Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 2 - 9 2019-05-22

THE REFLECTION OF HEALTHCARE INFORMATICS SYSTEMS ON NURSING PRACTICES
SAĞLIK BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN HEMŞİRELİK UYGULAMALARINA YANSIMASI

Merdiye ŞENDİR [1] , Hamiyet KIZIL [2] , Semra AÇIKSÖZ [3]


Nursing is an applied science. Technology influences and determines practices. Accordingly, it is necessary to know how information technologies affect nursing, and how they might change nursing practices, reduce nursing workload and affect information systems. By using computers, nurses can provide a more individualized nursing care, and they can train and give counseling to healthy or diseased individuals. Moreover, patient records are used by all members of the healthcare team as tools of communication, training, identification, research, legal documentation, supervision and control. It is important to record nursing care both legally and professionally. Computer-based informatics systems help to document nursing care practices in healthcare settings and clinical centers. In this context, it is necessary to know information and communication technologies influencing nursing practices. This study was conducted to evaluate the research studies examining the use of healthcare informatics systems and their effects on nursing practices and to identify the types of research studies needed in this field.

Hemşirelik uygulamalı bir disiplindir. Teknoloji, uygulamaları etkilemekte ve belirlemektedir. Buna bağlı olarak bilişim teknolojisinin hemşirelik üzerine etkisi bilinmeli ve hemşirelik uygulamalarını nasıl değiştirebileceği, hemşirelik is yükünü nasıl azaltacağı, bilişim sistemlerini nasıl etkileyeceğinin bilinmesi gerekir. Hemşireler bilgisayar kullanarak daha fazla bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımı verebilir, sağlıklı/hasta bireyin eğitim ve danışmanlığını yapabilirler. Ayrıca, tutulan kayıtlar sağlık ekibinin tüm üyeleri tarafından; iletişim, eğitim, tanımlama, araştırma, kanuni belge, denetim ve kontrol aracı olarak kullanılmaktadır. Hem kanuni hem de mesleki olarak hemşirelik bakımını kayıt altına almak önemlidir. Bilgisayara dayalı bilişim sistemleri, sağlık bakım ortamlarında ve klinik merkezlerde, hemşirelik bakım uygulamalarını belgelemeyi sağlarlar. Bu bağlamda hemşirelik uygulamalarını etkileyen bilişim ve iletişim teknolojilerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışma; sağlık bilişim sistemlerinin hemşirelik uygulamalarında kullanımı ve etkilerini inceleyen araştırmaları değerlendirmek ve bu alanda ne tür araştırmalara gereksinim olduğunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

