ISSN: 2147-6470
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: MediHealth Academy Yayıncılık

2022 - Cilt: 10 Sayı: 2

Derleme

Çocuklarda Q ateşi konulu literatürün derlemesi

Olgu Sunumu

Congenital insensitivity to pain with anhidrosis syndrome: A case report in Diyala province / Iraq