ISSN: 2147-6470
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: MediHealth Academy Yayıncılık

2021 - Cilt: 9 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Ultrasonographic Measurement of the Thyroid Isthmus Thickness in Healthy Turkish Infants, Children, and Adolescents