Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2651-4060 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |


Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi – Journal of Advanced Research in Health Sciences, açık erişimli, hakemli, yılda üç kere Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün yayınıdır.

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi – Journal of Advanced Research in Health Sciences, sağlık bilimleri alanına katkı sağlayan yüksek kalitede akademik çalışmaları yayınlamayı amaçlar.

Dergi, esas olarak sağlık bilimleri alanına ve ilgili disiplinlerine dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlar. Bilimsel araştırma makalelerine, derleme, vaka sunumu ve editöre mektup yazılarına yer veren derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2651-4060 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi


Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi – Journal of Advanced Research in Health Sciences, açık erişimli, hakemli, yılda üç kere Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün yayınıdır.

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi – Journal of Advanced Research in Health Sciences, sağlık bilimleri alanına katkı sağlayan yüksek kalitede akademik çalışmaları yayınlamayı amaçlar.

Dergi, esas olarak sağlık bilimleri alanına ve ilgili disiplinlerine dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlar. Bilimsel araştırma makalelerine, derleme, vaka sunumu ve editöre mektup yazılarına yer veren derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Cilt 3 - Sayı S1 - 15 May 2020
 1. COVID-19 Epidemiyolojisi
  Sayfalar 1 - 13
  Halim İŞSEVER , Tuğçe İŞSEVER , Gözde ÖZTAN
 2. Coronavirus: Genel Özellikler ve Güncel Yaklaşım
  Sayfalar 14 - 23
  Sevim MEŞE , Ali AĞAÇFİDAN
 3. COVID-19 Hastalığına Neden Olan SARS-COV-2 Virüsünün Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi
  Sayfalar 24 - 30
  Sevde HASANOĞLU , Emrah YÜCESAN
 4. COVID-19 Tanısında Protein Temelli Yaklaşımlar
  Sayfalar 31 - 39
  Beyza GÖNCÜ
 5. COVID-19 ve Çocuk
  Sayfalar 40 - 48
  Mehpare SARI YANARTAŞ , Selda HANÇERLİ TÖRÜN
 6. COVID-19 ve Hemofagositik Lenfohistiyositoz
  Sayfalar 49 - 52
  Ömer DEVECİOĞLU
 7. COVID-19 ve Koagülopati
  Sayfalar 53 - 62
  Ayşegül ÜNÜVAR
 8. COVID-19 ve Hemoglobinopatiler
  Sayfalar 63 - 67
  Ali FETTAH , Zeynep KARAKAŞ
 9. COVID-19 Enfeksiyonlarında İmmun Plazma Tedavisi ve Sonuçları
  Sayfalar 68 - 77
  Hüseyin Saffet BEKÖZ , Hülya BİLGEN , Seniye Sema ANAK
 10. COVID-19 Pandemi Döneminde Diş Hekimliği Uygulamaları
  Sayfalar 78 - 87
  Nursen TOPCUOĞLU
 11. COVID-19 Sürecinde İbuprofen ve Diğer Nonsteroidal Antienflamatuvar İlaçların Kullanımının Güvenirliliği
  Sayfalar 88 - 91
  F. İlkay ALP YILDIRIM , M. Sedef ERDAL
 12. Viral Pandemics as Possible Psycho-immunological Causes of Psychiatric Symptoms: From Past to Present
  Sayfalar 92 - 98
  Hasan Mervan AYTAÇ , Sacide PEHLİVAN
 13. COVID-19 Pandemisi ve Dünyada Onkolojide Etkileri
  Sayfalar 99 - 105
  Rejin KEBUDİ
 14. COVID-19 Patogenezinde Pulmoner İntravasküler Koagülasyon ve Tedavi Önerileri
  Sayfalar 106 - 110
  Faik SARIALİOĞLU , Fatma Burcu BELEN APAK