Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi
Kapak Resmi
       

DERGİ ADI: HIERAPOLIS: TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS DERGİSİ (JOURNAL OF HIERAPOLIS: TOURISM AND CULTUREL HERITAGE)
DERGİ ADI KISALTMASI: TKMD (JOTCH)
DERGİ TÜRÜ: HAKEMLİ DERGİ

Hierapolis: Turizm ve Kültürel Miras Dergisi yılda iki kez yayımlanan bir dergidir. Dergide, turizm işletmeciliği, turizm rehberliği, rekreasyon yönetimi, gastronomi ve mutfak sanatları ile ilişkili farklı disiplinlerle alakalı çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu doğrultuda dergide özgün, bilimsel yayın nitelikleri ve yayın ilkeleriyle uyuşan araştırma makaleleri ve etkinlik notları yer almaktadır. Dergi, ücretsiz-açık erişimli, akademik, hakemli ve elektronik olma özelliklerine sahiptir. Dergiye ulaşan akademik çalışmalar yayın kurulunun ön değerlendirmesinden sonra en az iki hakemin (çift yönlü kör hakemlik yöntemi) olumlu raporuyla yayınlanma imkânına kavuşur. 

Araştırma Makalesi

Sanayileşme ve Enerji Tüketiminin İklim Değişikliği, Kültürel Miras ve Turizm Sektörüne Etkisi

Dergimize çalışmalarını gönderen yazar(lar)ın aşağıda belirtilen etik sorumluluklara uyması istenmektedir:
Yazar(lar) tarafından yapılan çalışmaların özgün olması; orijinalliğinin sağlanması gerekmekte olup çalışmaların bilimsel ve etik ilkelere uygunluğu yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Yazar(lar) çalışmalarının başka yerde ve başka dilde yayınlanmadığını, değerlendirme sürecinde olmadığını ve kabul edilmediğini taahhüt etmek zorunda olmakla beraber yazdıkları konu ile alakalı daha önceden yapılan çalışmalardan yararlanmaları ve bu çalışmalardan yararlanırken yaptıkları atıfları ve alıntıları eksiksiz ve doğru biçimde yapmaları gerekmektedir. Kullanılan referanslar ise metnin içinde verilmelidir.
Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmalar dergimizi kapsamına, politikasına ve amaçlarına uygun olmalı ve çalışmalar özgün olmalıdır. Yazarların bilimsel toplantılarda (Kongre, sempozyum vs.) sundukları bildirilerin tam metinleri başka yerde yayınlanmamaları koşuluyla dergimizde yayınlanabildiği gibi tezlerinden üretmiş oldukları çalışmaları da hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir.
Dergimize gönderilen çalışmaların yazar(lar)ı atıf ve kayak gösterme kurallarına dikkat etmeli ve ölçek, tablo, şekil, görsel dahil olmak üzere telif sorunu oluşturabilecek materyaller için gerekli izinlere ve çalışmada kullanılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmaları beklenmektedir.
Yapılan çalışmanın içeriğine entelektüel açıdan katkısı olmayan kişi(ler) yazar olarak çalışmaya dâhil edilmemeli ve değerlendirme süreci başlayan çalışmaların yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazarların sırasını değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilmemelidir.
Yazar(lar) çalışmalarındaki araştırmalarda çıkar çatışması oluşturabilecek durumları ve ilişkileri ve araştırmayı etkileyebilecek finansal destekleri beyan etmelidir.
Telif Hakkı Formu yazar(lar) tarafından imzalanarak çalışma ile birlikte gönderilmelidir.
Çıkar Çatışması Formu yazar(lar) tarafından imzalanarak çalışma ile birlikte gönderilmelidir.
Çalışmaların değerlendirme süreçleri kapsamında yazarlardan herhangi bir veri istendiğinde bu talep karşılanmalıdır.
Yazar(lar)ın yayınlanmış ve değerlendirme sürecinde olan çalışmalarıyla ilgili olarak yanlış ya da hata fark etmesi durumunda dergi editörünü bilgilendirmeleri beklenmektedir. Bunun yanında yazar(lar)ın çalışmalarını düzeltme veya geri çekme işlemlerinde de dergimizin editörüyle işbirliği yapma (yazılı bir dilekçe ile başvurmaları) yükümlülükleri bulunmaktadır.
Dergimizde aynı sayıda yazar(lar)ın sadece bir çalışması yayınlanmakta ve çalışmalar dergimize gönderildikten sonra çalışmaya yazar ekleme veya yazar ismi silinmesi yapılamamaktadır.