Makale Çağrısı

2019 yılının sonunda Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkarak kısa zaman içerisinde COVID-19 Pandemisi haline gelen SARS-CoV-2 virüs infeksiyonu hem ülkemizi, hem de dünya ülkelerini uzun zamandan beri etkisi altına almaktadır. Bu süreç içerisinde özellikle Sağlık Bilimlerinin uygulama, eğitim ve araştırma alanlarında etik boyutları olan farklı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların büyük çoğunluğu halk sağlığı ve klinik tedaviler alanında olup, aynı zamanda ilgili disiplinlerin lisans ve lisansüstü eğitimlerinde ve araştırma projelerinde önemli aksaklıklara yol açmaktadır. Diğer taraftan COVID-19 Pandemisiyle daha iyi mücadele edebilmek ve diğer hastaları koruyabilmek amacıyla yoğun bakımlarda ilgili planlamalar yapılmakta, hastanelerde poliklinik hizmetleri azaltılmakta, acil olmayan ameliyatlar ertelenmekte ya da gerçekleştirilmemektedir. COVID-19 Pandemisiyle ilgili farklı bilim disiplinlerinde çok sayıda bilimsel araştırmalar olmasına rağmen, konunun etik yönleriyle ilgili çalışmalar ihtiyacın çok gerisinde kalmaktadır.

Sağlık Bilimleri alanına giren Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Veterinerlik ve diğer Sağlık Bilimlerinde uygulama, eğitim ve araştırma alanlarında yaşanan etik sorunları konu alan bilimsel makaleler 'Sağlık Bilimleri Alanında COVID-19 Pandemisi ve Etik' konulu ‘SABİAD ÖZEL SAYISI’NDA (SUPPLEMENT) çift-kör hakem değerlendirme sürecinden başarıyla geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Konu ile ilgili araştırma ve derleme makalelerinizi en geç 1 Haziran 2021 tarihine kadar dergimize iletilmesini rica ediyoruz. Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Son makale yollama tarihi: 1 Haziran 2021
Makale başvuru adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sabiad
Makale Dilleri: Türkçe ve İngilizce
Sayı Editörü: Prof. Dr. İlhan İlkılıç (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi)
Email: ilhan.ilkilic@istanbul.edu.tr

Son Güncelleme Zamanı: 19.02.2021 15:41:49