Sayı: 2

Yıl: 2008

Araştırma Makalesi

2. Geriatrik infeksiyonların 50 olguda değerlendirilmesi

4. Koroner arter baypas cerrahisi ve hastanede kalış süresi: Belirleyici faktörler

6. Yaygın hemorajik pulmoner metastazlar ile seyreden bir Koryokarsinom olgusu: koryokarsinom sendromu
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır