Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Ağrı Dağı ve Spor Turizminin Bölge Ekonomisine Katkısı

Yıl 2024, Cilt: 26 Sayı: 1, 26 - 30, 29.03.2024
https://doi.org/10.62425/rses.1460105

Öz

Bu çalışmanın amacı, gelişen bir turizm aktivitesi olarak dağ turizminin ve spor turizminin önemine dikkat çekmek ve Ağrı’ya dağ turizmi ve spor turizmi için gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin karşılaşabilecekleri engelleri tespit etmek, bunlara dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmaktır. Çalışmada araştırma yöntemlerinden döküman analizi yöntemi ve gözden geçirme derleme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada çeşitli bilimsel veri ve yayınlar taranmış, kaynaklar gözden geçirilerek araştırma konuları tasnif edilmiş, bazı resmî kurumların istatistiki verilerinden yararlanılmıştır. Literatür taraması sırasında dağcılık ve spor turizmi ilişkileri gözden geçirilmiştir. Ağrı Dağı’nda en büyük sorun barınma sorunudur. Ağrı Dağı’nda ağustos ayında bile fırtına, kar, yağmur anlık yağmakta ve hava şartları gece eksi derecelere kadar düşmekte bu da haliyle insanları çok zor durumda bırakmaktadır. Dağ'da yapılacak olan bir tesisin olması aynı zamanda kış turizmi içinde uygun tırmanışların yapılmasına imkân tanıyarak bölgeye çok daha fazla turist gelmesine vesile olacaktır. Dağ’a Tırmanış için en uygun zaman Ağustos ve Eylül aylarıdır. Yüksek dağlık alanlarda yaşayan ve ekonomik kaynakları yetersiz toplumlar açısından turizm bir şans olarak değerlendirilebilir. Ülkemizde turizmin gelişmesi, çeşitlenmesi ve dağlık yörelerde yaşayan nüfusun turizmden ek gelir sağlaması, olumlu bir gelişme olarak düşünebilir.

Kaynakça

 • Bayram, M., Şam, C., & Akpınar, H. (2019). Ağrı’da kayak (kayaklı koşu) ve başarısı. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(2) 1–13.
 • Bozok, D. (2004). Ekoturizm ve Kaz Dağı'nda Bir Uygulama, 1. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 15-16.
 • Çalık, F., Başer, A., Ekinci, N., & Kara, T. (2013). Tabiat parklarının sportif rekreasyon potansiyeli modellemesi (ballıkayalar tabiat parkı örneği). Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 8(2),35.
 • Doğan, S., & Yıldız, Z. (2007). Bölgesel kalkınma, turizmin ilişkisi ve göller bölgesi kalkınmasında alternatif turizm potansiyelinin kullanılabilirliğine yönelik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (6)147-152.
 • Gürsoy, Y. (2016). Giresun ilinin spor turizmi açısından değerlendirilmesi. The Journal Of International Social Research, 9 (45), 1080–1088.
 • Kılıç, B., & Kurnaz, A. (2010). Alternatif turizm ve ürün çeşitliliği oluşturmada ekolojik çiftlikler:pastoral vadi örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(4) 39-56.
 • Miçooğulları, M. O. (2004). Türkiye İçin Spor Turizm Stratejisinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yüksek Lisans Tezi Muğla.
 • Özgen, N. (2010). Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğal turizm potansiyelinin belirlenmesi ve planlamaya yönelik öneriler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 1407-1438.
 • Öztığ, L. İ. (2018). Küçük Ağrı Krizi: Türkiye-İran ilişkilerinde bir kriz yönetimi örneği. Avrasya Etütleri, 54 (2),151-177.
 • Selvi, M. S., & Şahin, Ş. (2012). Yerel yönetimler perspektifinden sürdürülebilir turizm: Batı Karadeniz Bölgesi örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2 (2), 23-36.
 • Somuncu, M. (2004). Dağcılık ve dağ turizmindeki ikilem, ekonomik yarar ve ekolojik bedel. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (1),1-21.
 • Swarbrooke, J. (1999). Sustainable Tourism Management. Cabi publishing, Oxon And New York, 183-184.
 • Yılmaz, H. (2010). Artvin Kenti ve Çevresinin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs, 1595-1605.