 • 1. Engin AO. BİLGİNİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005;1(1):1-5
 • 2. Kocacık F. Bilgi toplumu ve Türkiye. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 2003;27(1):1-10.
 • 3. Ortaş İ. Bilim, bilim insanı ve bilimsel etik. Üniversite ve Toplum Dergisi. 2002;2(2):12-4.
 • 4. Bal CG, Akgemci, T. . Bilişim Teknolojilerinin Üniversite Hastanelerinde Kullanımının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011;10(2):749 -59.
 • 5. Mutluay E, Özdemir L. Sağlık Bilişim Sistemleri Kapsamında Hemşirelik Bilişiminin Kullanımı. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2014;22(3):180-6.
 • 6. Lammintakanen J, Saranto K, Kivinen T. Use of electronic information systems in nursing management. Int J Med Inform. 2010;79(5):324-31.
 • 7. Oroviogoicoechea C, Elliott B, Watson R. Evaluating information systems in nursing. Journal of Clinical Nursing. 2008;17(5):567-75.
 • 8. Basar A, Tarihçi Delice, S., İlhan, M.N., Ergün, M.N., Soncul H. Hemsirelik Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2008;1(1):43-6.
 • 9. Hillestad R, Bigelow J, Bower A, Girosi F, Meili R, Scoville R, et al. Can electronic medical record systems transform health care? Potential health benefits, savings, and costs. Health affairs. 2005;24(5):1103-17.
 • 10. Mendi B. Sağlık Bilişimi ve Güncel Uygulamalar. Istanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2016:25-45
 • 11. Hessels A, Flynn L, Cimiotti JP, Bakken S, Gershon R. Impact of heath information technology on the quality of patient care. On-line journal of nursing informatics. 2015;19(1):1-10
 • 12. Ammenwerth E, Rauchegger F, Ehlers F, Hirsch B, Schaubmayr C. Effect of a nursing information system on the quality of information processing in nursing: An evaluation study using the HIS-monitor instrument. Int J Med Inform. 2011;80(1):25-38.
 • 13. Ömürbek N, Altın FG. Sağlık bilişim sistemlerinin uygulanmasına ilişkin bir araştırma: izmir örneği. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2009;19(1):211-32.
 • 14. Vito R, Borycki EM, Kushniruk AW, Schneider T, editors. The Impact of Computerized Provider Order Entry on Nursing Practice. ITCH; 2017;1(1):10-15
 • 15. Oğuz S. Bilişim ve medya sorunları. Pegem Atıf İndeksi. 2016:595-645.
 • 16. Heeks R. Health information systems: Failure, success and improvisation. Int J Med Inform. 2006;75(2):125-37.
 • 17. MacTaggart P, Thorpe JH. Long-term care and health information technology: Opportunities and responsibilities for long-term and post-acute care providers. Perspectives in health information management. 2013;10(1):55-65
 • 18. Ay F. Uluslararası elektronik hasta kayıt sistemleri, hemşirelik uygulamaları ve bilgisayar ilişkisi. Gülhane Tıp Dergisi. 2009:131-6
 • 19. Ludwick DA, Doucette J. Adopting electronic medical records in primary care: lessons learned from health information systems implementation experience in seven countries. Int J Med Inform. 2009;78(1):22-31.
 • 20. Bilgiç ŞŞ, M. Hemşirelik Bilişimi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2014;3(1):24-8.
 • 21. Lee TT, Lee TY, Lin KC, Chang PC. Factors affecting the use of nursing information systems in Taiwan. J Adv Nurs. 2005;50(2):170-8.
 • 22. Zayim N, Akcan A, Metreş Ö. Öğrenci ve eğitimcilerin hemşirelik bilişimine ilişkin tutum ve yeterlikleri. Ulusal Tıp Bilişimi Kongre Kitabı,(16-19 Kasım). 2006.
 • 23. ŞENDİR M, DOĞAN P. Hemşirelik eğitiminde simülasyonun kullanımı: sistematik inceleme. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2015;23(1):49-56.
 • 24. Stevenson JE, Nilsson G. Nurses’ perceptions of an electronic patient record from a patient safety perspective: a qualitative study. J Adv Nurs. 2012;68(3):667-76.25. Yau W-C, Phan RC-W. Security analysis of a chaotic map-based authentication scheme for telecare medicine information systems. Journal of medical systems. 2013;37(6):93-99.
 • 26. Filipova AA. Electronic health records use and barriers and benefits to use in skilled nursing facilities. CIN: Computers, Informatics, Nursing. 2013;31(7):305-18.
 • 27. Whittaker AA, Aufdenkamp M, Tinley S. Barriers and facilitators to electronic documentation in a rural hospital. Journal of Nursing Scholarship. 2009;41(3):293-300.28. Alquraini H, Alhashem AM, Shah MA, Chowdhury RI. Factors influencing nurses' attitudes towards the use of computerized health information systems in Kuwaiti hospitals. J Adv Nurs. 2007;57(4):375-81.
 • 29. Bilgiç ŞAÖG. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Bilişim Teknolojilerine İlişkin Görüşleri. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi. 2015;3(3):9-18.
 • 30. SOFTA HK, AKDURAN F, AKYAZI E. Hemşirelerin bilgisayar kullanımlarına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;3(3):845-58.
 • 31. TARCAN GY, ÇELİK Y. Hastane Yöneticilerinin Sağlık Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Bireysel Faktörlerin Belirlenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016;19(1):1-10
 • 32. Sayar MA, Gulhan Y, Yilmaz S. HEMŞİRELERİN SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNDE BİLGİSAYAR KULLANIM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. PressAcademia Procedia.2017;2(1):160-9.
 • 33. Dikmen Y, Ak B, Yorgun S. Teorikten Pratiğe: Bilgisayar destekli hemşirelik süreci uygulaması. Journal of Human Rhythm. 2015;1(4): 162 - 167.
 • 34. Isik O, Akbolat M. Bilgi teknolojileri ve hastane bilgi sistemleri kullanimi: Saglik calisanlari uzerine bir arastirma. Bilgi Dunyasi. 2010;11(2):365-89.
 • 35. Değirmen N, Yeter K, Çalık E. Cerrahi Kliniklerinde Sağlık Personelinin Bilgisayar Kullanım Durumlarının Belirlenmesi. Akademik Bilişim. 2007;1(1):1-5.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Merdiye ŞENDİR
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0722-589X
Yazar: Hamiyet KIZIL (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Yazar: Semra AÇIKSÖZ
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Mayıs 2019

