Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2651-4060 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/jarhs/home


Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi (SABİAD); bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün uluslararası ve açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergi Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere dört ayda bir yayınlanır ve üç sayıda bir cilt tamamlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi (SABİAD), tıbbın tüm alanlarında klinik ve deneysel, özgün araştırmalar, ender görülebilecek olgu sunumları, özel ve güncel konularda literatür derlemeleri ve editöre mektup yayınlamaktadır. Orijinal metot geliştirme, yeni bir girişim tekniği ve orijinal çalışmaların ön sonuçlarını içeren kısa raporlara da dergide yer verilmektedir.

2021 yılı makale çağrısı için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sabiad/page/11769

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2651-4060 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/jarhs/home
Kapak Resmi


Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi (SABİAD); bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün uluslararası ve açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergi Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere dört ayda bir yayınlanır ve üç sayıda bir cilt tamamlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi (SABİAD), tıbbın tüm alanlarında klinik ve deneysel, özgün araştırmalar, ender görülebilecek olgu sunumları, özel ve güncel konularda literatür derlemeleri ve editöre mektup yayınlamaktadır. Orijinal metot geliştirme, yeni bir girişim tekniği ve orijinal çalışmaların ön sonuçlarını içeren kısa raporlara da dergide yer verilmektedir.

2021 yılı makale çağrısı için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sabiad/page/11769

Cilt 3 - Sayı 3 - 5 Kas 2020
 1. Tanısı Zor Tek Gen Hastalıklarında Hedefe Yönelik Yeni Nesil Dizileme Panel Tasarımı: Primer İmmün Yetersizlik Örneği
  Sayfalar 93 - 101
  Sinem FIRTINA, Özden HATIRNAZ NG, Müge SAYİTOĞLU, Yuk YİN NG
 2. Non-amiloidojenik Transtiretin Gen Varyantlarının Biyoinformatik Analizi ve His90Asn Varyantının Klinik Önemi
  Sayfalar 102 - 113
  Evrim KÖMÜRCÜ BAYRAK, Gizem ÇELEBİ, Elif EROĞLU, Gökhan KAHVECİ, Fatih BAYRAK
 3. Çocukluk Çağı T-ALL Hastalarında PTEN ve AKT1 Gen Anlatım Düzeyleri
  Sayfalar 114 - 121
  Fulya KÜÇÜKCANKURT, Özden HATIRNAZ NG, Müge SAYİTOĞLU, Yücel ERBİLGİN
 4. Miyelodisplastik Sendromlu Olguların Kan ve Kemik İliği Örneklerinin Konvansiyonel Sitogenetik ve Floresan İn Situ Hibridizasyon (FISH) Yöntemiyle İncelenmesi
  Sayfalar 122 - 129
  Selin COŞKUN, Şükriye YILMAZ, Ayşe ÇIRAKOĞLU, R. Dilhan KURU, Yelda TARKAN ARGÜDEN, Şeniz ÖNGÖREN, Seniha HACIHANEFİOĞLU
 5. Role of CYP3A4*1B Gene Variant In Substance Use Disorder
  Sayfalar 130 - 134
  Gazi ÇAPAR, Hayriye ŞENTÜRK ÇİFTÇİ, Sacide PEHLİVAN
 6. Miyeloproliferatif Neoplazilerde JAK2V617F Mutasyonunun Endotel Hücresine Etkisi ve SOCS1-4 Gen Anlatımlarına Yansıması
  Sayfalar 135 - 147
  Ahmet GÖKSU, Hilal HEKİMOĞLU, Selçuk SÖZER TOKDEMİR
 7. Akraba Dışı Kordon Kanı Kaynaklı Kök Hücre Transplantasyonu Retrospektif Analizi
  Sayfalar 148 - 156
  Ayşe EROL, Demet KIVANÇ, Mediha SÜLEYMANOĞLU, Fatma Savran OĞUZ
 8. İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Nütrisyon ve Mikrobiyota Araştırma Laboratuvarı Bakteriyel Topluluk Analiz Algoritması
  Sayfalar 157 - 167
  Dilek SEVER KAYA, Bülent SAKA
 9. The Relationship Between the BCL1 Variant of the Glucocorticoid Receptor Gene and Non-Syndromic Microtia
  Sayfalar 168 - 172
  Ayşe Feyda NURSAL, Kürşat ÖZDİLLİ, Mehmet BEKERECİOĞLU, Berker BÜYÜKGÜRAL, Sacide PEHLİVAN
 10. Statik Manyetik Alanın Trombosit Agregasyonuna Etkisi
  Sayfalar 173 - 178
  Çiğdem GÜREL, Gulsel AYAZ, Handan TUNCEL, Mustafa Tunaya KALKAN, Nazmiye KURŞUN, Turgut ULUTİN
 11. Cytokine Gene Polymorphisms and Chromosome 13 Deletion in Multiple Myeloma Patients
  Sayfalar 179 - 185
  Çiğdem KEKİK, Gonca KARAHAN, Sonay TEMURHAN, Sevgi KALAYOĞLU BEŞIŞIK, Fatma Savran OĞUZ, Filiz AYDIN
 12. The Prognostic Significance of Neutrophil to Lymphocyte Ratio in Patients with Multiple Myeloma
  Sayfalar 186 - 194
  Alpay MEDETALİBEYOĞLU, Nur AKYÜZ, Sena BAYRAKDAR, Mustafa ALTINKAYNAK, Timur AKPINAR, Cemil TAŞÇIOĞLU
 13. Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 195 - 206
  Fadime GÖK, Filiz KABU HERGÜL