Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İzmler Etkisinde Genç Olmak

Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 1, 46 - 57, 29.06.2023

Öz

Tarih göstermektedir ki bireysel olarak dinsizliği tercih edenler bir yana dinsiz bir topluma rastlanmamıştır. Din dünyanın her yerinde sosyal bir gerçekliktir. Gerek dinin muhatabının insan olması gerekse insanın doğuştan yüce bir varlığa inanmaya ihtiyaç duyması din ile insan arasında zorunlu bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Din olgusunun ne kadar eski bir gerçeklik olduğunu anlayabilmemiz için Göbeklitepe bize güzel bir örnektir. Çünkü Göbeklitepe bize gösterir ki bundan 12 bin yıl önce, avcı ve toplayıcı konumda olan insanlar daha kendilerine konut bile yapmadan inançlarını yaşamak için tapınak inşa etmişlerdir.
Din ile insan arasında ilişkinin doğmasında en etkili faktörlerden biri insanın anlam arayışıdır. Özellikle ergenlik döneminde birey, soyut düşünme döneminin gereği olarak varoluşsal sorular sorar ve bunlara cevaplar arar, anlam arayışı ile kendisine bir kimlik edinir. Eğer anlam arayışı ile sorduğu soruların cevabını din üzerinden sağlıklı bir şekilde alırsa bireyde dini bir kimlik oluşurken sağlıklı cevaplar alamadığında da başka ateizm, deizm ve agnostisizm gibi başka izmlere yönelim gerçekleşir.

Destekleyen Kurum

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Kaynakça

 • Arık, Emin. Deizm ve Ateizm Çıkmazı. İstanbul: Hayygrup Yayıncılık, 2019.
 • Arslantürk, Zeki. Uygulamalı Sosyal Araştırma Kavramlar-Metotlar-Teknikler-Bilgisayar Uygulamaları (İstanbul: Çamlıca Yay., 2016). Aydın, Melek. “Avrupa’nın Karanlık Yüzü: Orta Çağ”. Star (11 Şubat 2018)
 • Aygün, Fatma. “Ateizme Yol Açan Başlıca Faktörler”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 10/2 (Aralık 2017) 531-562.
 • Bahadır, Abdülkerim. “Ergen Kişiliği Bağlamında Din-Kişilik İlişkisi”. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14/14 (Mart 2002), 111-123.
 • Büyük, Celal. “Orta Çağ Batı Düşüncesinde Hristiyanlık- Siyaset İlişkisine Genel Bir Bakış”. Dini Araştırmalar 7/19 (Haziran 2004), 131-138. Certel, Hüseyin. Din Psikolojisi. Ankara: Berikan Yayınları, 2016.
 • Esgin, Mehmet. “İşkence ve Engizisyon”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3/3 (Temmuz 2016) 39-60.
 • Hökelekli, Hayati. Din Psikolojisine Giriş. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, 2016.
 • Karadaş, Cağfer. İslam’ın İnanç Yapısı –Ana Esaslar-. İstanbul: Emin Yayınları, 2007.
 • Kaya, Mevlut. “Ailede Anne-Baba Tutumlarının Çocuğun Kişilik ve Benlik Gelişimindeki Rolü”. On dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9/9 (Ocak1997), 193-204.
 • Kenny, Anthony. “Agnostisizm ve Ateizm”. çev. Yaşar Türkben. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1/1 (Temmuz 2016) 161-168.
 • Kur’an-ı Kerim Meali. Çev. Halil Altuntaş-Muzaffer Şahin. Ankara: DİB Yayınları, 2007.
 • Peker, Hasan. “Tanrı ve Din Tasavvuru Bağlamıyla Deizm ve Yayılımı Üzerine”. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/8 (Haziran 2018), 13-42.
 • Saroğlu, Vassilis. “Gençlerin Dinleri ve Kişilikleri: Belçika’da Yapılan Yeni İncelemeler”. çev. Veysel Uysal. M.Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (2000), 123-144.
 • Şentürk, Habil. Din Psikolojisine Giriş. İstanbul: İz Yayıncılık, 2017.
 • Şentürk, Habil. Yahya Kemal ve Din. İstanbul: İz Yayıncılık, 2014.
 • Taş, Kemaleddin. Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2011.
 • Ulutaş, Yasin. ‘‘Deizme Götüren Sebepler’’. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23/2 (Haziran 2021) 501-513.
 • Uslu, Ferit. “Agnostisizm”. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11/21 (Haziran 2012)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gülfidan Dilay DOĞAN 0000-0003-1616-8775

Habil ŞENTÜRK 0000-0002-2375-7271

Erken Görünüm Tarihi 29 Haziran 2023
Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 18 Mayıs 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

ISNAD DOĞAN, Gülfidan Dilay - ŞENTÜRK, Habil. “İzmler Etkisinde Genç Olmak”. RUSUH Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 3/1 (Haziran 2023), 46-57.