Ağrı Dağı and the Contribution of Sport Tourism to the Region’s Economy

Yıl 2024, Cilt: 26 Sayı: 1, 26 - 30, 29.03.2024
https://doi.org/10.62425/rses.1460105

Öz

The aim of this study is to draw attention to the importance of mountain tourism and sports tourism and in line with the ideas of local and foreign tourists who will come to Ağrı for mountain tourism and sports tourism, to identify obstacles to the development of regional tourism, and also to attract attention and raise awareness. In the study, document analysis method and review compilation methods were used. In the research, various scientific data and publications were scanned, the sources were reviewed, the research subjects were classified, and the statistical data of some official institutions were used. During the literature review, mountaineering and sports tourism relations were reviewed. The biggest problem in Ağrı Dağı is the problem of shelter. Even in August, storms, snow and rain fall instantly and the weather conditions drop to minus degrees at night, which leaves people in a very difficult situation. A facility on the mountain will enable more tourists to come to the region by allowing suitable climbs in tourism. The best time to climb the mountain is August and September. Tourism can be considered as a chance for societies living in high mountain areas and having insufficient economic resources. The development and diversification of tourism in our country and the fact that the population living in mountainous regions provide additional income from tourism can be considered as a positive development.

Kaynakça

 • Bayram, M., Şam, C., & Akpınar, H. (2019). Ağrı’da kayak (kayaklı koşu) ve başarısı. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(2) 1–13.
 • Bozok, D. (2004). Ekoturizm ve Kaz Dağı'nda Bir Uygulama, 1. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 15-16.
 • Çalık, F., Başer, A., Ekinci, N., & Kara, T. (2013). Tabiat parklarının sportif rekreasyon potansiyeli modellemesi (ballıkayalar tabiat parkı örneği). Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 8(2),35.
 • Doğan, S., & Yıldız, Z. (2007). Bölgesel kalkınma, turizmin ilişkisi ve göller bölgesi kalkınmasında alternatif turizm potansiyelinin kullanılabilirliğine yönelik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (6)147-152.
 • Gürsoy, Y. (2016). Giresun ilinin spor turizmi açısından değerlendirilmesi. The Journal Of International Social Research, 9 (45), 1080–1088.
 • Kılıç, B., & Kurnaz, A. (2010). Alternatif turizm ve ürün çeşitliliği oluşturmada ekolojik çiftlikler:pastoral vadi örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(4) 39-56.
 • Miçooğulları, M. O. (2004). Türkiye İçin Spor Turizm Stratejisinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yüksek Lisans Tezi Muğla.
 • Özgen, N. (2010). Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğal turizm potansiyelinin belirlenmesi ve planlamaya yönelik öneriler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 1407-1438.
 • Öztığ, L. İ. (2018). Küçük Ağrı Krizi: Türkiye-İran ilişkilerinde bir kriz yönetimi örneği. Avrasya Etütleri, 54 (2),151-177.
 • Selvi, M. S., & Şahin, Ş. (2012). Yerel yönetimler perspektifinden sürdürülebilir turizm: Batı Karadeniz Bölgesi örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2 (2), 23-36.
 • Somuncu, M. (2004). Dağcılık ve dağ turizmindeki ikilem, ekonomik yarar ve ekolojik bedel. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (1),1-21.
 • Swarbrooke, J. (1999). Sustainable Tourism Management. Cabi publishing, Oxon And New York, 183-184.
 • Yılmaz, H. (2010). Artvin Kenti ve Çevresinin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs, 1595-1605.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Egzersiz ve Spor Bilimleri (Diğer)
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Metin Bayram 0000-0002-7328-2526

Cemil Tuğrulhan Şam 0000-0003-3142-6541

Nurcan Demirel 0000-0003-3666-3845

Yayımlanma Tarihi 29 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 26 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bayram, M., Şam, C. T., & Demirel, N. (2024). Ağrı Dağı ve Spor Turizminin Bölge Ekonomisine Katkısı. Research in Sport Education and Sciences, 26(1), 26-30. https://doi.org/10.62425/rses.1460105

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929