e-ISSN: 2651-4060
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi (SABİAD); bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün uluslararası ve açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergi Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere dört ayda bir yayınlanır ve üç sayıda bir cilt tamamlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi (SABİAD), tıbbın tüm alanlarında klinik ve deneysel, özgün araştırmalar, ender görülebilecek olgu sunumları, özel ve güncel konularda literatür derlemeleri ve editöre mektup yayınlamaktadır. Orijinal metot geliştirme, yeni bir girişim tekniği ve orijinal çalışmaların ön sonuçlarını içeren kısa raporlara da dergide yer verilmektedir.

2021 yılı makale çağrısı için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sabiad/page/11769

2022 - Cilt: 5 Sayı: 2

Klinik Araştırma

Covid-19 Hastalarının Risk Sınıflamasında Tam Kan Sayımından Türetilen Enflamatuvar İndekslerin Prognostik Rolü