Bibtex @derleme { sauhsd473271, journal = {Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi}, issn = {2687-6078}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {2 - 9}, doi = {}, title = {THE REFLECTION OF HEALTHCARE INFORMATICS SYSTEMS ON NURSING PRACTICES}, key = {cite}, author = {ŞENDİR, Merdiye and KIZIL, Hamiyet and AÇIKSÖZ, Semra} }
APA ŞENDİR, M , KIZIL, H , AÇIKSÖZ, S . (2019). THE REFLECTION OF HEALTHCARE INFORMATICS SYSTEMS ON NURSING PRACTICES. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi , 2 (1) , 2-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sauhsd/issue/45374/473271
MLA ŞENDİR, M , KIZIL, H , AÇIKSÖZ, S . "THE REFLECTION OF HEALTHCARE INFORMATICS SYSTEMS ON NURSING PRACTICES". Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi 2 (2019 ): 2-9 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sauhsd/issue/45374/473271>
Chicago ŞENDİR, M , KIZIL, H , AÇIKSÖZ, S . "THE REFLECTION OF HEALTHCARE INFORMATICS SYSTEMS ON NURSING PRACTICES". Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi 2 (2019 ): 2-9
RIS TY - JOUR T1 - THE REFLECTION OF HEALTHCARE INFORMATICS SYSTEMS ON NURSING PRACTICES AU - Merdiye ŞENDİR , Hamiyet KIZIL , Semra AÇIKSÖZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2 EP - 9 VL - 2 IS - 1 SN - 2687-6078- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi THE REFLECTION OF HEALTHCARE INFORMATICS SYSTEMS ON NURSING PRACTICES %A Merdiye ŞENDİR , Hamiyet KIZIL , Semra AÇIKSÖZ %T THE REFLECTION OF HEALTHCARE INFORMATICS SYSTEMS ON NURSING PRACTICES %D 2019 %J Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi %P 2687-6078- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD ŞENDİR, Merdiye , KIZIL, Hamiyet , AÇIKSÖZ, Semra . "THE REFLECTION OF HEALTHCARE INFORMATICS SYSTEMS ON NURSING PRACTICES". Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi 2 / 1 (Mayıs 2019): 2-9 .
AMA ŞENDİR M , KIZIL H , AÇIKSÖZ S . THE REFLECTION OF HEALTHCARE INFORMATICS SYSTEMS ON NURSING PRACTICES. SAUHSD. 2019; 2(1): 2-9.
Vancouver ŞENDİR M , KIZIL H , AÇIKSÖZ S . THE REFLECTION OF HEALTHCARE INFORMATICS SYSTEMS ON NURSING PRACTICES. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi. 2019; 2(1): 9-2.