılan süslemeleri tanımlanacaktır. 

Kaynakça

 • Alafandi, R., & Rahim, A. A. THE DESTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF ALEPPINE ‘AJAMI ROOMS OF JDAYDEH’S HOUSES.
 • Aslanapa, O. Türk Sanatı. Remzi Kitapevi. İstanbul, 1997.
 • Aydın, F. (2011). Ortadoğu Ülkelerinin Dinsel Yapısı. Middle East Yearbook/Ortadoğu Yıllığı.‏
 • Berktay, Halil ve diğerleri; Türkiye Tarihi 1, Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Cem Yayınevi, İstanbul, 2005.
 • Blair, Sh. (2011), “Islamic Architecture – Abbasid Period, Abbasids, Architecture”, March 12, 2011,
 • Brown, L. C., Imperial Legacy: The Ottoman Imprint in the Balkans and the Middle East, (Çev:Talip Küçükcan), New York: Columbia University Press, 1996.
 • Demirarslan, D. 19. yüzyıl Osmanlı Dini Mimarisinde Duvar Resmi Sanatı: Balkanlardan Kalkandelen Alaca Cami Örneği, Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, / Sayı 80. Kış 2016: 151-181
 • Demir, S. Characterızatıon Of Pıgments Used In The Executıon Of Wall Paıntıngs In Kadıkalesi, Master Of Scıence, İzmir, 2010.
 • Eraslan, Ş. (2011). Roma İmparatorluk Dönemi mozaik sanatında okeanos ve tethys betimlemelerinin tipolojik ve ikonografik açıdan değerlendirilmesi (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).‏
 • Kılıçoğlu, S. (2017). İSLAM SANATINDA GEOMETRİK BEZEMENİN KÖKENİ VE MUKARNAS KUBBE (Yüksek lisans dissertation, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Mackay, E. J. H. (1929). A Sumerian palace and the " A" cemetery at Kish, Mesopotamia. Field Museum Press
 • Ödekan, A. Türkiye Tarihi 1, Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Cem Yay., İst., 2005.
 • Özbek, Y.; Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme (1300- 1453 ), Kültür Bakanlığı Yayınları 423, Ankara, 2002.
 • Yon, M. (2006). The City of Ugarit at Tell Ras Shamra. Eisenbrauns.‏

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Büşra ACAM
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-3845-406X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 15 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Acam, B. (2019). HALEP GELENEKSEL EVLERİNDE DUVAR SÜSLEMELERİ: GAZALİ EVİ ÖRNEĞİ . Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi , 15 (1) , 19-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/paradoks/issue/44176/511157