Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KRİZİN ÇOCUKLARI: ZOOMER KUŞAĞI

Yıl 2022, Cilt 18, Sayı 2, 91 - 103, 28.12.2022

Öz

Değişimin hızlı ve küresel olduğu dünyamızda, değişen sadece ekonomi, siyaset, teknoloji ve kültürler değildir. Yaşanan değişimlere bağlı olarak insanlık da bir değişim süreci yaşamaktadır. İnsanın yaratılışı gereği çıkarları, amaçları, duyguları ve ihtiyaçları da zamanla değişim göstermektedir. Günümüzdeki tüm siyasi, ekonomik, kültürel ve teknolojik değişimleri karışık bir biçimde yaşayan, göğüsleyen kuşak olan “Z Kuşağı”, “Z Nesli” ya da “Zoomerler” olarak adlandırılan gençlik kitlesinde görmekteyiz. Zoomerlerin düşünceleri, hissettikleri ve deneyimleri dışında onların pek de işlenmeyen yönlerini ele almak ve onlara farklı bir pencereden bakabilmek bu çalışmanın temel amacıdır. Gençlere bakışın hiç değişmediği bundan 2361 yıl öncesinde bile M.Ö. 350 yılında Aristoteles’in; “Bugünlerde gençler kontrolden çıkmış durumda. Kaba bir şekilde yemek yiyorlar, yetişkinlere karşı saygısızlar, ebeveynlerine karşı çıkıyorlar ve öğretmenlerini sinirlendiriyorlar...” söylemi üzerinden halen gençlerin aynı yargılanmalara maruz kalması onları anlamadaki en büyük eksikliğimiz olarak görülmelidir. 1996 ile 2015 yılları arasında doğan Zoomerler artık ekonomik şoklar ve büyük durgunluklar ile çevrili yaşamlarının yanında sağlık açısından da bir kriz yaşayacak. Bu çalışmanın amacı ekonomik, politik ve sağlıkta ortaya çıkan bu üçlü krizi aşamadan iklim kriziyle karşı karşıya kalan Z Kuşağına alışılmışın dışında farklı bir deneyimle yaklaşmanın politikalarını ortaya koymaktır.

Kaynakça

 • Arslan, Y. (2020), Doğru Bir Politika Üretemezsek Z Kuşağı Kayıp Bir Kuşak Olacak, http://www.lacivertdergi.com/dosya/2020/09/28/dogru-bir-politika-uretmezsek-z-kusagi-kayip-kusak-olacak, (Erişim tarihi: 21.12.2020).
 • Aksoy, A. Deniz, (2022), İklim Kriziyle Mücadelede Neden Z Kuşağını Örnek Almalıyız?, (2022), https://ekoiq.com/2022/02/iklim-kriziyle-mu%CC%88cadelede-neden-z-kusagini-ornek-almaliyiz/, (Erişim Tarihi: 26.09.2022).
 • Cynamon B. Z., Fazzari, S. M., & Setterfield, M. (2013), Understanding the great recession. After the Great Recession. New York: Cambridge University Press.
 • Çotuksöken, B. (2020). Çok Krizli Kuşak. Akademi, iş dünyası ve Popüler Kültür Dergisi, 5(1), 97-98.
 • Ergür, G, (2020), “Z Kuşağı Bize Ne Söylüyor?”, http://www.lacivertdergi.com/dosya/2020/10/01/z-kusagi-bize-ne-soyluyor, (Erişim Tarihi: 21.12.2020).
 • Goodwin, M, (2020). Will Gen Z recover from Covid?, https://unherd.com/2020/04/will-gen-z-recover-from-covid/, (Erişim Tarihi: 10.12.2020).
 • Goodwin, M, (2020). Meet the Zoomer Generation,, https://engelsbergideas.com/essays/meet-the-zoomer-generation, (Erişim Tarihi: 10.12.2020).
 • İNDYTÜRK, 2021, Günümüz Popüler Başlıklarından Biri Z Kuşağı, https://www.indyturk.com/node/335011/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/z- ku%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1n%C4%B1-anlamayan-siyaset%C3%A7iler-%C3%B6n%C3%BCm%C3%BCzdeki-se%C3%A7imleri-kazanamayacak, (Erişim Tarihi: 08.10.2021).
 • Küçükbaşoğlu, Z. (2021). Z’nin Siyaseti, İstanbul: Motto Yayınevi
 • Lüküslü, D, (2020). Yaşadıkları En Büyük Sorun Saygı Görememeleri,, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53250029, (Erişim Tarihi: 21.12.2020).
 • METROPOLL, (2021), Türkiye’nin nabzı Temmuz 2021, http://www.metropoll.com.tr/arastirmalar/turkiyenin-nabzi-17 , (Erişim Tarihi: 08.10.2021).
 • Sarıbay A. Yaşar. (2000), “Yirmibirinci Yüzyıla Doğru Global Kapitalizm, Oryantalizm, Yerlicilik”, Global ve Yerel Eksende Türkiye, (der. E. Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay), İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Smith, E, (2020), “Beware ‘confident’ predictions when it comes to Covid-19, https://www.spearswms.com/matthew-goodwin-covid-spears/, (Erişim Tarihi: 17.12.2020).
 • STRATEJİCO, (2021), Z Kuşağı ve Siyaset, http://www.stratejico.com , (Erişim Tarihi: 08.10.2021).
 • Şenaslan, A. (2019), Türkiye Siyasetinin Güncel Gençlik Politikaları: Parti Teşkilatları,Belediyeler ve Gençliğin Mobilizasyonu, , Ankara: Gece Yayınevi
 • Şenaslan, A. (2021), “Zoomerlerin İktidar Belirleme Gücü”, https://www.dirilispostasi.com/makale/6339185/abdullah-senaslan/zoomerlerin-iktidar-belirleme-gucu, (Erişim Tarihi: 08.10.2021).
 • Tarhan, N. (2020), Z Kuşağı Siyaseti Etkileme Gücünde mi? https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/5768/z-kusagi-siyaseti-etkileme-gucunde-mi, (Erişim Tarihi: 21.12.2020).
 • TÜİK, (2020), İstatistiklerle Gençlik, http://data.tuik.gov.tr , (Erişim Tarihi: 02.06.2022).
 • Varol, M. Çelik. (2019). Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) 5(1), 137-158.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah ŞENASLAN> (Sorumlu Yazar)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU, MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ
0000-0002-5098-4234
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 18, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Şenaslan, A. (2022). KRİZİN ÇOCUKLARI: ZOOMER KUŞAĞI . Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi , 18 (2) , 91-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/paradoks/issue/74160/1185081